Меню
Разработки
Разработки  /  Всем учителям  /  Планирование  /  7 класс  /  Планирование урока по казахскому языку для 7 класса

Планирование урока по казахскому языку для 7 класса

К?ні

П?н – ?аза? тілі

Сынып – 7 «б»

Саба?ты? та?ырыбы : Болымсызды? пен жалпылау есімдігіні? т?рленуі.

Саба?ты? ма?саты:

Білімділік: болымсызды? есімдігі мен жалпылау есімдігін о?ушылар?а т?сіндіру.

Дамытушылы? : жа?а саба?ты т?сіндіру ар?ылы білімдерін тере?дету.

Т?рбиелік :тапсырманы орындату ар?ылы ізденімпазды??а уйрету.

Саба?ты? т?рі : д?ст?рлі

Саба?ты? ?дісі : о?улы?пен ж?мыс, с?ра? – жауап.

Саба?ты? к?рнекілігі : тапсырма?а байланысты суреттер, плакат.

Саба?ты? барысы:

I.?йымдастыру

  1. О?ушылармен амандасу.
  2. О?ушыларды т?гендеу.

II. ?й тапсырмасын тексеру

91- жатты?у. М?нерлеп о?ы?дар. Сонан со?: 1) ??гімені баяндаушы кім ж?не кім айтып т?р?анын неден бай?а?андары?ды айты?дар. ??гімеге ат ?ойы?дар; 2) ??гімеде ?сімдіктерді? ?ай т?рі к?бірек ?олданыл?анын табы?дар.

а) ?ткен та?ырыпты пысы?тау с?ра?тары:

1. жіктеу есімдігіні? т?рленуі

2. с?рау есімдігіні? т?рленуі

3. ?здік есімдігіні? т?рленуі

4. белгісіздік есімдігіні? т?рленуі

III. Жа?а саба?ты т?сіндіру(плакатпен ж?мыс).

Болымсызды? пен жалпылау есімдігіні? т?рленуі.

Зат есім орнына ?олданылатын болымсызды? есімдіктері зат есім сия?ты т?рленеді: септеледі, т?уелденеді, кейде к?птік жал?ауын ?абылдайды, біра? жіктелмейді. Еш деген с?з зат есіммен тіркесіп келсе онда ол б?лек жазылады. Мысалы: еш бала,еш н?рсе.

Мысалы:Ешкімге ?рыс?ам жо? па?ешкім болымсызды? есімдігі (-ге) барыс септік жал?ауында т?рып, кімге? деген с?ра??а жауап береді. Ешн?рселері б?лінбеді.ешн?рселері к?птік жал?ауы (-лер) мен 3-жа? т?уелдік жал?ауын(-і) ?абылдап, нелер? деген с?ра??а жауап береді. Еш?айсысыны? ?ні шы?пады.еш?айсысыны? дегені ілік септігінде (-ны?) ж?мсалып, кімні??деген с?ра??а жауап береді.

Жалпылау есімдігі.

Жалпылау есімдіктеріні? ішінде барлы?, барша, б?рі деген жалпылау есімдіктері т?уелденеді септеледі. Мысалы: Барлы?ыны? тілегі- бейбітшілік. К?кітай б?рі?ді ?ирата же?іп отыр. Барлы?, б?рі жалпылау есімдіктері ?рі т?уелденіп (-ы,-?), ?рі септеліп т?р (-ны?,-ді).

IV. Саба?ты бекіту

1.О?улы?та?ы 1 – ші тапсырманы орындату(ешн?рсе, еште?е, барлы?, барша, б?рі деген есімдіктерді т?уелдену ж?не септелу ?лгісін к?рсетеді).

2. Суреттен болымсызды? ж?не жалпылау есімдігі мен т?рбиелік м?ні бар с?йлем ??растыру.

3. О?ушылар?а «Ата- ана» та?ырыбында м?тін беріледі. Б?л тапсырмада о?ушы т?сінігін айтып, болымсызды? есімдігін табады.

4. Ешкім, б?кіл есімдіктеріне сатылай кешенді талдау жасату.

Ешкім

негізгі Б?кіл

к?рделі есімдік негізгі

болымсызды? дара есімдік

с?ра?ы: кім? жалпылау

бастауыш с?ра?ы: ?ай?

аны?тауыш

V. Саба?ты ?орытындылау

С?ра?тар:

1.Еш деген с?зге зат есім тіркесіп келсе ?алай жазылады?

2. Еш с?зі кандай есімдіктерді? бірігуі ар?ылы жасалады?

3. Жіктеу есімдігі ?алай т?рленеді?

VI. ?й тапсырмасы

О?улы?ты? 62-ші беттегі 2 тапсырмасын орындап келу.

05.05.2017

Содержимое разработки

Күні

Пән – қазақ тілі

Сынып – 7 «б»

Сабақтың тақырыбы : Болымсыздық пен жалпылау есімдігінің түрленуі.

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: болымсыздық есімдігі мен жалпылау есімдігін оқушыларға түсіндіру.

Дамытушылық : жаңа сабақты түсіндіру арқылы білімдерін тереңдету.

Тәрбиелік :тапсырманы орындату арқылы ізденімпаздыққа уйрету.

Сабақтың түрі : дәстүрлі

Сабақтың әдісі : оқулықпен жұмыс, сұрақ – жауап .

Сабақтың көрнекілігі : тапсырмаға байланысты суреттер, плакат.

Сабақтың барысы:

I.Ұйымдастыру

  1. Оқушылармен амандасу.

  2. Оқушыларды түгендеу.

II. Үй тапсырмасын тексеру

91- жаттығу. Мәнерлеп оқыңдар. Сонан соң: 1) әңгімені баяндаушы кім және кім айтып тұрғанын неден байқағандарыңды айтыңдар. Әңгімеге ат қойыңдар; 2) әңгімеде өсімдіктердің қай түрі көбірек қолданылғанын табыңдар.

а) өткен тақырыпты пысықтау сұрақтары:

1. жіктеу есімдігінің түрленуі

2. сұрау есімдігінің түрленуі

3. өздік есімдігінің түрленуі

4. белгісіздік есімдігінің түрленуі

III. Жаңа сабақты түсіндіру(плакатпен жұмыс) .

Болымсыздық пен жалпылау есімдігінің түрленуі.

Зат есім орнына қолданылатын болымсыздық есімдіктері зат есім сияқты түрленеді: септеледі, тәуелденеді, кейде көптік жалғауын қабылдайды, бірақ жіктелмейді. Еш деген сөз зат есіммен тіркесіп келсе онда ол бөлек жазылады. Мысалы: еш бала,еш нәрсе.

Мысалы:Ешкімге ұрысқам жоқ па?ешкім болымсыздық есімдігі (-ге) барыс септік жалғауында тұрып, кімге? деген сұраққа жауап береді. Ешнәрселері бүлінбеді.ешнәрселері көптік жалғауы (-лер) мен 3-жақ тәуелдік жалғауын(-і) қабылдап, нелер? деген сұраққа жауап береді. Ешқайсысының үні шықпады.ешқайсысының дегені ілік септігінде (-ның) жұмсалып, кімнің?деген сұраққа жауап береді.

Жалпылау есімдігі.

Жалпылау есімдіктерінің ішінде барлық, барша, бәрі деген жалпылау есімдіктері тәуелденеді септеледі. Мысалы: Барлығының тілегі- бейбітшілік. Кәкітай бәріңді қирата жеңіп отыр. Барлық, бәрі жалпылау есімдіктері әрі тәуелденіп (-ы,-ң), әрі септеліп тұр (-ның,-ді).


IV. Сабақты бекіту

1.Оқулықтағы 1 – ші тапсырманы орындату(ешнәрсе, ештеңе, барлық, барша, бәрі деген есімдіктерді тәуелдену және септелу үлгісін көрсетеді).

2. Суреттен болымсыздық және жалпылау есімдігі мен тәрбиелік мәні бар сөйлем құрастыру.

3. Оқушыларға «Ата- ана» тақырыбында мәтін беріледі. Бұл тапсырмада оқушы түсінігін айтып, болымсыздық есімдігін табады.

4. Ешкім, бүкіл есімдіктеріне сатылай кешенді талдау жасату.

Ешкім

негізгі Бүкіл

күрделі есімдік негізгі

болымсыздық дара есімдік

сұрағы: кім? жалпылау

бастауыш сұрағы: қай?

анықтауыш

V. Сабақты қорытындылау

Сұрақтар:

1.Еш деген сөзге зат есім тіркесіп келсе қалай жазылады?

2. Еш сөзі кандай есімдіктердің бірігуі арқылы жасалады?

3. Жіктеу есімдігі қалай түрленеді?

VI. Үй тапсырмасы

Оқулықтың 62-ші беттегі 2 тапсырмасын орындап келу.-70%
Курсы повышения квалификации

Интерактивные методы в практике школьного образования

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Планирование урока по казахскому языку для 7 класса (24.1 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт