Меню
Разработки
Разработки  /  Химия  /  Презентации  /  8 класс  /  Химиялык формулалар

Химиялык формулалар

Химиялык формулалар
15.10.2020

Содержимое разработки

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ «ЫЙМАН» ГИМНАЗИЯСЫ ТЕМА: ХИМИЯЛЫК ФОРМУЛАЛАР Предмет: химия Класс: 8 Мугалими: Жунусалиева Э.Ж

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ «ЫЙМАН» ГИМНАЗИЯСЫ ТЕМА: ХИМИЯЛЫК ФОРМУЛАЛАР

Предмет: химия

Класс: 8

Мугалими: Жунусалиева Э.Ж

План: 1. Химиялык формула ж өнүндө жалпы түшүнүк 2. Салыштырма атомдук масса

План:

 • 1. Химиялык формула ж өнүндө жалпы түшүнүк
 • 2. Салыштырма атомдук масса
Заттар Жөнөкөй Молекуланын курамына бир түрдүү атом камтылган в состав молекулы веществв состав молекулы в D ещества входит один вид атомов а входит один вид атомов  Татаал Молекуланын курамына бир нече түрдүү атомдор камтылган O O C H H H 2 CO 2

Заттар

Жөнөкөй

Молекуланын курамына бир түрдүү атом камтылган

 • в состав молекулы веществв состав молекулы в D
 • ещества входит один вид атомов
 • а входит один вид атомов

Татаал

Молекуланын курамына бир нече түрдүү атомдор камтылган

O

O

C

H

H

H 2

CO 2

Кычкылтек Озон O O O O O O 2 O 3

Кычкылтек Озон

O

O

O

O

O

O 2

O 3

Химиялык формула – бул химиялык белги жана символдор аркылуу заттын курамын көрсөтүүчү шартту жазуу (белги).
 • Химиялык формула – бул химиялык белги жана символдор аркылуу заттын курамын көрсөтүүчү шартту жазуу (белги).
5 H 2 С O 3 Индекс – молекуладагы атомдун санын көрсөтөт Химиялык элементтердин белгилери Коэффициент – молекуланын же атомдун санын көрсөтөт

5 H 2 С O 3

Индекс – молекуладагы атомдун санын көрсөтөт

Химиялык элементтердин белгилери

Коэффициент – молекуланын же атомдун санын көрсөтөт

Заттын формуласы Молекуланын саны Ар бир элементтин атомунун саны 3 барийдин атому 3 кычкылтектин атому 3 3 BaO 2 көмүртектин атому 4 кычкылтектин атому 2 2 CO ₂ 10 алюминийдин атому 15 кычкылтектин атому 5 Al ₂ O ₃ 5 4 темирдин атому 12 кычкылтектин атому 12 суутектин атому 4 Fe(OH) ₃ 4 2 натрийдин атому 1 көмүртектин атому 3 кычкылтектин атому Na ₂ CO ₃ 1

Заттын формуласы

Молекуланын саны

Ар бир элементтин атомунун саны

3 барийдин атому

3 кычкылтектин атому

3

3 BaO

2 көмүртектин атому

4 кычкылтектин атому

2

2 CO

10 алюминийдин атому

15 кычкылтектин атому

5 Al O

5

4 темирдин атому

12 кычкылтектин атому

12 суутектин атому

4 Fe(OH)

4

2 натрийдин атому

1 көмүртектин атому

3 кычкылтектин атому

Na CO

1

Абсолюттук атомдук масса m ат (Н) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001674 г = 0,1674 ∙10 -23 г m ат (О) = 0,000 000 000 000 000 000 000 026667 г = 2,6667 ∙10 -23 г m ат ( C ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г = 1,993 ∙10 -23 г - Ar – Салыштырма атомдук масса 1 м.а.б. –көмүртектин 1 / 12 массасына барабар болгон чоңдук. 1 м.а.б. = m ат (C)/12 = 1,674 ∙ 1 0 -24 г 1 м.а.б. = = 1,993 ∙10 -23 г/ 12 = 1,674 ∙ 1 0 -24 г

Абсолюттук атомдук масса

 • m ат (Н) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001674 г = 0,1674 ∙10 -23 г
 • m ат (О) = 0,000 000 000 000 000 000 000 026667 г = 2,6667 ∙10 -23 г
 • m ат ( C ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г = 1,993 ∙10 -23 г
 • - Ar – Салыштырма атомдук масса
 • 1 м.а.б. –көмүртектин 1 / 12 массасына барабар болгон чоңдук.
 • 1 м.а.б. = m ат (C)/12 = 1,674 ∙ 1 0 -24 г
 • 1 м.а.б. = = 1,993 ∙10 -23 г/ 12 = 1,674 ∙ 1 0 -24 г
m ат (Н) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001674 г = 0,1674 ∙10 -23 г m ат (О) = 0,000 000 000 000 000 000 000 026667 г = 2,6667 ∙10 -23 г m ат ( C ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г = 1,993 ∙10 -23 г А r (О) = А r (C) =

m ат (Н) = 0,000 000 000 000 000 000 000 001674 г = 0,1674 ∙10 -23 г

m ат (О) = 0,000 000 000 000 000 000 000 026667 г = 2,6667 ∙10 -23 г

m ат ( C ) = 0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г = 1,993 ∙10 -23 г

А r (О) =

А r (C) =

Салыштырма атомдук масса

Салыштырма атомдук масса

II . Ar ди мезгилдик система аркылуу табуу.  - эгер үтүрдөн кийинки сан 5 тен кичине болсо, сан өзгөрүүсүз калтырылат. - эгер үтүрдөн кийинки сан 5 тен чоң болсо, 1 сан кошулуп жазылат. Мисалы: Fe Pb Ar(Fe)=56 Ar(Pb)=207 55,847 207,19 Cu Ag Ar(Cu)=64 Ar(Ag)=108 63,546 107,868

II . Ar ди мезгилдик система аркылуу табуу.

- эгер үтүрдөн кийинки сан 5 тен кичине болсо, сан өзгөрүүсүз калтырылат.

- эгер үтүрдөн кийинки сан 5 тен чоң болсо, 1 сан кошулуп жазылат.

Мисалы:

Fe

Pb

Ar(Fe)=56

Ar(Pb)=207

55,847

207,19

Cu

Ag

Ar(Cu)=64

Ar(Ag)=108

63,546

107,868

Бышыктоо :

Бышыктоо :

-70%
Курсы повышения квалификации

Подготовка к ЕГЭ по химии

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Химиялык формулалар (1.2 MB)