Меню
Разработки
Разработки  /  Математика  /  Тесты  /  4 класс  /  Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան

Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան

30.07.2020

Содержимое разработки

Երևանի հ. 152 հիմնական դպրոց

Գիտելիքների ստուգման թեստ
2018-2019 ուստարի____

/Ազգանուն, անուն, հայրանուն/ /ամիս, ամսաթիվ/


_________________ ____

/առարկան/ /դասարան/


ՏԱՐԲԵՐԱԿ 3

Շրջանակի մեջ վերցրու՛ 1-10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները։

1Գտի՛ր այն թիվը, որը համապատասխանում է 9 հազար+ 4 հարյուր+ 5 միավոր կարգային գումարելիների գումարին։

 1. 9045 2) 9405 3) 9450 4) 9054

2 Որքա՞նով կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը։

 1. Կմեծանա 100-ով 2) կմեծանա 500-ով 3) կմեծանա 100 անգամ

4) կմեծանա 500 անգամ


3Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք 32-ով։

 1. Կփոքրանա 32-ով 3) կմեծանա 32-ով

 2. կփոքրանա 32 անգամ 4)կմեծանա 32 անգամ


4Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստանաս անհավասարություն5 կմ 60 դմ 5կմ * մ

 1. 5 2) 6 3) 7 4) 8

5Ո՞ր շարքում գրված բոլոր թվերն են բաժանվում են 2-ի և 5-ի։

 1. 215, 520, 3480, 8725
  2)62, 518, 648, 5420
  3) 152, 290, 7135, 6520
  4)890, 430, 5250, 1490


6. Գիրքն ունի 280 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի  մասը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։

1) 210 2) 140 3) 70 4) 30

7Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 3 տ 8 ց 5 կգ-ը կիլոգրամներով։

1) 385կգ 2) 358կգ 3) 3805կգ 4) 3508 կգ

8Արտահայտի՛ր րոպեներով  ժամը։

1) 10ր 2) 12ր 3) 36ր 4) 48ր


9 Քաառակուսի հողամասի երեք կողմերը շրջապատված է 36մ երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտի՛ր այդ հողամասի մակերեսը։

1) 144մ2 2) 410մ2 3)36մ2 4) 104մ2


10Ո՞ր գծապատկերում է  մասը ներկված։

1) 2) 3) 4)

11-15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում։
11 Թվային առանցքի վրա նշի՛ր D (5) և С (13) կետերը։ Գտի՛ր DC հատվածի երկարությունը։Պատասխան ՝———————————————


12. 507 և 43 թվերի գումարը փոքրացրու 10 անգամ։ Կազմի՛ր արտահայտություն և հաշվի՛ր դրա արժեքը։
Պատասխան՝------------------------------------------


13. Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն։

100 – 6400 ։ 32 ։ 4 = 200

Պատասխան՝ ———————————————————————————————


14Հաշվի՛ր 73 • (907- 6• 66 ) + 4600: (250 • 8) արտահայտության արժեքը։Պատասխան ————————————————

15Կռահի՛ր օրինաչափությունը և ավելացրու՛ ևս մեկ թիվ։

3, 7, 15, 31, ……..
Պատասխան՝————————————————

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու՛ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում։


16 Ոււղղանկյունանիստի լայնությունը 4 դմ է, երկարությունը՝ 5 դմ, իսկ բարձրությունը ՝ 7դմ։ Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի բոլոր կողմերի գումարը։Պատասխան՝ ————————————————


17A և B քաղաքներից միմյանց ընդառաջ դուրս եկան երկու ավտոմենքենա և 4 ժամ հետո հանդիպեցին։ Առաջին ավտոմեքենան ժամում անցնում էր 80 կմ, իսկ երկրորդը՝ 10 կմ-ով պակաս։ Գտի՛ր A և B քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը։Պատասխան՝ ——————————————

4


-80%
Курсы профессиональной переподготовке

Учитель, преподаватель математики

Продолжительность 300 или 600 часов
Документ: Диплом о профессиональной переподготовке
13800 руб.
от 2760 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան (71 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт