Меню
Разработки
Разработки  /  Экономика  /  Уроки  /  11 класс  /  Ձեռնարկատիրական կրթություն

Ձեռնարկատիրական կրթություն

Թեմատիկ պլանավորում
12.05.2020

Содержимое разработки

Թեմատիկ պլանավորում

«Տնտեսագիտություն» առարկայից

11-րդ դասարան

34 ժամ

Բովանդակություն

Նոր դաս

1.

Նախաբան

Էջ 5-8

2.

ԱԳԸ հիմնում:Հիմնադիր ժողովի հրավիրում

Էջ 8-9

3.

ԱԳԸ առաքելությունը,նպատակները և արժեքային համակարգը

Էջ 9-10

4.

ԱԳԸ ընդհանուր ժողով,նախագահը և ստորաբաժանումները

Էջ 11-16

5.

ԱԳԸ նախագահի ընտրություն և ղեկավար անձնակազմի նշանակում

Էջ 11-16

6.

ԱԳԸ գործունեության թույլտվություն ևվկայականի հաստատում

Էջ 16-17

7.

Շուկայի հետազոտություն:Բիզնես գաղափար:

Էջ 18-20

8.

Շուկայի հետազոտություն

Էջ 20-21

9.

SWOT վերլուծություն

Էջ 21-22

10.

Շուկայի հետազոտումը աշակերտական ընկերության կողմից

Էջ 22-25

11.

ԱԳԸ անվանակոչումը:Բիզնես պլանի կազմում

Էջ 26-28

12.

Բիզնես պլանի կազմում

Էջ 28-32

13.

Բաժնետոմսերի թղարկում և վաճառք:Կապիտալային ներգրավման գործընթաց.բաժնետոմսերի գնի հստակեղում:

Էջ 33-35

14.

Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի թողարկում և վաճառք

Էջ 36-37

15.

Բիզնես էթիկա

Էջ 38-39

16.

Աշխատանքային էթիկա

Էջ 40

17.

ԱԳԸ բիզնես պլանի հաստատում:Նախապատրաստում ընդհանուր ժողովին

Էջ 41-42

18.

Ընդհանուր ժողովի անցկացում և բիզնես պլանի հաստատում

Էջ 42

19.

Արտադրության կազմակերպում

Էջ 43-44

20.

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել արտադրության կազմակերպմանը

Էջ 44-45

21.

Արտադրության կազմակերպում

Էջ 45

22.

Արտադրության կազմակերպում

Էջ 45

23.

Որակի վերահսկում

Էջ 45

24.

Արտադրանքի պահեստավորում

Էջ 46

25.

Վաճառքի կազմակերպում

Էջ 47-48

26.

Արտադրանքի վաճառք և գովազդային ռազմավարության մշակում

Էջ 49

27.

Արտադրանքի վաճառք և գովազդային ռազմավարության մշակում

Էջ 49

28.

Արտադրանքի վաճառք և գովազդային ռազմավարության մշակում

Էջ 49

29.

Հիմնադիր ժողովի հրավիրում և ԱԳԸ հիմնում

Էջ 51-52

30.

Եկամտի հաշվետվություն և հաշվեկշիռ

Էջ 53-54

31.

Աշխատավարձի վճարացուցակ

Էջ 55

32.

ԿՍՊ:Ի՞նչ է ԿՍՊ-ն

Էջ 56-59

33.

ԱԳԸ լուծարում:Աշխատանքների ավարտ

Էջ 60-63

34.

Դասընթացի ամփոփում

Էջ 64

ՈՒսուցիչ՝ Ն.Միկոյան

-70%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном: экономика. Повышение предметной компетенции учителя по экономике

Продолжительность 108 часов
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
5900 руб.
1770 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Ձեռնարկատիրական կրթություն (52 KB)