Меню
Разработки
Разработки  /  Классному руководителю  /  Классные часы  /  8 класс  /  Самостоятельная работа на тему :"дружба"

Самостоятельная работа на тему :"дружба"

Этические правила поведения учащихся в общеобразовательной среде
31.08.2021

Содержимое разработки

Data: 04.03 2021

Clasa: a-VIII a

Profesor-Educator: GODIC ELE3NA

Titlul lecției: Norme de comportament civilizat

Obiective de referință:

Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul

înconjurător (natural şi social).

Obiective operaționale:

O.1-să numească regulile de comportare civilizată evidenţiate prin imagini;

O.2-să  exprime în cuvinte proprii ce înseamnă pentru ei „comportament civilizat”;

O.3- să enumere norme de comportament civilizat cunoscute;

O.4- să noteze situaţii în care ar dori să cunoască norme de bună conduită;

O.5- să selecteze din materialul primit norme de comportare civilizată în diferite contexte;

O.6- să prezinte situaţia vizionată în filmuleţ, raportându-se la normele de bună conduită ;

O.7-să prezinte necesitatea respectării normelor de comportament civilizat;

Metode și procedee: conversația, explicația, observaţia, exercițiul, brainstormingul,

metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat, metoda predării-învăţării reciproce, metoda cubului, jurnal cu dublă intare,eseul de 10 minute.

Materiale didactice: pix, coli A4, prezentare power point, culegere de texte literare, biletele cu proverbe, fișă de muncă independentă, codul bunelor maniere, marker coala A2, proiector.

Moduri de organizare a activității: frontal, în perechi, individual.

Durata: 50 de minute

Bibliografie

Cerghit, I. – “Terapia educationala integrata” ( Ed. Pro Humanitate – Bucuresti 1997)

Ilie, M.D. – „Elemente de pedagogie generala“ (Ed. Mirton – Timisoara, 2005)

Eugen Mihăescu-„Codul bunelor maniere pentru toate vîrstele” (Editura Călin, Bucureşti 2009


DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII


Secventele activitatii


Timp


Obop


Continut instructiv-educativ


Strategii metodologiceEvaluarea

Metode si procedee

Material did.

Modalitde org.

I. Moment organizatoric

1 min


    Organizarea clasei-stabilesc climatul de ordine și disciplină necesar desfășurării activității în condiții optime.Pregătesc materialul didactic necesar. Elevului cu deficiențe de vedere i se va da materialul didactic în format electronic pe propriul laptop.


Conversația

Coli A4, proiector, pix,

Frontal


II. Captarea atenției

5 min

O1


    Prezint elevilor câteva imagini şi discutăm despre normele de comportare civilizată desprinse din acestea. Elevului cu deficienţe de vedere i se prezintă în cuvinte conţinutul imaginilor de către un coleg.

,, Ce puteți spune despre femeia din imagine care traversează strada?”

,, Ce reguli ar trebui să respecte oamenii care urcă în acest tramvai?”

,, Cum trebuie să ne comportam când mergem la cumpărături într-un magazin?”

,, Ce atitudine trebuie sa adoptăm față de exponatele unui muzeu?”

,, Cum putem proteja mediul înconjurător în timpul unei excursii?”

„ Ce reguli ar trebui să respectăm într-o sală de cinematograf?”


Conversația

Explicația

Exercițiul


Prezentare power point


Frontal


Răspunsurile acordate de către elevi

III. Anunțarea temei şi a obiectivelor

activității 

1 min


    Anunţ într-o manieră simplă și clară tema și obiectivele activității.

,, Având în vedere că am discutat despre câteva reguli de comportament în societate, vă anunț că tema noastră de azi este: ,, Normele de comportament civilizat”. Încercăm astăzi să identificăm câteva norme de comportament civilizat, iar pentru aceasta voi trebuie să fiţi atenţi, activ şi să colaboraţi între voi.”

Explicația


FrontalIV. Desfășurarea activității

5

Min
10 

Min7

Min 7

Min O2O3


O4
O5
O5O6

O7
  Elevii sunt solicitați să spună tot ce le trece prin minte atunci când aud expresia comportament civilizat.       

  Elevii spun idei pe care profesorul le scrie pe tablă.

  Discut cu elevii despre ce înseamnă cuvântul norme.

  Solicit elevilor să explice de ce este nevoie să cunoaştem şi să respectăm anumite norme/ reguli de comportament civilizat..

   Completăm frontal primele două coloane din tabelul Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat.

“Ce norme de comportament civilizat ştiţi voi?”

“Ce alte informaţii aţi mai dori să ştiţi despre comportarea civilizată?”

   Grupaţi în perechi, elevii primesc fişe cu norme de comportare civilizată în diferite contexte. Elevii citesc materialul primit şi notează cel puţin cinci norme de comportare civilizată. 

a) În afara locuinţei, pe stradă:

-nu se sparg seminţe;

-nu se scuipă;

-nu se aruncă pe jos biletele de tramvai, ambalaje;

-nu se vorbeşte şi nu se râde tare;

-nu se arată cu degetul;

-nu se ţin mâinile în şolduri şi nici încrucişate la piept;

-nu se mestecă guma atunci când vorbiţi cu cineva şi nici în sălile de spectacol;

-guma folosită nu se scuipă, nu se lipeşte sub blatul mesei, al băncii de şcoală  sau pe braţele fotoliilor;

b) În excursie:

-nu se face foc oriunde vă opriţi pentru popas;

-nu se aruncă resturile : sticle de plastic, cutii de conserve etc pe marginea drumului si nici nu se lasă ca amintire în locul ales pentru picnic;

-nu se distrug semnele turistice;

-nu se bătătoresc ,,fâneţele`` oamenilor;

-nu se rup florile declarate monumente ale naturii.

c)În Autobuz, Tramvai, Metrou

- Stăpâneşte-ţi nerăbdarea la urcarea si coborarea din autobuz, oricât ai fi de grăbit.

- Dacă este aglomeraţie, înainte de a ocupa loc pe scaun, asigură-te ca în apropiere nu sunt bătrâni, gravide sau persoane cu copii in braţe, care au mai mare nevoie să stea jos. 

- Călătorind în picioare în tramvai (autobuz, metrou) încearcă să iţi păstrezi echilibrul, ţinându-te de barele prevăzute în acest scop. 

- În autobuz, tramvai etc. nu se gesticulează şi nu se vorbeşte tare.

- Nici un bărbat manierat nu va sta pe scaun atata timp cât sunt persoane mai în vârstă sau femei care nu au loc pe scaune. 

- Dacă esti înfometat şi ai în mână o gogoaşă sau o îngheţată nu urci cu ea în autobuz.

- Nu atingi cu mâna murdară balustrada sau scaunele.

- Urcă în autobuz întâi bătrânii, femeile, copiii. 

- La coborâre bărbaţii sau persoanele tinere ofera sprijin celor care au nevoie.

d) La cinematograf, expozitii:

- nu întârziem la cinematograf;

-nu vorbim tare, nu facem gesturi teatrale, nu îi deranjăm pe ceilalți;

-nu mâncăm;

-nu vorbim cu vecinii;

-nu ne ridicăm de pe scaune înainte de încheierea filmului;

-nu foșnim diverse hârtii, pungi;

-nu ne apropiem prea mult de exponate;

-nu deranjăm exponatele;

-nu criticăm exponatele, autorul acestora și talentul său,

   Fiecare pereche prezintă colegilor normele notate. Elevii completează acum şi ultima coloană din tabelul Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat.

    Elevii audiază un fragment din ,,D-L GOE...” de Ion Luca Caragiale. În urma audierii fragmentului fiecare elev  rostogoleşte cubul şi rezolvă cerinţa de pe faţa acestuia: Descrie! (Ce ai auzit?/ Ce ai văzut?); Compară! (Cu ce se aseamănă? De cine diferă?); Asociază! ( La ce te face să te gândeşti?); Analizează!     ( Ce caracteristici are? ); Aplică! (Ce poţi face? Cum îţi foloseşte?)

  Elevii completează jurnalul cu dublă intrare, pe baza proverbelor date.

,,Pomul după roade se cunoaște iar omul după fapte.”

,,Politețea  este cheia de aur care deschide toate ușile.”

,,Ce ție nu îți place, altuia nu-i face”

,,Cu cât un om e mai civilizat, cu atât trebuie să fie mai bun”.

,,Bunele maniere sunt o modalitate de a arăta altora cât de mult îi respectăm”.

,, A avea purtări alese este că și cum ai avea scrisori de recomandare permanentă”.

,,Politețea nu costă nimic”.

  Elevului cu deficienţe de vedere i se citeşte proverbul pe care apoi îl comentează oral.

Brainstorming

Exercițiul

Conversaţia

Explicaţia
Metoda Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat


Metoda Predării- învăţării reciproce


Explicaţia

Conversaţia

Exerciţiul

Conversaţia

Metoda cubuluiJurnalul cu dublă intrare

Expunerea,

Conversația

Marker, coală A2, Fişa  Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţatFişa Norme de comportare civilizată


Fişa  Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat


Filmuleţ

,,D-L GOE..” de Ion Luca Caragiale,

Cubul

Fişa Jurnalul cu dublă intrare

Frontal
Frontal

În perechi
FrontalÎn perechi
Individual

Capacitatea elevilor de a exprima ce înseamnă pentru ei “comporta-ment civilizat”

Capacitatea elevilor de a exprima normele de comportament civilizat cunoscute
Capacitatea de a prezenta normele de comportare civilizată identificate


Capacitatea elevilor de a descrie, compara, asocia, analiza situaţiile din filmuleţul vizionatCapacitatea elevilor de a comenta proverbele

V. Fixarea  cunoștințelor

13

Min 

O.7

Rog elevii să mediteze şi să noteze idei în

concordanţă cu afirmaţia: „Importanţa normelor de comportament civilizat pentru manifestarea unei conduite adecvate  în societate”

Profesorul roagă doritorii să  expună ideile notate.

Profesorul împreună cu elevii formulează concluzii referitoare la valoarea normelor etice pentru manifestarea unui comportament adecvat in societate.

Conversția

Explicația

Eseul de 10 minute

Coli A4, pix

În perechi

Frontal

Exprimarea propriilor opinii

VI. Incheierea activității

1 min


  Fac aprecieri generale și individuale asupra întregii activități.

Conversația

Explicația


Frontal


Capacității de a motiva aprecierile primiteAnexe

Norme de comportament civilizat

ŞTIU

VREAU  SĂ  ŞTIU

AM ÎNVĂŢATPomul după roade se cunoaște iar omul după fapte.”

Comentează proverbul


Pomul după roade se cunoaște iar omul după fapte.”

Comentează proverbulPolitețea  este cheia de aur care deschide toate ușile .”

Comentează proverbul

Ce ție nu îți place, altuia nu-i face.”


Comentează proverbul


„  Cu cât un om e mai civilizat, cu atât trebuie să fie mai bun .”


Comentează proverbul

„  Cu cât un om e mai civilizat, cu atât trebuie să fie mai bun .”


Comentează proverbul„   Bunele maniere sunt o modalitate de a arăta altora cât de mult îi respectăm .”


Comentează proverbul


„     A avea purtări alese este că și cum ai avea scrisori de recomandare permanentă.”

Comentează proverbul


„      Politețea nu costă nimic .”

Comentează proverbul
Fișă norme de comportare civilizată în diferite contexte

a) În afara locuinţei, pe stradă:

-nu se sparg seminţe;

-nu se scuipă;

-nu se aruncă pe jos biletele de tramvai, ambalaje;

-nu se vorbeşte şi nu se râde tare;

-nu se arată cu degetul;

-nu se ţin mâinile în şolduri şi nici încrucişate la piept;

-nu se mestecă guma atunci când vorbiţi cu cineva şi nici în sălile de spectacol;

-guma folosită nu se scuipă, nu se lipeşte sub blatul mesei, al băncii de şcoală  sau pe braţele fotoliilor;

Fișă norme de comportare civilizată în diferite contexte

b) În excursie:

-nu se face foc oriunde vă opriţi pentru popas;

-nu se aruncă resturile : sticle de plastic, cutii de conserve etc pe marginea drumului si nici nu se lasă ca amintire în locul ales pentru picnic;

-nu se distrug semnele turistice;

-nu se bătătoresc ,,fâneţele`` oamenilor;

-nu se rup florile declarate monumente ale naturii.

Fișă norme de comportare civilizată în diferite contexte

c)În Autobuz, Tramvai, Metrou

- Stăpâneşte-ţi nerăbdarea la urcarea si coborarea din autobuz, oricât ai fi de grăbit.

- Dacă este aglomeraţie, înainte de a ocupa loc pe scaun, asigură-te ca în apropiere nu sunt bătrâni, gravide sau persoane cu copii in braţe, care au mai mare nevoie să stea jos. 

- Călătorind în picioare în tramvai (autobuz, metrou) încearcă să iţi păstrezi echilibrul, ţinându-te de barele prevăzute în acest scop. 

- În autobuz, tramvai etc. nu se gesticulează şi nu se vorbeşte tare.

- Nici un bărbat manierat nu va sta pe scaun atata timp cât sunt persoane mai în vârstă sau femei care nu au loc pe scaune. 

- Dacă esti înfometat şi ai în mână o gogoaşă sau o îngheţată nu urci cu ea în autobuz.

- Nu atingi cu mâna murdară balustrada sau scaunele.

- Urcă în autobuz întâi bătrânii, femeile, copiii. 

- La coborâre bărbaţii sau persoanele tinere ofera sprijin celor care au nevoie.

Fișă norme de comportare civilizată în diferite contexte

d) La cinematograf, expozitii:

- nu întârziem la cinematograf;

-nu vorbim tare, nu facem gesturi teatrale, nu îi deranjăm pe ceilalți;

-nu mâncăm;

-nu vorbim cu vecinii;

-nu ne ridicăm de pe scaune înainte de încheierea filmului;

-nu foșnim diverse hârtii, pungi;

-nu ne apropiem prea mult de exponate;

-nu deranjăm exponatele;

-nu criticăm exponatele, autorul acestora și talentul său,


-75%
Курсы повышения квалификации

Организация дистанционного обучения в условиях реализации ФГОС

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Самостоятельная работа на тему :"дружба" (29.07 KB)