Меню
Разработки
Разработки  /  Всем учителям  /  Уроки  /  9 класс  /  Асортимент швейних ниток

Асортимент швейних ниток

Мета уроку:

навчальна: ознайомити учнів з асортиментом і властивостями швейних ниток; вивчити види ниток; сформувати уміння правильно обирати нитки з урахуванням їх призначення та властивостей.

19.10.2017

Содержимое разработки

МІНІСТеРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНЗ «Хмельницький центр ПТО сфери послуг»

Гнатюк О.В. – викладач спецпредмета

«Матеріалознавство швейних виробів»

Методична розробка уроку

на тему:
м. Хмельницький 2014


Актуальність та доцільність методичної розробки


Задача викладача— не просто любити дітей, а допомагати їм зрозуміти свою сутність, знайти призначення, відкрити світло у собі .

Шалва АмонашвіліПроцес навчання — це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій учителя і учнів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності мислення, спостережливості та інших пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової праці і формування основ світогляду.

Ринкова економіка ставить перед підприємствами легкої промисловості України завдання щодо випуску конкурентоспроможної продукції за рахунок впровадження новітніх технологій та сучасного обладнання.

Найважливішим напрямком підвищення ефективності роботи підприємств є активізація інноваційної діяльності, головне завдання якої полягає у використанні результатів наукових досягнень та розробок на підприємствах галузі.

Легка промисловість поєднує велику кількість галузей, які містять підприємства, що випускають різноманітні види продукції широкого вжитку. До найбільш вагомих галузей, що впливають на забезпечення високоякісного випуску продукції відносяться текстильні, трикотажні та швейні виробництва.

Сучасне високотехнологічне виробництво характеризується різ­номанітністю обладнання та технологій, які дозволяють забезпечити гарантоване отримання необхідного продукту праці відповідно до заданих цілей діяльності.


Характер технічної оснащеності виробництва і існуючих технологій у їх сукупності відображають рівень інтелектуального потенціалу суспільства, можливості самореалізації кожної людини.

Підростаючому поколінню потрібно оволодіти знаннями про сутність технологічних процесів, які характерні для підприємств легкої промисловості. У кожного учня повинні бути сформовані чіткі уявлення про основні етапи виробництва продукції підприємств текстильної, трикотажної та швейної галузей. Необхідною умовою усвідомлення проблем і процесів сучасного виробництва слід вважати наявність знань і вмінь давати характеристику технологічних етапів та обґрунтувати необхідність їх виконання.
План

уроку теоретичного навчання


Тема програми: Матеріали для з’єднання деталей швейних виробів

Тема уроку: Швейні нитки.

Мета уроку:

Мета:

навчальна: ознайомити учнів з асортиментом і властивостями швейних ниток; вивчити види ниток; сформувати уміння правильно обирати нитки з урахуванням їх призначення та властивостей.

розвиваюча: розвинути увагу, довгострокову і короткострокову пам'ять, логічне вміння освоювати та запам’ятовувати новий матеріал.

виховна: терпеливість, зосередженість, сумлінне ставлення до праці та повагу до своєї виконаної роботи.

Матеріально-технічне забезпечення: ручка, олівець, лінійка, зошит.

Дидактичне забезпечення: роздатковий матеріал (додаток А, Б), картка-завдання для учнів (додаток В).

Перелік посилань:

1.Лазур К. Р. Матеріалознавство.

Міжтемні зв’язки: Асортимент тканин.

Тип уроку: формування нових знань.

Інструменти та приладдя: колекції тканин (вовниі і шовку), ножиці, лупа, голка, сірники.

Дидактичне забезпечення: презентація, додатки, схеми.

Міжпредметні зв'язки: біологія, хімія.

Хід уроку

Організаційна частина

Мета діяльності: привітання, перевірка наявності учнів на занятті, готовність їх до уроку, зосередження уваги учнів на сприйнятті нового навчального матеріалу.

Форма організації: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом передачі і характером сприйняття інформації – словесні (бесіда).

Тип уроку: комбінований урок

Структура уроку

І. Організаційний момент......................................................................................  2хв.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів....................................................... 3 хв.

III. Мотивація навчання...........................................................................................3 хв.

IV. Пояснення нового матеріалу…………………………………………………20 хв.

1.Асортимент і властивості швейних ниток.

1.1.Використання швейних ниток.

1.2.Склад швейних ниток.

1.3.Вимоги до швейних ниток.

2.Бавовняні нитки.

3.Шовкові нитки.

4.Лляні нитки

5.Синтетичні нитки.

6.Вишивальні нитки.

V. Практична робота. (Розпізнавання вовняних, шовкових, лляних, бавовняних,синтетичних швейних ниток. Робота з картками завдань). ...... 10 хв.

VI. Закріплення нових знань і вмінь учнів........................................................... 3 хв.

VII. Підсумки уроку................................................................................................ 2 хв.

VIII.Домашнє завдання........................................................................................... 2 хв.Хід уроку

І Організаційна частина

Мета: організація уваги, перевірка наявності учнів у класі, готовність їх до уроку, зосередження їхньої уваги на сприйманні матеріалу теми. Оголошення теми і мети уроку.

Форма: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань і вмінь – словесні (бесіда - вступна).


ІІ Актуалізація опорних знань

Мета: перевірка опорних знань учнів до початку ознайомлення з новим матеріалом з метою аналізу стану знань, умінь та навичок набутих раніше і необхідних для свідомого засвоєння теми.

Форма: усне опитування.

Методи навчання: за джерелом знань і умінь – словесні (бесіда - контролююча).


Перелік питань

1. Чи ви знаєте що таке асортимент тканин?

(о.в. Асортимент тканин – це перелік видів і різновидів тканин за певними ознаками (способом виробництва, волокнистим складом, призначенням, обробкою…).

2. Назвіть ознаки навчальної класифікації тканин?

(о.в. призначення (білизняні, костюмні, плащові, рушникові, ковдрові…), волокнистий склад (однорідні та неоднорідні), вид переплетення ( прості, складні, жакардові…), спосіб обробки (суворі, вибілені, гладкофарбовані, вибивні…), галузеву ознаку – бавовняні, лляні).

3. Як ви вважаєте за призначенням бавовняні тканини поділяються на:

(о.в. За призначенням бавовняні тканини поділяються на побутові, технічні та спеціальні).

4. Які лляні тканини бувають за обробкою?

(о.в. За обробкою лляні тканини можуть бути суровими, вариними, кислованими, напівбілими, білими, гладкофарбованими, пістрявоткамими, меланжевими, вибивними).

5. Назвіть як поділяються за призначенням лляні побутові тканини).

(о.в. За призначенням лляні побутові тканини поділяються на білизняні, платтяно – костюмні, меблево – декоративні та докладні).


ІІІ Мотивація навчання:

Мета: заохочення учнів до сприйняття запропонованого навчального матеріалу.

Форма: фронтальна

Методи навчання:за джерелом передачі й характером сприйняття інформації - словесні (розповідь).

Сьогодні на уроці ми розглянемо нову тему «Швейні нитки».

Швейні нитки призначені для з’єднання деталей одягу з тканин та інших матеріалів.

У XIX ст. вишивали лляними, конопляними й вовняними нитками ручного виробництва. Нитки пряли з вичесаних волокон льону чи коноплі, намагаючись робити тонку й рівну нитку. Потім нитки білили, фарбували, натирали воском чи жиром. Для вибілювання нитки золили в діжках-"зільницях". У діжку складали намотані нитки, пересипали попелом із спалених дров і заливали окропом. Луг, що утворювався в діжці, поступово вибілював нитки. Потім нитки полоскали у чистій воді й висушували на сонці чи на морозі.

Якість ниток залежить від багатьох чинників, зокрема від способу зберігання, адже якщо не дотримуються відповідних умов, нитки псуються. Виробництво природних ниток необхідне, одна з причин це відсутність хімікатів, адже кожний день ми носимо одяг в якому знаходяться ниточки, які складають систему.

Одже нитки залишаються важливою складовою для виготовлення одягу. Тому сьогодні на заняті ми ознайомимося з швейними нитками.


IV Пояснення нового матеріалу

Мета: формування в учнів знань, повідомлення нового матеріалу за планом теми, засвоєння нового матеріалу та осмислення об’єктивних зв’язків у вивченому матеріалі.

Форма: фронтальна.

Методи навчання: за джерелом знань, умінь – словесні (розповідь), наочність (додатки).

4.1 Сприйняття і усвідомлення


План

1.Асортимент і властивості швейних ниток.

1.1.Використання швейних ниток.

1.2.Склад швейних ниток.

1.3.Вимоги до швейних ниток.

2.Бавовняні нитки.

3.Шовкові нитки.

4.Лляні нитки

5.Синтетичні нитки.

6.Вишивальні нитки.

Швейна нитка – це високоякісна протяжна тонка рівна скручена пряжа або нитка з особливими властивостями, які дозволяють використовувати її в швейних машинах для з’єднання деталей.

Виготовляють бавовняні, шовкові, лляні та

Мал. 1 синтетичні швейні нитки. (Додаток А).

Найчастіше у швейній промисловості використовують бавовняні нитки, які виготовляють з високоякісної гребінної пряжі шляхом сукання, скручування та обробки в 3, 6, 9 і 12 складень. Найбільш поширені нитки в три та шість складень.

Скручування робить нитку міцною, закріплює кінці волокон, надає їй гладкості, рівності. Кінцеве кручення може бути лівим (S) або правим (Z). Для швейних машин використовують переважно нитки правого кручення. Після скручування нитки проходять такі операції обробки: виварювання, вибілювання, фарбування, апретування.

Швейні нитки бувають матовими та глянцевими. Матові нитки мають незначний полиск, бо вкриті тонким шаром парафіну або сумішшю олії та крохмалю. Глянцеві нитки апретують сумішшю, яка містить крохмаль, клейкі речовини, віск, стеарин, після чого їх полірують на швидко обертальному щитовому барабані.

Готові нитки перевіряють за якістю й намотують на гільзи, шпульки, бобіни; довжина ниток – 200, 400, 500 м і більше.

Швейні нитки повинні бути міцними, рівними за крученням, пружними, без потовщень і дефектів.

Допускається розтяжність ниток (3 – 8,5 %), яка залежить від їх номера, кількості складень, скручування способу обробки. Скрученість та зрівноваженість за крученням впливають на процес утворення стібка швейною машиною. Нитки бувають кінцевого правого (Z) або (S) кручення; здебільшого використовуються нитки правого кручення.

В більшості випадків застосовують швейні нитки для виготовлення одягу. Їх використовують для виконання наступних операцій:

 • для з’єднання деталей одягу;

 • для прокладання оздоблювальної строчки;

 • для обметування зрізів деталей;

 • для виметування петель;

 • пришивання фурнітури;

 • для закріплення зрізів;

 • для виконання тимчасових стібків і строчок.

За волокнистим складом швейні нитки поділяються на:

 • натуральні (бавовняні, лляні, шовкові) - це нитки виготовлені з натуральних волокон і ниток;

 • хімічні – це нитки, виготовлені з штучних або синтетичних волокон і ниток (поліамідні, поліефірні, віскозні, полінозні);

 • комбіновані – виробляються при комбінації натуральних і хімічних волокон і ниток.

Групи елементарних структурних складових ниток:

 • елементарні нитки (називають одинарне волокно, не поділене на частини в поперечному напрямку (бавовна, вовна). Ці волокна довжиною від кількох десятків до кількох тисяч метрів утворюють елементарні нитки. Поділяються на: комплексні і текстуровані).

 • пряжа (безперервна тонка нитка зі скручених (іноді склеєних) між собою порівняно коротких натуральних або хімічних волокон; продукт прядіння).

 • мононитки (це одиночна нитка, яка не може бути поділена на більш дрібні елементи у поздовжньому напрямку без її руйнування, та придатна для безпосереднього використання у текстильному виробництві).

Виготовлені швейні нитки мають відповідати таким вимогам:

 • міцності (в межах 6…8,5%, за масою – до 3%);

 • рівномірна товщина за ступенем кручення;

 • стійкість пофарбуванню, хемостійкість;

 • пружність;

 • відсутність дефектів.

Бавовняні швейні нитки

Ці нитки в основному використовуються для внутрішніх швів. Для оздоблювальної строчки, виметування петель і пришивання ґудзиків використовують лише для виробів з вовняних

тканин або льняних, найчастіше з контрастним

Мал. 2 поєднанням кольорів. Бавовняні нитки не

використовуються для прокладання оздоблювальних строчок і виметування петель у зв’язку з тим що вони швидко втрачають своє забарвлення – вицвітають, що в значній мірі погіршує зовнішній вигляд виробів.

За способом обробки вони поділяються на суворі, матові, глянцеві, чорні і кольорові. Виробляють нитки з пряжі гребінної системи прядіння в пакуваннях завдовжки 200, 400, 500, 1000, 2500, 4000 м. За способом остаточного сукання правого правю Z і лівою S.

Нитки випускають в 2, 3, 4, 6, 9 і 12 складань. Число складань визначає міцність і лінійну щільність швейних ниток – чим більше число складань тим більше розривне навантаження ниток.

Товщина швейних ниток визначається торгівельним номером від 10 до 100. Чим вище номер тим тонша нитка.

Бавовняні нитки при пранні дають усадку до 15%, втрачають забарвлення при пранні і хімчистці.

