Меню
Разработки
Разработки  /  Алгебра  /  Презентации  /  Прочее  /  Логарифмалар жана алардын касиеттери

Логарифмалар жана алардын касиеттери

29.04.2020

Содержимое разработки

22.04.20. Логарифмалар жана алардын касиеттери

22.04.20.

Логарифмалар жана алардын касиеттери

0 , a≠1)   b b 0 Жалгыз тамырга ээ Бул тамырды a негизиндеги b санынын логарифми деп атайбыз. =   = b   " width="640"

Логарифм

даражага к өтөрүү

 

 

Аны тамыр менен жазганбыз. ; 8;

 

=b (мында a0 , a≠1)

 

 • b
 • b 0 Жалгыз тамырга ээ

Бул тамырды a негизиндеги b санынын логарифми деп атайбыз.

=

 

= b

 

0, a0 , a≠1 ) Бул теңдештик негизги логарифмалык теңдештик деп аталат. = b   " width="640"

Аныктама:

Негизи a болгон санынын логарифмасы болуп, ти алуу үчүн a санын даражага к өтөрүүгө керек болгон к өрсөткүч эсептелет.

 •  

(мында b0, a0 , a≠1 )

Бул теңдештик негизги логарифмалык теңдештик деп аталат.

= b

 

 Мисалы: log 5 25 = 2, 5 2 = 25 ; 25 санын алуу үчүн 5ти 2 даражага көтөрүү керек. log 4 = - 2, =   = 27.    

Мисалы:

log 5 25 = 2, 5 2 = 25 ; 25 санын алуу үчүн 5ти 2

даражага көтөрүү керек.

log 4 = - 2, =

 

= 27.

 

 

Өз ара карама-каршы аракеттер  Даражага көтөрүү Логарифмалоо

Өз ара карама-каршы аракеттер

Даражага көтөрүү Логарифмалоо

0, a≠1 жана x0 и y0 log a 1 = 0; log a a = 1; log a xy = log a x + log a y; log a = log a x – log a y; log a x p = p∙ log a x;   " width="640"

Логарифмалардын негизги касиеттери. a0, a≠1 жана x0 и y0

 • log a 1 = 0;
 • log a a = 1;
 • log a xy = log a x + log a y;
 • log a = log a x – log a y;
 • log a x p = p∙ log a x;
 •  

0, a≠1 жана x0 и y0   log a a c = c; log a k x = log a x; log a x = " width="640"

Логарифмалардын кошумча касиеттери. a0, a≠1 жана x0 и y0

 •  

 • log a a c = c;
 • log a k x = log a x;
 • log a x =

 Китеп менен ишт өө № 476 а) 9   № 477 а) № 478 а) = № 479 а) ; № 480 в)

Китеп менен ишт өө

№ 476 а) 9

 •  

№ 477 а)

№ 478 а)

=

№ 479 а) ;

№ 480 в)

Китеп менен ишт өө № 483 а)   25, ; , ; ;

Китеп менен ишт өө

№ 483 а)

 •  

25,

;

, ;

;

Китеп менен ишт өө № 484 а)   ; № 486 б) 2, ; def № 487 а) 2;  № 488 а)

Китеп менен ишт өө

484 а)

 •  

;

486 б)

2, ; def

487 а) 2;

488 а)

Китеп менен ишт өө log a x = ; x   № 489 г) 9 == № 490 а) ==9

Китеп менен ишт өө

 • log a x = ; x
 •  

489 г) 9

==

490 а)

==9

Мисал-1.2   х ти тапкыла, эгерде log 5 x = log 5 7 + 2log 5 3 - 3log 5 2. Чыгаруу: log 5 x = log 5 7 + log 5 3 2 - log 5 2 3 =  = log 5  log 5 x = ; x =

Мисал-1.2

 

х ти тапкыла, эгерде

log 5 x = log 5 7 + 2log 5 3 - 3log 5 2.

Чыгаруу:

log 5 x = log 5 7 + log 5 3 2 - log 5 2 3 =

= log 5

log 5 x = ;

x =

 Мисал1.3 туюнтманын маанисин тап.   Чыгаруу: lg 72 – lg 9 = lg = lg 8 = 3lg 2; lg 28 – lg 7 = lg = lg 4 = 2lg 2; Анда туютнтма, төмөнкүдөй болот . == жообу: Негизи 10 болгон логарифманы ондук логарифма дейбиз, lg деп белгиленет

Мисал1.3 туюнтманын маанисин тап.

 

Чыгаруу:

lg 72 – lg 9 = lg = lg 8 = 3lg 2;

lg 28 – lg 7 = lg = lg 4 = 2lg 2;

Анда туютнтма, төмөнкүдөй болот .

==

жообу:

Негизи 10 болгон логарифманы ондук логарифма дейбиз, lg деп белгиленет

10 Логарифманын турмушта колдонулушу астрономияда электротехникада Айыл чарбасында  музыкада экономикада техникада

10

Логарифманын турмушта колдонулушу

астрономияда

электротехникада

Айыл чарбасында

музыкада

экономикада

техникада

11 жаратылышта желе күн караманын дандары галактика аркардын мүйүзү үлүл

11

жаратылышта

желе

күн караманын дандары

галактика

аркардын мүйүзү

үлүл

Үйгө тапшырма. 1. Туюнтманын маанисин тапкыла. Эсептегиле.  log 7 49; log 3 1/81; log 1/2 8; log 4 1; lg 10000; lg 0,001; log 6 3 + log 6 2; log 5 100 – log 5 4; lg 0,18 – lg 180 2. Логарифманын тарыхына жана колдонулушуна презентация жасоо. (3-4-слайд)

Үйгө тапшырма. 1. Туюнтманын маанисин тапкыла. Эсептегиле.

log 7 49; log 3 1/81; log 1/2 8; log 4 1;

lg 10000; lg 0,001;

log 6 3 + log 6 2;

log 5 100 – log 5 4;

lg 0,18 – lg 180

2. Логарифманын тарыхына жана колдонулушуна презентация жасоо. (3-4-слайд)

Үй тапшырмасын- Classroom га жөнөтөбүз Сабакка катышканыңарга рахмат!

Үй тапшырмасын- Classroom га жөнөтөбүз

Сабакка катышканыңарга рахмат!

-70%
Курсы повышения квалификации

Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках математики в условиях реализации ФГОС в основной школе

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Логарифмалар жана алардын касиеттери (5.06 MB)