Меню
Разработки
Разработки  /  Школьному библиотекарю  /  Планирование  /  Прочее  /  Գիտելիքը ուժ է , կրթությունը՝ զենք։

Գիտելիքը ուժ է , կրթությունը՝ զենք։

Անցած՝ 2019-2020 ուսումնական տարվա գրադարանավարի աշխատանքային պլան
24.07.2020

Содержимое разработки

ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 2019-2020 ՈՒՍ ՏԱՐԻ

ՀՀ

Աշխատանքի բովանդակությունը

Ամիս ամսաթիվ

Կատարող անձ

Նշումներ կատարման մասին

1

Դասագրքերի հաշվառում, սոսնձում, վերանորոգում, հին դասագրքերի դուրս գրում,նոր դասագրքերի,մեթոդական ձեռնարկների ,ուղեցույցների,ամսագրերի ստացում:

21.08-25.08

Գրադարանավար և բարձր դասարանցիներ

Աշխատանքները կատարված են

2

1.Համագործակցություն դասղեկների հետ. 2.Դասագրքերի բաժանում, հաշվառում. 3. Մասնախմբերի նախագահներին համապատասխան մեթոդական ձեռնարկների և ուղեցույցների տրամադրում:

25.08-31.08

Գրադարանավար , դասղեկներ, աշակերտներ

Աշխատանքները կատարված են

3

1,,Ողջուն քեղ դպրոց, բարև ուսուցիչ.. համադպրոցական միջոցառման կազմակերպում և անցկացում 2.Գրադարանի ակտիվի ստեղծում և ասխատանքնների պլանավորում: 3.Ծանոթանալ 2019-2020 ուստարվա ներդրումային գումարներով տրանադրվող դասագրքերի գնացուցակին և այն փակցնել դպրոցում բոլորին տռսանելի հայտարարությունների վահանակին: 4.Կազմակերպել խորհրդակցություն 5-9-րդ դասարանների դասղեկների հետ և ծանոթացնել դասագրքերի տարեկան ներդրումային գումարների չափին: 5.Ծնողի և համապատասխան դասարանի դասղեկի հետ կնքել պայմանագիր: 6.Դասագրքերի վարձավճարների հաշվետվության կազմում և գումարների հավաքագրում; 7.Հանձնարարել դասղեկներին կազմել և ներկայացնել այն աշակերտների անվանացանկը , որոնք պետք է օգտվեն պետբյուջեից տրամադրվող զեղչերի գումարից: 8.Հրավիրել մանկխորհրդի և ծնողխորհրդի համատեղ նիստ և հաստատել անվանացանկը:

01.09

02.09
03.09

04.0905.09

Ուսուցիչներ,ծնողներ ,աշակերտներ,հյուրեր


4

1.Աջակցել դպրոցում կազմակերպվող ՀՀ անկախության 28-ամյակին նվիրված միջոցառման կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին; 2.Հ. Թումանյանի 150 ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքի շարունակություն; 3.Կոմիտասի 150 ամյակին նվիրված համադպրոցական միջոցառման կազմակերպում և անցկացում: 4.ՈՒսուցչի օրվան նվիրված վահանակի ձևավորում : 5.Գրադարանավարի օրվան նվիրված ,,Գիրքը մեր բարեկամն է,, թեմայով ընթերցում:

15.09-21.09

15.09-20.12
02.10-15.10

Գրադարանավար, ուսուցիչներ, աշխորհուրդ


5

1.Կազմակերպել հանդիպում ժամանակակից գրողների հետ: 2.Ընթերցասրահում հայ գրողներին նվիրված անկյունների թարմացում:

15.10-20.10

Գրադարանավար


6

Համագործակցություն դպրոցում գործող ,,Ասմունքի,, խմբակի հետ

Ամբողջ տարի

Գրադարանավար և խմբակի ղեկավար


7

Հեքիաթի ժամ տարրական դասարաններում: 1-ԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ ,,Երեք արջերի հեքիաթը,, 2-րդ դասարան ,,Կարմիր գլխարկը,, 3-րդ դասարան –զրույց,,Հեքիաթները մեր կյանքում,, թեմայով;

03.12-10.12

Գրադարանավար և դասվարներ


8

Հմադպրոցական միջոցառում ,,Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ ծնունդ,,-82%
Курсы повышения квалификации

Современные методики повышения скорости чтения

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
720 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Գիտելիքը ուժ է , կրթությունը՝ զենք։ (22.02 KB)