Шовкові нитки

Виробляють із шовку-сирцю, який проходить подвійне скручування. Такий шовк випускають у 9 і 16, 36, 90 складень з торговельними номерами 75, 65, 33, 18, 13. Шовкові нитки № 75, 65, 33 використовують для зшивання одягу з тонких тканин,

Мал. 3 нитки № 18 і 13 найчастіше застосовуються для машинного обметування петель і оздоблювальної строчки при виготовленні ОДЯГУ з різних тканин. Шовкові нитки виварюють і фарбують у різні кольори, у них недопустимі вузлики іншого кручення, плями, забруднення, не профарбовані нитки тощо.

Петельний шовк (гарус) застосовують для обметування петель ручним способом, а також прокладання оздоблювальної строчки при виготовленні одягу.

Віскозні швейні нитки виробляють з комплексних блискучих і матових ниток у 9, 12,15 і 13 складень. Випускають їх у мотках довжиною 20 і 50 м.

Нитки із штапельованих полінозних волокон характеризуються блиском, м'якістю, підвищеною міцністю в сухому та мокрому стані. Завдяки високій термічній стійкості полінозні нитки можна застосовувати, не обмежуючи швидкість роботи швейних машин.

Лляні нитки

Лляні швейні нитки виготовляють із лляної та пачосової пряжі мокрого прядіння в 2. 3. 4. 6 і 8 складень СУРОВИМИ, вареними або напіввибіленими № 12/2. 12/3. 14.5/2. 18/2. 24/3. Використовують для пошиття мішків,

брезентів, взуття, плетення мережива.

Мал. 1
Синтетичні нитки

Асортимент цих ниток з року в рік розширюється завдяки їх виробництву з хімічної сировини. Широке застосування синтетичних ниток пояснюється тим, що вони мають підвищену міцність і стійкі до витирання, високоеластичні, подібні за еластичністю до шовкових ниток. Гігроскопічність синтетичних ниток значно нижча порівняно з натуральними, що збільшує їх стійкість до дії мікроорганізмів, які спричинюють плісняву. Мал. 4

Синтетичні нитки надають швам підвищеної міцності на розтяг, а петлям, обметаним цими нитками, - підвищеності стійкості до зношування та гарного зовнішнього вигляду. Значне видовження синтетичних ниток негативно виявляється в процесі обробки. Недоліком цих ниток, зокрема капронових, є також невисока термостійкість.

Процес виробництва синтетичних ниток із комплексних волокон лавсану та капрону передбачає сукання, скручування, виварювання, вибілювання, фарбування та обробку - покриття ниток силіконовими препаратами та парафіностеариновою емульсією в суміші з акриловою емульсією та антистатиком з метою підвищення їх термостійкості. У швейному виробництві найчастіше використовують капронові нитки № 50К (поліамідні, нейлонові) або лавсанові (поліефірні, поліестерові) № 22Л, ЗЗЛ, 55Л, 90Л. Синтетичні швейні нитки застосовують для пошиття жіночого, чоловічого, дитячого, спортивного одягу. а також білизни з різних видів тканин.

Армовані (каркасні) нитки належать до комбінованих швейних ниток. Вони складаються з синтетичної основи - лавсанової, капронової нитки, обвитої бавовняною чи полінозною пряжею, їх виготовляють у два чи три складення: № 44ЛБ і 65ЛБ. Найкращими є нитки з осердям із поліефірного волокна Мал. 5

(лавсану). За зовнішнім виглядом каркасні нитки схожі на бавовняні, якщо їх поверхня покрита волокнами бавовни. Каркасні нитки, покриті полінозними волокнами, блищать і зовні схожі на мерсеризовані бавовняні нитки. Поверхневий шар із бавовни чи полінозних волокон захищає синтетичне осердя ниток від оплавленням. Комбіновані нитки міцніші від бавовняних і мають розтяжність удвічі більшу, ніж бавовняні. Ступінь збігання цих ниток менший, а міцність у два-три рази більша від бавовняних. Каркасні нитки використовують при пошитті верхнього одягу з різних тканин, трикотажних матеріалів. а також при пошитті білизни, сорочок. піжам., блуз, предметів жіночого туалету. Виробляють також безколірні мононитки з поліамідної та поліефірної смоли, які використовують при з'єднанні та підшиванні блуз, сорочок, жіночих суконь.

Текстуровані нитки типу таслан — це об'ємні нитки. Для отримання об'ємності цих ниток скручування елементарних волокон відбувається під дією на них струменя стисненого повітря. При цьому частина волокон утворює петельки різних розмірів, а частина залишається без змін, внаслідок чого виникає об'ємна будова нитки. Об'ємні нитки утворюють міцні, м'які та еластичні шви. їх використовують для всіх видів строчок, пришивання ґудзиків, обметування петель, підшивання низу при виготовленні білизни, сорочок, піжам, суконь, блуз, корсетних виробів, одягу з трикотажу.

До вишивальних ниток належать муліне, ірис, волічка, вишивальний папір та інші. Муліне виробляють із бавовняної пряжі гребінного способу прядіння та штапельованої пряжі. Нитки муліне випускають однакової товщини, у вигляді мотків - (довжиною мотка 10...20 м).

Ірис виробляють із товстої бавовняної пряжі гребінного прочосу, скрученої у два складення. Ірис буває дуже грубий і тонкий, матовий і мерсеризований, забарвлений у різні кольори.

Мал. 6


Волічка - тонка кольорова вовняна нитка, яку застосовують для вишивання на вовняних тканинах.

Вишивальний папір - бавовняна нитка в чотири складення з гребінної або кардної пряжі, мерсеризована, різних кольорів. Випускається в мотках довжиною 50 м. Мал. 7

торговельний номер 20,30, 35.

IV. Практична робота. Розпізнавання вовняних, шовкових, лляних, бавовняних,синтетичних швейних ниток. Робота з картками завдань. (Додаток Б, В)

Обладнання і матеріали: зразки тканин (підготовлені учнями вдома або надані учителем).

Послідовність виконання.

1). Розглянути зразки швейних ниток.

2). Визначити зразки вовняних, шовкових, лляних, бавовняних, синтетичних швейнихниток, прикріпити в таблиці під назвами.

3). Робота з картками завдань
4.2 Осмислення зв’язків і залежності між елементами навчального матеріалу

Мета: Осмислення об’єктивних зв’язків з теми “Швейні нитки” і відношень у вивченому матеріалі, розкриття внутрішньої сутності навчальних явищ.

Форма: фронтальна.

Методи: словесні (конструктивна бесіда).
Перелік питань

1. Як ви вважаєте що тека швейна нитка?

(о.в. Швейна нитка – це високоякісна протяжна тонка рівна скручена пряжа або нитка з особливими властивостями, які дозволяють використовувати її в швейних машинах для з’єднання деталей).

2. Які нитки найчастіше використовуються у швейній промисловості?

(о.в. Ушвейній промисловості найчастіше використовуються бавовняні нитки).

3. Назовіть якого кінцевого кручення бувають нитки?

(о.в. Нитки бувають кінцевого правого (Z) або лівого (S) кручення.

4. Назовіть основну негативну властивість синтетичних ниток?

(о.в. Недоліком синтетичних ниток є невисока термостійкість).

5. Назовіть до якої групи за сировинним складом відносять армовані нитки?

(о.в. Армовані нитки належать до комбінованих швейних ниток).


V Узагальнення і систематизація знань.

Мета: проведення в єдину систему засвоєних на уроці понять, виявлення їх окремих компонентів і зв’язків між ними.

Форма: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань, вмінь – словесні, практичні.

Отже, на даному уроці ми вивчили, що таке швейні нитки, які за волокнистим складом бувають нитки та ознайомилися з групи елементарних структурних складових ниток. А для того щоб закріпити пройдений матеріал пропонується заповнити картку - завдань. (Додаток В).

Ваше завдання заповнити картку - завдань.

VI Заключна частина

Мета: проведення в єдину систему засвоєння на уроці понять, виявлення їх окремих компонентів і зв’язків між ними.

Форма: фронтальна

Методи навчання: за джерелом знань, вмінь – словесні.

VII. Підсумки уроку.

Одже, сьогодні на уроці розглянута тема “Швейні нитки”. Одже, швейні нитки призначені для з’єднання деталей одягу з тканин та інших матеріалів. Сьогодні ми також ознайомилися з різними видами швейних ниток.

А сьогодні більшість учнів була активною, але все ж таки деякі учні не справилися із завданнями і мають на наступний урок підготуватися краще.


VIII.Домашнє завдання.

1. Прочитати матеріал теми у підручнику матеріалознавство ст. 202 – 207.

2. Самостійно розглянути які можуть буди дефекти у швейних ниток, використовуючи роздатковий матеріал та матеріал підручника.

3. Скласти кросворд з термінів і визначень з теми: Швейні нитки

(не менше 10 слів, на 1 аркуші кросворд і питання, на іншому відповіді).
-70%
Курсы повышения квалификации

Стилистика русского языка

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Асортимент швейних ниток (8.98 MB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт