Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Тесты  /  Прочее  /  Тестовая работа

Тестовая работа

06.05.2020

Содержимое разработки

Անուն ____________________
Ազգանուն ______________________________

Թեմատիկ թեստային աշխատանք
Հայոց լեզու (12-րդ դաս.)
1-ին տարբերակ

 1. Տրված բառերից քանիսո՞ւմ չի գրվում մ. (1 միավոր)
  Սա__վել, ա__բարիշտ, ա__պամած, ճա__պրուկ, ա__փոփոխ, ա__բարտավան, բա__բասել,
  հա__բույր, ա__բաստանյալ, սի__ֆոնիա, ա__բասիր, բա__բակ, բա__բեր, ա__բիոն, ճա__փա:


 2. Տրված բառերում քանի՞ ուղղագրական սխալ կա: Ուղղել տառասխալները. (1 միավոր)
  փաքցնել, ակցան, տրտմաշուկ, վոսկեվորել, տախտակ, վարքաբեկել, ճրագալույծ, անթամալույծ, գոճի, աճպարար, քսուկ:


 3. Ընդգծել այն բառերը, որոնք գրվում են առանց գծիկի. (0,2 միավոր)
  մեծ (բրիտանական), Արփա (Սևան), առ (հավետ), Նոր (Նորք), շիփ (շիտակ), կենաց (մահու),
  գնալ (տեսնել), սրբություն (սրբոց):


 4. Տրվածներից քանիսո՞ւմ են բաղադրյալ հատուկ անունների բոլոր բաղադրիչները գրվում մեծատառով: Ընդգծել դրանք. (0,5 միավոր)
  ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ, ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԹՈՐՈՍ ՌՈՍԼԻՆ, ԳԻ ԴԸ ՄՈՊԱՍԱՆ, ՀԱԿՈԲ ՄԵԼԻՔ-ՀԱԿՈԲՅԱՆ, ՆԵՐՍԵՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ, ԱՐԱԳԱԾ ԼԵՌ, ՓՈՔՐ ՄԱՍԻՍ, ՄԱՐԿՈՍ ԱՂԱ:


 5. Քանի՞ հնչյուն կա. (0,5 միավոր)
  որմնանկար ________________________________
  ոչնչացնել ________________________________


 6. Քանի՞ բառում արմատի հնչյունափոխություն կա: Ընդգծել դրանք. (0,5 միավոր)
  արարչագործ, ծնունդ, կպչուն, հնչեղ, կուտակել, լծորդ, փախստական, ակնթարթ:


 7. Բառերից քանիսո՞ւմ ձայնավորի սղում կա. (0,5 միավոր)
  ծանրացնել, գրկել, ամսագիր, ընտրել, իրիկնադեմ, լլկանք, խնկարկել, ջրառատ, հրաման, հոգաբարձու:


 8. Քանի՞ բառազույգերն են իրար հոմանիշ. (0,5 միավոր)
  ալևոր-ալեկոծ, ակնածել-պատկառել, եգիպտացորեն-սիմինդր, ստեպղին-ճակնդեղ, ակնակապիճ-ակնափոս, ագարակ-անմշակ հողատարածք, երախտիք-երաշխիք, երբեմնի-ժամանակ առ ժամանակ, բնորոշ-հատկանշական:


 9. Բառերից քանի՞սն են բարդ. (0,5 միավոր)
  դիմակազերծ, լաջվարդ, դեղնակարմիր, դերասան, պատմագետ, սալահատակ, աշակերտասեր, զեկուցագիր, ապակեպատ: 1. Նշել այն գոյականները, որոնք գործածվում են միայն եզակի թվով. (0,5 միավոր)
  կմախք, սպիտակեղեն, անագ, ռոմանտիզմ, գուրզ, աստղագիտություն, ձանձրույթ, բուրավառ, պարույկ, հայություն, վրացերեն, քրիստոնեություն, գինեգործություն, ֆուտբոլ:


 2. Նշել ներքին հոլովման ենթարկվող բառերը. (0,5 միավոր)
  ծնունդ, հունվար, առավոտ, շարժում, արյուն, ազգանուն, կնքահայր, շնաձուկ, գալուստ, ամառ:


 3. Նշել այն դերանունների քանակը, որոնք հոգնակի թիվ չունեն. (0,8 միավոր)
  ամենքը, ոմն, ոչինչ, դա, յուրաքանչյուր, ինքը, ոչ ոք, միմյանց, ուրիշը, բոլորը, որոշ,
  ինչ-որ մեկը, մի քանիսը:


 4. Նշել անորոշ դերբայները. (1 միավոր)
  կորցնել, թռել, գթալ, կպչել, արագացնել, գտնել, թարմացնել, խոսել, լինել, հպարտանալ, սառել, հանգել, գթացել, մեծացնել:


 5. Նշել ժամանակի մակբայները. (0,5 միավոր)
  հավետ, բացեիբաց, եռակի, հազիվհազ, խստիվ, օր օրի, մոտավորապես, հաճախակի, այլևս, միշտ:


 6. Նշել համադասական շաղկապները. (0,5 միավոր)
  բայց, թեկուզ, մինչև որ, հետևաբար, սակայն, որոնք, իսկ, եթե, ու. երբ:


 7. Ձևաբանական վերլուծության ենթարկել տրված բառերը: (1 միավոր)
  Նա _____________________________________________________________________________________
  Ուր ____________________________________________________________________________________
  Գեթ ____________________________________________________________________________________
  Նստել էր _______________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________

www.lib.armedu.am էջ 2

-70%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Тестовая работа (18 KB)