Меню
Разработки
Разработки  /  Алгебра  /  Видеоуроки  /  7 класс  /  Эки белгисиздуу сызыктуу тендемелер

Эки белгисиздуу сызыктуу тендемелер

Жакшылап ойлонуп иштейбиз!
28.04.2020

Содержимое разработки

Тема:Эки озготмосу бар сызыктуу тендеме. 7-класс Кадырова Бактыгул

Тема:Эки озготмосу бар сызыктуу тендеме.

7-класс

Кадырова Бактыгул

Эки сандын бироо экинчисинен 5ке чон экендиги белгилуу дейли. 1-санды-х 2-санды-y деп белгилейбиз алардын арасындагы байланышты x-y=5 багытындагы турундо жазууга болот

Эки сандын бироо экинчисинен 5ке чон экендиги белгилуу дейли. 1-санды-х 2-санды-y деп белгилейбиз алардын арасындагы байланышты x-y=5 багытындагы турундо жазууга болот

Мисалдарды келтирели: 5x+2y=10; -3+4y=12 жактарындагы тендемени ax+by=c туруно ээ болот

Мисалдарды келтирели: 5x+2y=10; -3+4y=12 жактарындагы тендемени ax+by=c туруно ээ болот

Демек эки озгортмосу бар сызыктуу тендеме деп, ax+by=c турундогу тендемелерди айтабыз. x,y-озгормолор а,b,c-сандар Мисалы:x-y=5 x-15, y=10, 15-10=5

Демек эки озгортмосу бар сызыктуу тендеме деп, ax+by=c турундогу тендемелерди айтабыз. x,y-озгормолор а,b,c-сандар Мисалы:x-y=5 x-15, y=10, 15-10=5

A:Эки озгормосу бар тендеменин чыгарылышы деп, ушул тендемени туура барабардыкка айландыруучу озгормолордун тугой маанилери аталат. Озгормолордун тугой маанилерин кыскача жазып алабыз: (105; 100); (4;-1); (3,5 ;-1,.5) ; (8;3) Тендемеге тиешелуу касиеттердин бардыгы эки озгормосу бар тендемелер учун да орундалат.

A:Эки озгормосу бар тендеменин чыгарылышы деп, ушул тендемени туура барабардыкка айландыруучу озгормолордун тугой маанилери аталат. Озгормолордун тугой маанилерин кыскача жазып алабыз: (105; 100); (4;-1); (3,5 ;-1,.5) ; (8;3) Тендемеге тиешелуу касиеттердин бардыгы эки озгормосу бар тендемелер учун да орундалат.

Уйго тапшырма 1)№1096 (3,1); (0;10); (2,4); (3; 2,5) тугойлорунун кайсылары 3x+y=10 тендемесинин чыгарылышы болот. 2)Эки озгормосу бар сызыктуу тендеме тузгуло, тендеменин чыгарылышы болгон тугойлорунун кыскача маанилерин жазгыла

Уйго тапшырма 1)№1096 (3,1); (0;10); (2,4); (3; 2,5) тугойлорунун кайсылары 3x+y=10 тендемесинин чыгарылышы болот. 2)Эки озгормосу бар сызыктуу тендеме тузгуло, тендеменин чыгарылышы болгон тугойлорунун кыскача маанилерин жазгыла

-75%
Курсы повышения квалификации

Развитие пространственных представлений школьников в обучении математике в условиях реализации ФГОС

Продолжительность 36 часов
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
3000 руб.
750 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Эки белгисиздуу сызыктуу тендемелер (125.13 KB)