Меню
Разработки
Разработки  /  Геометрия  /  Презентации  /  Прочее  /  Сфера жана шар

Сфера жана шар

Сфера жана шар боюнча маалымат алышат
09.05.2020

Содержимое разработки

Сфера жана шар. Конокбаева Калыйпа Мамытбековна

Сфера жана шар.

Конокбаева Калыйпа Мамытбековна

Айлана  Айлана – берилген чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан чекиттердин көптүгунөн турган туюк ийри сызыкты айтабыз. О чекит айлананын борбору деп аталат. Диаметр эки радиуска барабар. АВ=d; ОВ=ОА=ОС=R Айлананы узундугун кантип өлчөйбүз?  А О В С

Айлана

Айлана – берилген чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан чекиттердин көптүгунөн турган туюк ийри сызыкты айтабыз. О чекит айлананын борбору деп аталат.

Диаметр эки радиуска барабар.

АВ=d; ОВ=ОА=ОС=R

Айлананы узундугун

кантип өлчөйбүз?

А

О

В

С

Эксперимент Стаканды жип менен сүрөттөгүдөй курчап , анан ал жиптин узундугун ченөө менен айлананын узундугун табабыз. Стакандын диаметрин сүрөттөгүдөй ченөө менен табабыз. Айлананын узундугун диаметрге бөлсөк π саны келип чыгат. π = С:D D =С: π π ≈ 3,14... С=2·π·R

Эксперимент

Стаканды жип менен

сүрөттөгүдөй курчап , анан ал жиптин узундугун ченөө менен айлананын узундугун табабыз.

Стакандын диаметрин

сүрөттөгүдөй ченөө

менен табабыз.

Айлананын узундугун диаметрге бөлсөк π саны келип чыгат.

π = С:D

D =С: π

π ≈ 3,14...

С=2·π·R

Тегерек Тегерек – берилген чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан. чекиттердин көптүгүнөн турган туюк ийри сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн тегерек деп айтабыз. Берилген О чекит тегеректин борбору деп аталат. Диаметр эки радиуска барабар. АВ=d; ОВ=ОА=ОС=R  А Тегеректин аянтын табуучу формула: О S= π ·R² В С

Тегерек

Тегерек – берилген чекиттен бирдей алыстыкта жайгашкан. чекиттердин көптүгүнөн турган туюк ийри сызык менен чектелген тегиздиктин бөлүгүн тегерек деп айтабыз. Берилген О чекит тегеректин борбору деп аталат.

Диаметр эки радиуска барабар.

АВ=d; ОВ=ОА=ОС=R

А

Тегеректин аянтын табуучу формула:

О

S= π ·R²

В

С

Шар жана сфера В А Жарым айлананы , аны чектеп турган диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон телону сфера дейбиз Жарым тегеректи , аны чектеп турган диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон телону шар дейбиз. О С S = 4πR² Шарды чектеп турган бетти сфера деп айтабыз. О - Сферанын,шардын борбору Шарды чектеп турган беттин же ОА - Сферанын, шардын радиусу сферанын бетинин аянтын табуучу формула. ВС - Сферанын,шардын диаметри

Шар жана сфера

В

А

Жарым айлананы , аны чектеп турган диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон телону сфера дейбиз

Жарым тегеректи , аны чектеп турган диаметринин айланасында айландыруудан пайда болгон телону шар дейбиз.

О

С

S = 4πR²

Шарды чектеп турган бетти

сфера деп айтабыз.

О - Сферанын,шардын борбору

Шарды чектеп турган беттин же

ОА - Сферанын, шардын радиусу

сферанын бетинин аянтын табуучу формула.

ВС - Сферанын,шардын диаметри

Турмушта шар формасындагыларга мисал Сувенир Глобус Алма Боулинг шары Оюнчук Помидор Бильярд шары Шарик

Турмушта шар формасындагыларга мисал

Сувенир

Глобус

Алма

Боулинг

шары

Оюнчук

Помидор

Бильярд шары

Шарик

R- бул учурда тегиздик менен сфера кесилишпейт.. d=R- бул учурда тегиздик сфераны жанып өтөт. d тегиздик менен сфера кесилишет d d d " width="640"

Сфера менен тегиздиктин өз ара жайланышынын

үч учурун карайбыз:

d- кесүүчү тегиздиктен сферанын борборуна чейинки аралык.

R- сферанын радиусу

dR- бул учурда

тегиздик менен сфера кесилишпейт..

d=R- бул учурда

тегиздик сфераны жанып өтөт.

d

тегиздик менен

сфера кесилишет

d

d

d

33-теорема: Кичине тегерек Шар менен тегиздиктин ар кандай кесилиши тегерек болот. Ал тегеректин борбору шардын борборунан тегиздикке түшүрүлгөн перпендикулярдын негизинде жатат. Чоң тегеректин борбору О , ал эми кичине тегеректин борбору О ₁ О ₁ Чоң тегерек

33-теорема:

Кичине тегерек

Шар менен тегиздиктин ар кандай кесилиши тегерек болот. Ал тегеректин борбору шардын борборунан тегиздикке түшүрүлгөн перпендикулярдын негизинде жатат. Чоң тегеректин борбору О , ал эми кичине тегеректин борбору О ₁

О

Чоң

тегерек

? Шардын бетинде жайгашкан чекиттен борборуна чейинки аралык 9см ге барабар болсо, диаметри канчага барабар болот?     18см Берилди: Шар R=9см d=? Чыгаруу: d=2R=2·9см=18см Жообу: d=18см

?

Шардын бетинде жайгашкан чекиттен борборуна чейинки аралык 9см ге барабар болсо, диаметри канчага барабар болот?

18см

Берилди: Шар

R=9см

d=?

Чыгаруу:

d=2R=2·9см=18см

Жообу: d=18см

? Жарым тегеректин аянты белгилүү болсо , шардын радиусун тапкыла. 2 Берилди: Шар S ₁ =8π; R=? Чыгаруу: S=πR² 8π·2= πR² 16= R² R=4  Жообу: 4

?

Жарым тегеректин аянты белгилүү болсо , шардын радиусун тапкыла.

2

Берилди: Шар

S =8π; R=?

Чыгаруу: S=πR²

8π·2= πR²

16= R²

R=4

Жообу: 4

Аныктамасы Шар жана сфера Тегиздик менен кесилиши Элементтери Бетинин аянты

Аныктамасы

Шар жана сфера

Тегиздик менен кесилиши

Элементтери

Бетинин аянты

Жарым тегеректи (айлананы)диаметринин айланасында айландыруудан пайда болот Шар жана сфера Борбору,радиус, диаметр, Шардын тегиздик менен кесилиши тегерек S = 4πR²

Жарым тегеректи (айлананы)диаметринин айланасында айландыруудан пайда болот

Шар жана сфера

Борбору,радиус, диаметр,

Шардын тегиздик менен кесилиши тегерек

S = 4πR²

Үй тапшырма: Бекбоев И.Б., Бөрүбаев А.А. Айылчиев А.А. Геометрия 10-11- класс § 32,33. 97- бет №2, №3. 101-бет №1, №2, № 6

Үй тапшырма:

Бекбоев И.Б., Бөрүбаев А.А.

Айылчиев А.А.

Геометрия 10-11- класс

§ 32,33.

97- бет №2, №3.

101-бет №1, №2, № 6

-82%
Курсы повышения квалификации

Геометрия в школе. Технологии активизации познавательной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО (СОО)

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
720 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Сфера жана шар (1.18 MB)

Вы смотрели