Меню
Разработки
Разработки  /  Прочее  /  Тесты  /  Прочее  /  Тесты по теме Құжаттармен жұмыс

Тесты по теме Құжаттармен жұмыс

Тесты по теме Құжаттармен жумыс
26.01.2021

Содержимое разработки

Жауаптармен іс жүргізу негіздері бойынша бақылау тесттері

1. Заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына не жатпайды?+ Құрылтайшылар жиналысының хаттамасы;- Жарғы;- Құрылтай шарты.2. Құрылымдық бөлімше туралы ереже-бұл:+ құрылымдық бөлімшелердің немесе өзге де органдардың мәртебесін, функцияларын, құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін белгілейтін құқықтық акт;- ұйымның мәртебесін, оның міндеттері мен функцияларын, құқықтарын, жауапкершілігін, қызмет тәртібін анықтайтын құқықтық акт;- тараптар заңды тұлға құруға міндеттенетін және осы факті бойынша бірлескен қызмет тәртібін белгілейтін шарт.3. Күн лауазымдық нұсқаулық болып табылады:+ оны бекіту;- оны жасау;– онымен танысу құқылы.4. Ұйым басшылығының, сондай – ақ алқалы немесе кеңесші орган қызметінің тәртібі көрсетілетін құқықтық акт-бұл:+ регламент;- штаттық кесте;- жарғы.5. Өзінің әрекет ету саласы бойынша өкімдік құжаттар болып бөлінеді:+ федералдық деңгей, аймақтық деңгей, ұйымдардың құқықтық актілері;- ұжымдық және жеке;- ұйымдардың құқықтық актілері, олардың құрылымдық бөлімшелерінің құқықтық актілері.6. Өкім шығарылады:+ жеке-дара;- алқалы түрде;- ведомстволық реттеу жағдайында.7. Белгілі бір тәртіппен расталған құжат бөлігінің көшірмесі, бұл:+ үзінді;– электрондық көшірме;- телнұсқа.8. Шешім бастамашылық ететін құжат болып табылмайды:+ құжат жобасы;- қорытынды;- баяндамалық жазба.9. Құжаттың жобасы оның соңғы нұсқасынан сырттай айырмашылығы неде?+ Оң жақтағы жоғарғы өрісте "жоба" деген жазумен;- Жобаны Болашақ құжат сияқты нысанда ресімдеу міндетті емес, мәтіннің өзі жеткілікті;- Жоба арнайы бланкіде ресімделеді.10. Қаулының қандай бөлігінде нормативтік ережелер немесе тапсырмалар бар?+ Өкімдік;- Айқындаушы;- Кіріспе.11. Ақпараттық-анықтамалық құжаттардың құрамына кірмейді:+ нұсқау;– докладная записка;- мәлімет.12. Ұйымдар арасында жедел ақпарат алмасу тәсілі болып табылатын ақпараттық-анықтамалық құжаттаманың түрі:+ хат алмасу;- қызмет бабында пайдалану үшін құжаттамалармен;- статистикалық есеп беру.13. Ұйымның құжат айналымындағы өтініш дегеніміз не?+ Бұл лауазымды тұлғаға бағытталған және қызметкердің қандай да бір өтініші бар құжат;- Бұл қызметкерді тағайындау, ауыстыру немесе ынталандыру ұсынысы бар құжат;– Бұл оқиға себебін түсіндіретін құжат.14. Акт белгісі не болып табылмайды?+ еркін нысанда жасау;- істің нақты жағдайын анықтау және оның актіде көрсетілуі;- құрастыру алқалылығы.15. Мекеменің ішінде шығарылған және оның шегінен тыс төмен тұрған басқару органдарына немесе жоғары инстанцияның жазбаша нұсқауларын орындау мақсатында жіберілген құжаттар деп аталады:+ шығыс құжаттармен;- кіріс құжаттармен;- хат алмасу.16. Құжаттың техникалық орындалуын не қамтиды:+ құжат жобасын дайындау, жоба мәтінін теру және басып шығару, келісілгеннен кейін құжаттың мазмұнын түзету, құжаттың соңғы нұсқасын ресімдеу;- құжаттың басып шығарылған жобасын басшыға келісуге ұсыну, дәлсіздіктерді жою, соңғы құжатты теру;- құжатты бірден түпкілікті нұсқада құрастыру, басшыға қол қою, құжатты адресатқа жіберу.17. Құжат қашан орындалды?+ Құжатта қаралатын мәселе толық шешілген кезде және ол бойынша хат алмасу аяқталды;- Құжатқа тіркеу нөмірі берілгеннен кейін;- Құжатты соңғы адресатпен алған кезде.

18. Пайдаланылатын жіктеуіштерге сәйкес қажетті индекстермен толықтырылатын реттік нөмірін қамтитын құжаттың сандық немесе әріптік-сандық сәйкестендіргіші деп аталады:+ құжаттың тіркеу нөмірі;- грифпен;- құжат күні.19. Қарар бланкілерін дайындау үшін қағаздың форматы қандай?+ А5, А6;– А4, А5;– А6, А4.20. Ақпарат тасымалдаушы болып табылады:+ сөйлеу, дыбыстық немесе бейнелеу ақпаратын бекіту, сақтау (және жаңғырту) үшін қажетті материалдық объект;- құжатты жасаушы;- құжат айналымын жүргізу бойынша функцияларды орындайтын құрылымдық бөлімше.21. Құжаттың іскерлік қызметті немесе жеке сипаттағы оқиғаны растау қасиеті – бұл:+ құжаттың заңдық маңызы;- құжаттың заңды күші;– дәлме-дәлдігіне.22. Құжатты орындаудың типтік мерзімі деп аталады:+ нормативтік-құқықтық актіге сәйкес құжаттың орындалу мерзімі;-ұйымдастыру-өкімдік құжатта немесе қарарда белгіленген орындау мерзімі;- ұйымда қалыптасқан әдет-ғұрыпты орындау мерзімі.23. Мұрағат қорлары туралы мәліметтерді қамтитын және олардың құрамы мен мазмұнымен танысуға арналған анықтамалық – бұл:+ мұрағаттық жолсілтеме;- мұрағаттық анықтамалық;- мұрағаттық көрсеткіш.24. Құжаттың біріздендірілген нысаны болып табылады:+ мәтіннің тұрақты бөлігін қамтитын белгілі бір түрдегі құжат формуляры;- ресми құжаттың авторы анықталатын деректемелері бар қағаз немесе электрондық үлгі;- құжаттың авторы болып табылмайтын ұйымның оның мазмұнымен келісімі туралы деректеме.25. Реквизиттердің бұрыштық орналасуы кезінде реквизиттің ең ұзын жолының ұзындығы қандай?+ 7,5 см артық емес;– 12,5 см артық емес;– 10 см артық емес26. Құжаттың деректемесі-бұл:+ құжатты ресімдеу элементі;- құжаттың тіркеу нөмірі;- құжаттың күні мен орындаушысы туралы мәліметтер.28. Кіріс құжат келесі өңдеу кезеңдерінен өтеді:+ поштадан алып жүру және жеткізу, бастапқы өңдеу, тіркеу, баяндамаға дайындау, қарарларды қарау және ресімдеу, қарарларды тіркеу, орындауды бақылауға қою, орындауға жіберу, орындау және бақылау, орындалған құжаттарды қабылдау, бақылаудан алу, орындалған құжатты іске орналастыру, онымен жұмыс істеу, ағымдағы және мұрағаттық сақтау, жою және есептен шығару;- ұйымда құжаттың нақты адресатын белгілеу, құжатты кіріс журналдары бойынша тіркеу, құжатты мәтінде көрсетілген адресатқа беру, құжаттың орындалу мерзімін белгілеу, құжаттың орындалуы, орындалу нәтижелерін тексеру, құжатты номенклатуралық іске орналастыру және кейіннен мұрағатқа тапсыру;- кіріс хат-хабарлар бойынша құжатты тіркеу, оны орындаушыны анықтау үшін басшыға беру, құжатты тікелей орындаушыға беру, құжаттың орындалуын бақылау, құжаттың орындалуын бақылау, басшының орындау нәтижелерін қабылдауы, орындалуы туралы арнайы журналда белгі қою, құжатты мұрағатқа тапсыру.27. Құжатты орындаушы немесе бірлесіп орындаушы жеке даярлайтын құжаттың алдын ала мәтіні, Бұл:+ құжат жобасы;- құжаттың данасы;– құжаттың көшірмесі.28. Іс қағаздарын жүргізу – бұл:+ құжаттау, құжат айналымы, құжаттарды жедел сақтау және пайдалану жөніндегі қызмет;- ұйымның кіріс және шығыс құжаттарын құру, көбейту және тіркеу рәсімі;- кәсіпорында ресми құжаттарды тікелей құру.

-75%
Курсы повышения квалификации

Методика обучения слабослышащих детей в учреждениях образования

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Тесты по теме Құжаттармен жұмыс (17.66 KB)