Меню
Разработки
Разработки  /  География  /  Планирование  /  8 класс  /  Тақырыбы: Сауырт - Тарбағатай

Тақырыбы: Сауырт - Тарбағатай

Күні: 12.04.2018

Сыныбы: 8 Б

Сабактыи мақсаты:

 1. білімдЫк: Сауыр-Тарбагатайдың географиялык орны.табиғат жағдайы.гіайдалы казбалары. ерекшеліктерімен таныстыра отырып,білім негізін қалыптастыру:
 2. дамытушылың: ()к> иылардың есте сақтау кабілеттерін дамьгту, пэнге деген кызығушылыгын ояту, кар ■ дмен жумыс, шығармашылық жұмыс ісгеуге дагдыландыру;
 3. тэрбиелік: Оқушыларды үкыптылыкка, экологиялық тәлім аркылы адамгершіліккс. елін-жерін сүю арқылы патриоттыққа тэрбиелеу;

Сабақ типі: Аралас

Сабак адісі: Демонстрадия-баяндау, сұрақ-жауап Көрнекілігі: Қазакстаннын физикалык картасы. атлас, слайд Ііәнаралык байланыс: Геология, Биология, Тарих, әдебиет Оқыту нәтижесі Білуі керек:

Сауыр-Гарбагатайдың геог рафиялык орнына сипаттама;

Сауыр-Тарбагатайдың жер бедері мен геологиясын еипаттауды;

Са>ыр- Гарбагатайдың иайдалы казбалары мен климатына сипаттама беруді;

Аймакгың өзен-колдеріне сииаттама беруді;

Өлкенің табиғат зоналарына сипаттама беруді;

Тапсырма коздері

Окулық. Топгык тапсырмалар, слайд, ролик

 1. ('ауыр-Тарбағатайдың іабиги ерекшеліктерін тани білу
 2. Қызығушылыгын ояту:

Сауьтр-Гарбагатайдың табигаі жагдайына шолу жасау

Сабақтың барысы

І.Оқу мен оқытудагы жаңа гәсілдер

 1. Сыни тұргыдан ойлау
 1. Акпараттык тех пологи яларды пайдалану 4.0кыту упіін багалау жэне оқытуды багалау 5.Талантты жэне дарынды ба.іалармен жұмыс б.Окытудағы кошбасшылык

Кері байланыс

Нкі жүлдыз бір тілек

Міндеттері

••('ауыр- Гарбағатай» турачы оз ойларын білдіруіне мүмкіндік жасау;

- Оқушылардың ойлау қабілегтерін дамыту, соз қорларын кеңейту. өздігінен білім алуга жағдай жасау:

-Максатка жету үшін гиімді әдіс-тәсілдерді таңдау; Оқушылардың бір-бірі тыңдауына. баска окушылардын идеяларын қүрметтеуіне ыкнап ету.

Үй жүмысын тексеру

У.Сабақты корытындыла):

£ 1

Л

1

а

У.

«Кім жылдам?» ойыпы.

 1. Алтай тауының биік нүктесі (Мүзтау)
 2. Алтай тауындагы агынды көл (Зайсан)
 3. Жауын-шашынныц ең кеп түсетін жері (Батые Алтай)
 4. Алтайдан кандай пайдалы казбалар өндіріледі?

1.Алтайдагы жота.

 1. Ерііс әзенінің солтүстігіндегі жота.
 2. Алтайдагы басты өзен.
 3. Жогалардйң бірі.
 4. Алтайдагы көл.
09.04.2018

Содержимое разработки

Күні: 12.04.2018

Сыныбы: 8 Б

Сабактыи мақсаты:

 1. білімдЫк: Сауыр-Тарбагатайдың географиялык орны.табиғат жағдайы.гіайдалы казбалары. ерекшеліктерімен таныстыра отырып,білім негізін қалыптастыру:

 2. дамытушылың: ()к иылардың есте сақтау кабілеттерін дамьгту, пэнге деген кызығушылыгын ояту, кар ■ дмен жумыс, шығармашылық жұмыс ісгеуге дагдыландыру;

 3. тэрбиелік: Оқушыларды үкыптылыкка, экологиялық тәлім аркылы адамгершіліккс. елін-жерін сүю арқылы патриоттыққа тэрбиелеу;

Сабақ типі: Аралас

Сабак адісі: Демонстрадия-баяндау, сұрақ-жауап Көрнекілігі: Қазакстаннын физикалык картасы. атлас, слайд Ііәнаралык байланыс: Геология, Биология, Тарих, әдебиет Оқыту нәтижесі Білуі керек:

Сауыр-Гарбагатайдың геог рафиялык орнына сипаттама;

Сауыр-Тарбагатайдың жер бедері мен геологиясын еипаттауды;

Саыр- Гарбагатайдың иайдалы казбалары мен климатына сипаттама беруді;

Аймакгың өзен-колдеріне сииаттама беруді;

Өлкенің табиғат зоналарына сипаттама беруді;

Тапсырма коздері

Окулық. Топгык тапсырмалар, слайд, ролик

 1. ('ауыр-Тарбағатайдың іабиги ерекшеліктерін тани білу

 2. Қызығушылыгын ояту:

Сауьтр-Гарбагатайдың табигаі жагдайына шолу жасау

Сабақтың барысы

І.Оқу мен оқытудагы жаңа гәсілдер

 1. Сыни тұргыдан ойлау

 1. Акпараттык тех пологи яларды пайдалану 4.0кыту упіін багалау жэне оқытуды багалау 5.Талантты жэне дарынды ба.іалармен жұмыс б.Окытудағы кошбасшылык

Кері байланыс

Нкі жүлдыз бір тілек

Міндеттері

••('ауыр- Гарбағатай» турачы оз ойларын білдіруіне мүмкіндік жасау;

- Оқушылардың ойлау қабілегтерін дамыту, соз қорларын кеңейту. өздігінен білім алуга жағдай жасау:

-Максатка жету үшін гиімді әдіс-тәсілдерді таңдау; Оқушылардың бір-бірі тыңдауына. баска окушылардын идеяларын қүрметтеуіне ыкнап ету.

Үй жүмысын тексеру

У.Сабақты корытындыла):


£ 1

Л

1
а

У.«Кім жылдам?» ойыпы.

 1. Алтай тауының биік нүктесі (Мүзтау)

 2. Алтай тауындагы агынды көл (Зайсан)

 3. Жауын-шашынныц ең кеп түсетін жері (Батые Алтай)

 4. Алтайдан кандай пайдалы казбалар өндіріледі?

1 .Алтайдагы жота.

 1. Ерііс әзенінің солтүстігіндегі жота.

 2. Алтайдагы басты өзен.

 3. Жогалардйң бірі.

 4. Алтайдагы көл.-70%
Курсы повышения квалификации

Проектная деятельность учащихся

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Тақырыбы: Сауырт - Тарбағатай (15.66 KB)