Меню
Разработки

Французский язык 7 класс

Специально для учителя французского языка. Смотрите и скачивайте бесплатно уроки, тесты, конспекты, презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы по французскому языку 7 класс.

Показывать

Презентация на французском языке на тему Спорт во Франции

Презентации

Презентация на тему Спорт во Франции

21.03.2021, Акмухамбетова Румия Анатольевна
0
0
0
7

Тематическое планирование. Селиванова Н.А. Французский язык: второй иностранный язык. 7 класс.

Планирование

Тематическое планирование к учебнику Селиванова Н.А. Французский язык: второй иностранный язык. 7 класс.

26.12.2020, Аксёнова Светлана Николаевна
0
0
0
4

Урок французского языка ""Мода – это зеркало истории"

Уроки

Организационный момент. Приветствие. Объявление темы и цели урока. Эмоциональный настрой на урок. Bonjour, les élèves. Je suis très heureuse de vous voir. Aujourd’hui nous...

13.12.2020, Макеева Татьяна Михайловна
0
0
0
8

Тест по темам: «Название профессий, спряжение глагола être, личные местоимения»

Тесты

названия профессий, спряжение глагола être, личные местоимения во французском языке

04.06.2020, Осипкина Надежда Петровна
0
0
0
10

Բառապաշարի հարստացման և ամրապնդման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների իմ փորձից

Презентации

Օտար լեզուների մեթոդիկայի համար շատ կարևոր է ռեպրոդուկտիվ և ռեցեպտիվ բառապաշարների տարբերակումը (ակտիվ և պասիվ): Ակտիվ բառապաշարն անհրաժեշտ է խոսքային գործունեության ռեպրոդուկտիվ...

10.05.2020, Степанян Кристине Ашотовна
0
0
0
0

Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառության իմ փորձից

Презентации

Ինչպես նշվում է ՀՀ պետական կրթակարգում, Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) օգտագործումը որակապես փոխում է թե' ուսուցչի, թե աշակերտի դերը. ուսուցիչը դառնում է...

09.05.2020, Степанян Кристине Ашотовна
0
0
0
0

,,Праздник Пасхи в Англии и во Франции,,

Мероприятия

Сравнение: как отмечают праздник Пасхи в Англии, во Франции. Традиции двух народов, сходство, отличие. На основе материалов можно создать презентацию, сделать красочные доклады,...

25.08.2019, Каримова Татьяна Геннадьевна
0
113
0
2

Методическая разработка элективного курса «Развитие межкультурной коммуникации посредством изучения французского языка...

Планирование

Данный элективный курс ставит своей целью развитие способности школьников к межкультурной коммуникации, т.е. способности к пониманию чужой культуры, критического анализа оснований...

10.05.2019, Цимбалова Ольга Владимировна
0
202
0
2

Итоговый тест по французскому языку для 7 класса (второй иностранный язык, третий год обучения).

Тесты

Целью итогового контроля является определение уровня усвоения учебного материала и умение работать с вопросительными конструкциями как в письменном виде, так и в беседе с учителем...

08.01.2019, Старостина Ирина Ивановна
0
399
0
33