Меню
Разработки
Разработки  /  История  /  Уроки  /  8 класс  /  "тарихы құнды-болашағы нұрлы қазақ елі. "

"тарихы құнды-болашағы нұрлы қазақ елі. "

«?ызыл ?скер» жалпы орта мектебі

Тарих-география п?ні м??алімі Кулимова Султанбиби Нарзеновна

Саба?ты? та?ырыбы: ТАРИХЫ ??НДЫ-БОЛАША?Ы Н?РЛЫ ?АЗА? ЕЛІ.

Ма?саты: Жас жапыра?тай жай?алатын,

Далам к?ріп тамсанатын

Жалындап ж?лдыз болатын,

Жас ?рпа?ты т?рбиелеу.

?раны:Тарихты білмей-болаша?ты болжай алмаймыз!

Т?рбиелік м?ні: О?ушыларды ?о?амды? орта?а тарта отырып, ?з тарихын білуге жол ашу.

П?наралы? байланыс: тарих-география

К?рнекіліктер:слайд,?абыр?а газеттері

Таныстыру/?р топ арнайы дайында?ан таныстыруын айтады/

Кім жылдам/о?ыл?ан сауалдар?а ?ай топ бірінші жауап береді/

Адас?ан ?ріптер/Егер ?ріптерді д?рыс орналастырса?дар с?ра?ты? жауабы шы?ады,біра? ол ?шін олар?а тарихты т?сіндірулері? ?ажет/

Сандар сыр шертеді/К?рсетілген сандарды? сырын ашу/

Ал?аш?ы адамдар/К?рініс: алдын -ала дайында?ан б?л к?ріністе ертедегі тас, мыс, ?ола д?уіріндегі адамзатты? ?мірін суреттеу. Арнайы киімдер образ?а с?н береді/

Кім жылдам /берілген с?ра?тарды орта? етіп о?иды, ?ай топ бірінші жауап береді-?пай сол топ?а/

Нуклеус

Д??гелек ?зектасты? шетінен ортасына ?арай жару ?дісі

Ретуш

Бір ?абат ??делген тас ??ралдарды? ж?зін ?са? кертік ойы?тар (араны? ж?зі сия?ты)жасау ар?ылы ??деу,?ткірлеу ?дісі

Болас

О? есебінде ?олдан?ан домала? тастар.

Бумеранг

Сада?ты? до?ал ж?не домала? ?штары- терісі ба?алы а?дарды аулау ?шін ?олдан?ан ?ару т?рі

Микролит

Тасты кесу,жону,тас сыналарды жылтырата тегістеу ?шін ?олдан?ан

Чоппер

Тастарды жарып, б?лшектеп,ж?зін ?ткірлеу ?шін пайдалан?ан.

Бифас

Екі жа?ынан да ??делген?арапайым шап?ыш тас ??ралы

Дротик

Кейінгі палеолитте ?олдан?ан а?аш сапты же?іл найза

Тас д?уірі

1

Ерте тас д?уірі (палеолит) Б.з.б 2 млн.500 мы? жылдан-б.з.б. 12мж

Е? к?не т?ра?тары

Ма??ыстау т?бегіндегі Ша?па?ата, ?аратауда?ы Арыстанды ?зеніні?

бойында?ы ескерткіштер

2

Орта тас д?уірі (мезолит) Б.з.б 12 -мж-5-мы? жылды?тар

Мезолит

заманыны? ?лкен жа?алы?тары

Тастан жасал?ан микролиттер сада? пен жебені? жасалуы

Мустьер

3

Жа?а тас д?уірі(неолит) Б.з.б 5-3 мы? жылды?тар т?ра?тары

Шы?ыс ?аза?стан Орталы? ?аза?стан Солт?стік ?аза?стан

Усть-Нарым ?ара?анды, Зеленая балка Пенки

Сандар сыр шертеді

Б.з.б. 5-3?.?-Жа?а тас ?асыры

Б.з.б. 2-1 ?.?-?ола д?уірі

Б.з.б.2? –?лы Жібек жолыны? ?ызмет ете бастауы.

437 ж-??ндарды? Еуропа?а жоры?ы

453ж-Атилланы? ?лімі

Б.з.б. 12-8 ?.?-Бе?азы-Д?ндібай м?денеті

Адас?ан ?ріптер

1)Арал те?ізіні? солт?стік-шы?ыс жа?ын мекендеген тайпа./ДАЙЛАР/

2)Грек тархшысы Геродотты? са?тарды атауы /ДАЙЛАР/

К?РІНІС

Алтын уа?ыттары?ызды ?иып келгендері?із ?шін ал?ысымыз шексіз.

17.01.2017

Содержимое разработки


Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласы

«Қызыл Әскер» жалпы орта мектебі

Тарих-география пәні мұғалімі Кулимова Султанбиби Нарзеновна

Сабақтың тақырыбы: ТАРИХЫ ҚҰНДЫ-БОЛАШАҒЫ НҰРЛЫ ҚАЗАҚ ЕЛІ.

Мақсаты: Жас жапырақтай жайқалатын,

Далам көріп тамсанатын

Жалындап жұлдыз болатын,

Жас ұрпақты тәрбиелеу.

Ұраны:Тарихты білмей-болашақты болжай алмаймыз!

Тәрбиелік мәні: Оқушыларды қоғамдық ортаға тарта отырып, өз тарихын білуге жол ашу.

Пәнаралық байланыс: тарих-география

Көрнекіліктер:слайд,Қабырға газеттері

Таныстыру/Әр топ арнайы дайындаған таныстыруын айтады/

Кім жылдам/оқылған сауалдарға қай топ бірінші жауап береді/

Адасқан әріптер/Егер әріптерді дұрыс орналастырсаңдар сұрақтың жауабы шығады,бірақ ол үшін оларға тарихты түсіндірулерің қажет/

Сандар сыр шертеді/Көрсетілген сандардың сырын ашу/

Алғашқы адамдар/Көрініс: алдын -ала дайындаған бұл көріністе ертедегі тас, мыс, қола дәуіріндегі адамзаттың өмірін суреттеу. Арнайы киімдер образға сән береді/

Кім жылдам /берілген сұрақтарды ортақ етіп оқиды, қай топ бірінші жауап береді-ұпай сол топқа/

Нуклеус

Дөңгелек өзектастың шетінен ортасына қарай жару әдісі

Ретуш

Бір қабат өңделген тас құралдардың жүзін ұсақ кертік ойықтар (араның жүзі сияқты)жасау арқылы өңдеу,өткірлеу әдісі

Болас

Оқ есебінде қолданған домалақ тастар.

Бумеранг

Садақтың доғал және домалақ ұштары- терісі бағалы аңдарды аулау үшін қолданған қару түрі

Микролит

Тасты кесу,жону,тас сыналарды жылтырата тегістеу үшін қолданған

Чоппер

Тастарды жарып, бөлшектеп,жүзін өткірлеу үшін пайдаланған.

Бифас

Екі жағынан да өңделгенқарапайым шапқыш тас құралы

Дротик

Кейінгі палеолитте қолданған ағаш сапты жеңіл найзаТас дәуірі

1

Ерте тас дәуірі (палеолит) Б.з.б 2 млн.500 мың жылдан-б.з.б. 12мж

Ең көне тұрақтары

Маңғыстау түбегіндегі Шақпақата, Қаратаудағы Арыстанды өзенінің

бойындағы ескерткіштер

2

Орта тас дәуірі (мезолит) Б.з.б 12 -мж-5-мың жылдықтар

Мезолит

заманының үлкен жаңалықтары

Тастан жасалған микролиттер садақ пен жебенің жасалуы

Мустьер

3

Жаңа тас дәуірі(неолит) Б.з.б 5-3 мың жылдықтар тұрақтары

Шығыс Қазақстан Орталық Қазақстан Солтүстік Қазақстан

Усть-Нарым Қарағанды, Зеленая балка ПенкиСандар сыр шертеді

Б.з.б. 5-3ғ.ғ-Жаңа тас ғасыры

Б.з.б. 2-1 ғ.ғ-Қола дәуірі

Б.з.б.2ғ –Ұлы Жібек жолының қызмет ете бастауы.

437 ж-Ғұндардың Еуропаға жорығы

453ж-Атилланың өлімі

Б.з.б. 12-8 ғ.ғ-Беғазы-Дәндібай мәденеті

Адасқан әріптер

1)Арал теңізінің солтүстік-шығыс жағын мекендеген тайпа./ДАЙЛАР/

2)Грек тархшысы Геродоттың сақтарды атауы /ДАЙЛАР/

КӨРІНІС

Алтын уақыттарыңызды қиып келгендеріңіз үшін алғысымыз шексіз.
-70%
Курсы повышения квалификации

Основные аспекты преподавания элективного курса по истории «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
"тарихы құнды-болашағы нұрлы қазақ елі. " (22.08 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт