Меню
Разработки
Разработки  /  Физкультура  /  Тесты  /  Прочее  /  Сузиш ва уни укитиш методикаси

Сузиш ва уни укитиш методикаси

Тесты для студентов
13.05.2020

Содержимое разработки

Suzish va uni o’qitish metodikasi fanidan test variantlari


1.Suzish inson salomatligi uchun axamiyati?

Suvda suzganligi uchun.

YOshlikdan suzish Bilan shug’ullanish uchun.

Suvda garizantal xolatda xarakat qilganligi uchun.

Suzish jismoniy tarbiyaning, asosiy bir turidir, shunday ekan inson organizimini jismoniy chiniqtirishda, mustaxkamlashda uning o’rni beqiyos

2.Suv muolajalariga nimalar kiradi?

Issiqlikni o’tkazuvchanlikgi

Qattiq, suyuq va bo’g’ xolatlarda bo’lishi.

Suv vannalari, dush qabul qilish, xul sochiq bilan artinish, boshdan suv quyush xul choyshab bilan artinish vaxokozolar

Massaj qilish.

3.Suzish qaysi fanlar bilan uzviy bog’liq?

Matematika ,tarix, infarmatika.

Jismoniy tarbiya, rus tili ingiliz tili.

Anatomiya , biologiya, fiziologiya, tibbiyot, pisixologiya, pedagogika bioximiya

Fizika,musiqa, tasfviriy san’at.

4.Dastlab qaysi mamlakatlarda sun’iy suv xavzalari qurilib suzish maktablari tashkil etila bashlagan?

O’zbekistonda, Rossiyada, Ukrainada XVIII asr boshlarida

Gretsiya, Fransiya, AQSH, Avstraliya, Avstriya,Germaniya, kabi davlatlarda XIX asr boshlarida

Kanada, YAman, Afrika, Xindiston, Xitoy, kabi davlatlarda XX asr boshlarida

Germaniya, kabi davlatlarda XIX asr boshlarida

5.O’zbekistonda mavjud daryo va kullar?

Qora dengiz, oq dengiz, Tinch okean, Bering daryosi.

Qizil dengiz, Xind okeani, Oxot daryosi, Janubiy okean.

Griland daryosi Norvegiya daryosi, Baffiia daryosi.

Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, CHirchiq, Orol dengizi

6.O’zbekistonda suzish sportini boshlanish davri nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

1890 – 1900 yillar

1905 - 1920 yillar

1870 - 1880 yillar

1924 – 1925 yillar

7.Suzish sportiga qaysi suzish usullari kiradi?

CHalqancha, kukrakda krol, brass, delfincha, yonboshlab suzish

Dinamik suzish.

Statik suzish.

Ochiq suv xavzalarida chumilishlar.

8.YOsh bolalarni suzishga o’rgatishda qanday bosqichlar mavjud?

2-5 yosh, 3-6 yosh, 10-13 yosh, 14-17 yosh.

5-6 yosh, 7-8 yosh, 9-10 yosh, 11-12 yosh, 13-14 yosh, 15-16 yosh

1-4 yosh, 3-5 yosh, 6-7 yosh, 8-10 yosh, 12-15 yosh.

6-9 yosh, 10-11 yosh, 12-14 yosh. 15-16 yosh, 17-18 yosh

9.Suzishga o’rgatishda qanday usullar mavjud?

Ochiq suv xavzalarida suzishga o’rgatish.

Katerlar, paroxodlarda suzishga o’rgatish.

Og’zaki tushiuntirish, ko’rgazmali kurollar yordamida, suzish texnikalarini bo’limlariga bo’lib o’rgatish va xokozolar

Qayiq va kamaronlarda suzish.

10.Standart xolatlarda basseynlarning o’lchami qancha bo’ladi?

30m-12m, 50m-25m, 75-30m.

25m-12m, 50-21 m

20m-10m, 40m-15m, 60m-15m.

40m -12m, 50m18m, 100m-30s.

11.Ko’krakda krol va chalqancha krol usullarida suzishga o’rgatishda oyoq va qo’l xarakatlari qanday usullarda o’rgatiladi?

Daraxtga osilgan xolatda, balandlikdan suvga sakrash natijasida.

Xovuz chetiga qo’llaryordamida tayanib, oyoqlarni xarakatlantirish, turnika osilgan xolda, maxsus taxta yordamida qo’l va oyoqlarni xarakatlantirish

Umum rivojlantiruvchi mashiqlar yordamida

Maxsus mashiqlar yordamida.

12.Suvda cho’kayotgan odamni qutqarish qoidalari va foydaniladigan suzish usullari qaysilaridan iborat?

Delfinsimon uslida suzib borib,orqa tomondan borib sochidan va reminidan ushlab chiqiladi.

Kukrakda krol usulida suzib borib, oldi tomonidan borib qo’lidan ushlab chiqiladi.

Ko’krak va chalqancha krol, yonboshlab, brass usullarida suzib borib orqa tomondan sochidan, qo’llar orasidan ushlab chiqiladi

CHalqancha krol usulida suzib borib oyog’idan ushlab chiqiladi.

13.Xoldan toygan odamga qanday birinchi yordam ko’rsatiladi?

Oyog’idan tepaga bog’lab qo’yish.

Tinch xolatda yotqizib qo’ish.

Boshini pastga qilib, ko’kragini tizzaga qo’yib yutilgan suvlari chiqriladi va og’zidan burunga, burundan og’izga suniy nafas berildi, yurak massaj qilinadi

Erga qartib yotqizib, tizzalarni bukish.

14.Statik suzish nima?

Suzuvchiga xamma tamondan suvning bosim kuchi ta’sir qilishi.

Odam gavdasini xech bir xarakatlanmasdan suv yuzasida turishiga aytiladi

CHuqur nafas olib uzoq vaqt chiqarishga aytiladi.

Suzish texnikasini mukammal o’zlashtirishga aytiladi.

15.Dinamik suzish nima?

Suvning qavushqoqliga aytiladi.

Suvning zichligiga aytiladi.

Suvning solishtirma og’irligiga aytiladi.

Suvning ta’sir kuchlarini yengib oldinga xarakatlanishiga aytiladi

16.Solishtirma og’irligi nimaga aytiladi?

Odam gavdasini ko’tarib turgan, shu xajimdagi suvning og’irligiga aytiladi

Suvnnig siqiqligiga solishtirma og’irlik deyiladi.

Suvning fizikaviy xossalariga solishtirma og’irlik deyladi.

Og’irlik kuchi, suvning ko’tarish kuchi, tortishish kuchi qarshilik kuchlari yig’indisiga solishtirma og’irlik deyiladi

17.Suvning fizikaviy xossalari?

Qattiq xolati, suyuq xolati .

Suvning solishtirma og’irligi.

Suvning qovushqoqligi, siqiqligi, zichligi

Suvning bug’ xolati.

18.Suzish texnikasi deb nimaga aytiladi?

Suzuvchining anatomik jixatlariga suzuvchining fiziologik imkoniyatlariga

Suzishga bo’lgan qiziqishlari

Suzish usullari xarakatlarini

Suzish usullari harakatlarini mutanosib ravishda egallashiga

19.Start olish fazalarini sanab bering?

Nafas olish, qo’l harakatlari

Oyoq harakatlari, qo’l harakatlari

Harakatlarining umumiy uyg’unligi

Supachadan sakrash start olish, depsinish, haqoda uchish va suvga kirish hamda sirg’alish

20.Suzish sporti Olimpiada o’yinlariga nechanchi yilda kiritilgan?

1900 yilda

1930 yilda

1896 yilda

1889 yilda

21.Birinchi Olimpiada o’yinlari nechanchi yili qaysi shaharda bo’lib o’tgan?

1900 yil 20-27 iyul Parij (Fransiya)

1896 yil 11 aprel Afina (Gretsiya)

1910 yil 20 may Amsterdam (Gollandiya)

1889 yil 15 may 5 iyun London (Angliya)

22.Suzish darsi necha qismga bo’linaji?

1 qismga

2 qismga

3 qismga

4 qismga

23.Suzishga o’rgatish jarayonidagi bosqichlarining sanab bering?

Dushda cho’milish, xul choyshabga uralash, boshdan sovuq suv qo’yish

Basseyn atrofii bo’ylab yurish va yugurish mashqlari.

Tushuntirish usuli suxbat yurish va yugurish mashqlari

Suv muhiti bilan tanishtirish suvga botish qalqib yotish,sirg’alish, nafas olish va uning moslashuvi

24.Suzish darsining vazifasi?

Inson uchun zarur bo’lgan malakani suzishni o’rgatish va organizmini chiniqtirish, calomatligini mustahkamlash

Har tamonlama garmonik rivojlanishini ta’minlash

Suzuvchida xarakter jihatlarini shakllanishi

CHukayotgan kishini qo’tqazishda tayyorlash

25.O’zbekistonda nechanchi yilda suzish bo’yicha birinchi musobaqa tashkil etildi?

1924 yilda Toshkentda

1927 yilda Toshkentda

1930 yil Samarqandda

1935 yilda Navoiyda

26.O’zbekistonda birinchi standart holatdagi basseyni aytib o’ting?

1962 yilda “Mehnat rezervlari” klubiga qarashil 25x12 hajmdagi

1960 yilda Toshkent davlat jismoniy tarbiya institutida 25x12 hajmdagi

1950 yilda Armiya sport klubiga qarashli 50x21 m hajmdagi

1949-1955 yillarda Andijon, Namangan, Quqon shaharlarida 25x12 m hajmdagi

27.O’zbekistonda suzish sport (federatsiyasi) uyushmasi nechanchi yilda tashkil etilgan?

1939 yilda

1949 yilda

1956 yilda

1960 yilda

28.Navoiy shahridagi “Delfin” suv havzasi nechanchi yilda qurilgan o’lchamini ayting?

1960 yilda 50x21 hajmda

1963 yilda 50x21 hajmda

1965 yilda 24x12 hajmda

1971 yilda 50x21 hajmda

29.Bolalar sportini rivojlantirish Respublika jamg’armasi nechanchi yilda tashkil etildi?

1996 yil 18 noyabr

2000 yil 25 noyabr


2002 yil 24 oktyabr

2004 yil 15 iyun

30.Sportcha suzishda qaysi suzish usullari kiradi?

Kompleks, suzish, estaftali suzish, ochiq suv havzalarida suzish

Suv uyinlari, Amaliy suzish, suv tamoshalari.

Figurali suzish, chukkanlarini qutkazish, shung’ish

Kukrakda krol, chalqancha krol, brass va delfinsimon suzish

31.Suzishning texnikasi deb nimaga aytiladi?

Suzish usullaridagi ma’lum qoidalariga asoslangan harakat va holatlar

Kukrakda kol va chalqancha krol usullarida suzganligi uchun

Delfin va kurbaqasimon usullarida suzganligi uchun

Harakatlar gorizontal holatda bajarilganligi uchun

32.Kukrakda krol usuliga qachon asos solingan?

XIX oxirlaridan boshlab

XVIII asr shrtalaridan boshlab

XVIII asr oxirlaridan boshlab

XX asr boshlaridan boshlab

33.CHalqancha krol usuli ыachon birinchi marta Olimpiada o’yinlariga kiritilgan?

1904 yilda Seit-Luis AQSH da III Olimpiada o’yinlarida

1908 yilda London Buyuk Britaniya IV Olimpiada o’yinlarida

1910 yilda London Buyuk Britaniya IV Olimpiada o’yinlarida

1912 yilda Ctakgolm SHvetsiyada V Olimpiada o’yinlarida

34.Suzish texnikasini tashkil etuvchi harakatlar nimalardan iborat?

Tashqarida nafas olib suv tubida chiqarish

Ballon, shar va maxsus doskalar yordamida suzishni o’rganish

Gavda harakati, oyoq va qo’l harakati, nafas olish harakatini o’yg’unligi

Start supachasidan sakrab, suv yuzida sirg’anish

35.Oyoq va qo’llarni navbatma-navbat harakatlantirib suzishga qaysi suzish usullari kiradi?

Delfincha suzish, brass usulida

Qurbaqa suzish, batterflyay suzish

Statik suzish, dinamik suzish

Kukrakda krol, chalqancha krol suzish

36.Suzish mashg’ulotlari suning harorati nechta gradus bo’lgan vaqtda o’tkazishda ruxsat burilmaydi?

20-250

15-180

10-150

20-220

37.Suzuvchi tortish kuchiga qachon duch keladi ?

Startga tayyorlaniyotganda

Qullar va oyoqlar bilan eshkak eshayotgan

Umum rivojlantiruvchi mashiqlarni bajarayotganda

Darsning yakunlovchi qismida.

38.Suzishni bilmaydiganlar uchun bshlang’ich xarakatlar nimalarda iborat.

Suvda yotish bosh bilan shug’unlanish, suvda kuzni ochish

YUgurib kelib suvga sakrash.

Oldinga kroll usulida suzish.

CHalqancha kroll usilida suzish.

39.Suvning zichligi xavo zichligidan necha marta ko’p?

770 marta

500 marta

250 marta

160 marta

40.Necha xil sportcha suzish usullari mavjud?

Eshkak eshish tranpllendan suvga sakrash.

Baydarka, Kanoy,

Oldinga va orqaga kroll, brass, batterflyay

Paus, kanoy

41.25x12 basseynda fal start palasa (lenta) metirda bo’ladi va basenni qaysi tamonida bo’ladi?

Basseynni ikki tamonida xam 15m da

Basseynni faqat bir tomonida start berilgan tamonda 12m.da

Basseynni faqat bir tamonida 10m.da

Basseynni ikki tamonida 10m da

42.50x21 xajimdagi basseynda Fal startni palasa (lenta) necha metrda va basseynni qaysi tomonida bo’ladi?

Basseynni ikkala yon tamonida 1m da

Basseynni ikkala bo’yi tomonida 12m da

Basseynni start berilgan tomonida 15m da

Basseynni faqat bir tomonida 20m da

43.50x21 xajimdagi basseynda musoboqa paytida nechta xakam ishtirok etadi?

2 ta – bosh xakam vayordamchi xakam

4ta – bosh xakam va yordamchi xakam va 2 ta yon xakam

24ta bosh xakam 5ta yordamchi xakam natijarani qayt qiluvchi xakam, star beruvchi va 16ta vaqtni nazorat qiluvchi xakamlar

3ta bosh xakam, start beruvchi va natijalarni nazorat qiluvchi xakam

44.Basseynda xar bir suzish yulakchasini oraliq masofosi qancha bo’ladi?

3-metr

2- metr

1.80-metr

1.50- metr

45.Musoboqa jarayonida masofadagi xakamning vazifasi nimallardan iborat?

Start berishdan.

Sportchilarni erishgan vaqtini nazorat qilishdan

CHukayotgan suzuvchilarni qutqazishdan

Suzish texnikasini va burilish texnikasini nazorat qilish

46.CHukayotgan odamni qutqazishda qaysi qaysi suzish usullaridan foydalaniladi?

Baydaruka, kanoy, oldinga kroll usullaridan

Parus, senxuron va chalqoncha kroll usullaridan

Brass va baterflay usullaridan

Oldinga va orqaga kroll usullaridan

47.Suzish sport turi qaysi jismoniy sifatlarni rivojlanishida yordam beradi?

Egiluvchanlik, kuch

CHidamlilik, chaqqonlik .

Tezkorlik, kuch .

Barcha jismoniy sifatlarni rivojlanishida

48.Musobaqa jarayonida vrachning vazifasi?

Musoboqaga umumiy raxbarlik qilishdan

CHukkan sportchiga birinchi tibbiy yordam ko’rsatishdan

CHukayotgan sportchini suvdan olib chiqishdan

Suvning xaroratini aniqlashdan.

49.Oldinga krol usulida 100 mga suzishda yigitlar uchun 10, 8 ball bo’yicha me’yor bo’yicha qancha bo’lishi kerak?

1.10-1.12

1.15-1.20

1.20-1.25

1.22-1.24

50.Oldinga krol usulida 100 mga suzishda yigitlar 9,5 ball olishi uchun qancha vaqtda suzishi kerak bo’ladi?

1.13-1.15

1.16-1.18

1.20-1.22

1.25-1.30

51. 9.0 ball olish uchun

1.16-1.18

1.25-1.30

1.26-.1.32

1.28-1.30

52. 8.5 ball olish uchun

1.19-1.21

1.20-1.25

1.25-1.27

1.27-1.30

53. 8.8 ball olish uchun

1.22-1.24

1.25-1.26

1.28-1.30

1.30-1.35

54.Suzish amali darsida yigit bola talabalar suv tubidan necha metrga suzib borishi talab etiladi?

25-30 m

30-35 m

32-36 m

18-20 m

55.Suzish amaliy darsi necha qismga bo’linadi?

1 qismga

2 qismga

3 qismga

4 qismga

56.Oldinga krol usulida 100 mga suzishda qizlar 10,8 ball olishi uchun qancha vaqtda suzish kerak?

2.15-2.17

2.00-2.10

1.30-1.40

1.50-2.00

57. 9.5 ball uchun?

2.10-2.15

2.18-2.19

2.15-2.17

2.18-2.24

58. 9.0 ball uchun?

2.13-2.15

2.20-2.25

2.17-2.23

2.24-2.30

59. 8.5 ball uchun?

2.10-2.12

2.26-2.29

1.45-1.50

1.56-2.00

60. 8.0 ball uchun?

2.20-2.24

2.33-2.35

2.40-2.42

2.42-2.45

61.Suzish amaliy darsida qiz bola talabalar suv tubida necha metrga suzib borishi talab etiladi?

10-15 m

15-18 m

20-25 m

25-30 m

62.Suzish amaliy darslarida talabalardan nimalar talab etiladi?

Sport keyimi, sovun, machalka

Sovun, machalka, oyoq kiymi, ichki kiyim sochiq

SHishirilgan maxsus Bilan

Sekundomer, xushtak

63.Basseynda chukayotgan odamni qutqarishda qanday anjomlardan foydaniladi?

SHeshirilgan maxsus balon, maxsus tayoq, maxsus arqondan

Maxsus qutqaruvchidan

Suzish yo’laklaridagi maxsus lentadan

Suzish o’rgatishad foydanilgan maxsus doskadan

64.Suzuvchilarga qo’yiladigan gigiyenik talablar nimalardan iborat?

SHaxsiy gigiyena qatiy rioya qilish

Oqar suvda ko’proq cho’milish

Harorati 150 bo’lgan suvda cho’milish

Tibbiy ko’rikdan tez-tez o’tib turish

65.Suzish bilan bog’liq sport turlarini aniqlab bering?

Dam olish maskanlaridagi suzish

Sport suzishi, sinxron, suv osti, suv sakrash, boydarka, kanoiy, parus

Dars jarayoni va o’tkaziladigan musoboqalardagi suzish

Hovuzlarini cho’milishlar

66.Suzishni o’rgatishda qanday o’qitish usullaridan foydalaniladi?

Og’zaki, kurgazmali, vedotasmalar orqali ya’ni elektron usuldan jixozsiz va maxsus jixozlardan foydalanish va hakozolar

Oldingga krol usulida

CHalqancha krol usulida

Brass usulida foydalaniladi.

67.Musobaqa jarayonida sharxlovchi hakam (informator) ning vazifasi nimalardan iborat?

Suzuvchilarni jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish

Musobaqaga boshchilik qilish

Musoboqa bilan bog’liq barcha ma’lumotlarni va sportchiarni erishgan natijalarini topshirishdan iborat

Sportchilarni texnik usullarini nazorat qilish

68.Brass (qurbaqa) suzish qachon birinchi marta olimpiada o’yinlari kiritilgan?

1896 yilda Afina (Gretsiya) dagi I-Olimpiada o’yinlariga?

1908 yilda London (Angliya) dagi IV Olimpiada o’yinlariga?

1924 yilda Parij (Fransiya) dagi VIII Olimpiada o’yinlariga?

1936 yilda Berlin (germanichya) dagi XI Olimpiada o’yinlariga?

69.Oyoq va qo’llarni bir vaqtda harakatlantirib suzishga qaysi suzish usullari kiradi?

CHalqancha krol va statik suzish

Kukrakda krol va dinamik suzish

Trampleydan sakrash, badiiy suzish

Batrflyay va brass usullari

70.Start olish usullari necha xil bo’ladi?

3 xil tayyorgarlik harakati, depsinish, avoda uchish

2 xil supachadan va suv ichida start olish

3 xil depsinish havoda uchish, suvda sirg’alish

2 xil suv yuzida sirg’alish, sinxron suzish

71.Suzish musobaqalarini o’tkazishda nimalarga e’tibor beriladi?

SHug’ullanuvchilar soniga, basseynning hajmiga

SHug’ullanuvchilarning yoshi va jinsiga, masofaga, suvning harorati

Basseynnning chuqurligiga, kompleks suzishga

CHukayotganlarni qutqazishga, badiiy suzishga

72.Kukrakda krol suzishda oyoqlar harakatida o’zaro masofa qancha bo’ladi?

30-40 sm

25-35 sm

35-45 sm

15-20 sm

73.CHalqancha krol usulida suzishida oyoqlar harakati o’zaro masofa qancha bo’ladi?

45-60

36-40

50-55

40-50

74.Suzishni boshqa sport turlaridan farqi?

Sportchini suv yuziga gorizontal xolatda harakatlanishi

Sportchini hamma tomondan suv ichida harakatlanishi

Qo’l va oyoq tinimsiz harakatlanishi

Suv sathida nafas olib, suv tubida nafas chiqarishga

75.O’zbekiston Olimpiada qo’mitasi qachon tashkil etilgan?

1992 yil yanvarda

1993 yil fevralda

1994 yil martda

1995 yil aprelda

76.O’zbekiston Olimpiada shon-shuhrati muzeyi nechanchi yilga ochilgan?

1991 yil 10 oktyabr

1996 yil 1 sentyabr

1997 yil 13 iyun

2004 yil 15 iyun

77.Ko’krakda krol va chalqancha krol usullarida suzishga o’rgatishda oyoq va qo’l xarakatlari qanday usullarda o’rgatiladi?

Daraxtga osilgan xolatda, balandlikdan suvga sakrash natijasida.

Xovuz chetiga qo’llaryordamida tayanib, oyoqlarni xarakatlantirish, turnika osilgan xolda, maxsus taxta yordamida qo’l va oyoqlarni xarakatlantirish

Umum rivojlantiruvchi mashiqlar yordamida

Maxsus mashiqlar yordamida.

78.Erkin usulda suzishda qaysi masofalar o’tkazildi?

50, 100, 400, 600, 800 m

300, 500, 1000, 15000 m

50, 100, 200, 400, 800, 1500 m

500, 700, 1000, 2000 m

79.CHalqancha krol usulida suzishda qaysi masofalarda musobaqa o’tkaziladi?

100, 150, 200 m

500, 800, 1000 m

50, 100, 400 m

50, 100, 200 m

80.Brass usulida suzishda qaysi masofalarda musobaqalar o’tkaziladi?

100, 150, 200, 250 m

50, 100, 200 m

150, 250, 300 m

100, 200, 300, 400 m

81.Batterflyay usulida suzish qaysi masofada musobaqa o’tkaziladi?

50, 100, 200 m

100, 150, 180 m

200, 400, 600 m

500, 1000, 1500 m

82.Kompleks suzishda qaysi musofada musobaqa o’tkaziladi?

200x50, 400x100 mdan

400x100, 800x200 m

100x25, 200x50 m

800x200, 1600x400 m

83.Estafetali erkin usulda suzishda musofada qaysi musobaqada o’tkaziladi?

4x100, 4x200 m

2x50, 4x100 m

3x100, 6x50 m

4x200, 8x100 m

84.Estafetali erkin usulda suzishda musofada qaysi musobaqada o’tkaziladi?

4x100m

4x200m

4x50 m

4x150 m

85.Suzish mashg’ulotlari suning harorati nechta gradus bo’lgan vaqtda o’tkazishda ruxsat burilmaydi?

20-250

15-180

10-150

20-220

86.Xoldan toygan odamga qanday birinchi yordam ko’rsatiladi?

Oyog’idan tepaga bog’lab qo’yish.

Tinch xolatda yotqizib qo’ish.

Boshini pastga qilib, ko’kragini tizzaga qo’yib yutilgan suvlari chiqariladi va og’zidan burunga, burundan og’izga suniy nafas berildi, yurak massaj qilinadi

Burundan og’izga suniy nafas berildi, yurak massaj qilinadi

87.Suv muolajalariga nimalar kiradi ?

Issiqlikni o’tkazuvchanlikgi

Qattiq, suyuq va bo’g’ xolatlarda bo’lishi.

Suv vannalari, dush qabul qilish, xul sochiq bilan artinish, boshdan suv quyush xul choyshab bilan artinish vaxokozolar

Massaj qilish.

88.Musobaqa jarayonida start beruvchi hakamning vazifasi nimalardan iborat?

Musobaqa tashkil qilishdan

Musobaqa rahbarlik qilishdan

Suzuvchining sportdagi chiqishini nazorat qilishdan

G’olib va sovrindorlarini rag’batlantirishdan

89.CHalqancha krol usulida 100 mga suzishda yigitlar 10,8 ball olishlari uchun qancha vaqtda masofani bosib o’tishlari talab etiladi?

1.20-1.25 min

1.25-1.30 min

1.30-1.35 min

1.40-1.50 min

90. 9.5 ball olishlari uchun

1.32-1.35 min

1.38-1.40 min

1.42-1.45 min

1.26-1.28 min

91. 9.0 ball olishlari uchun?

1.36-1.40 min

1.42-1.48 min

1.50-2.00 min

1.55-2.10 min

92. 8.5 ball olishlari uchun?

1.42-1.45 min

1.30-1.40 min

1.38-1.44 min

1.50-1.55 min

93. 8.0 ball olishlari uchun?

1.46-1.50 min

1.55-2.00 min

2.10-2.15 min

2.15-2.30 min

94.Qiz bola talabalar uchun 100 m chalqancha usulida suzishda 10,8 ball olishlari uchun?

2.25-2.30 min

2.35-2.40 min

2.40-2.50 min

1.50-2.00 min

95. 9.5 ball olishlari uchun?

2.35-2.40 min

1.56-2.05 min

1.45-1.55 min

2.50-2.55 min

96. 9.0 ball olishlari uchun?

2.42-2.45 min

1.26-1.32 min

1.40-1.46 min

1.40-1.45 min

97. 8.5 ball olish uchun?

2.50-3.00 min

3.05-3.10 min

3.20-3.30 min

3.40-3.50 min

98. 8.0 ball olishlari uchun?

Vaqti xisobga olinmaydi

1.40-1.45 min

1.50-2.00 min

2.30-3.00 min

99.Suvda cho’kayotgan odamni qutqarish qoidalari va foydaniladigan suzish usullari qaysilaridan iborat?

Delfinsimon uslida suzib borib, orqa tomondan borib sochidan va reminidan ushlab chiqiladi.

Kukrakda krol usulida suzib borib, oldi tomonidan borib qo’lidan ushlab chiqiladi.

Ko’krak va chalqancha krol, yonboshlab, brass usullarida suzib borib orqa tomondan sochtdan, qo’llar orasidan ushlab chiqiladi.

CHalqancha krol usulida suzib borib oyog’idan ushlab chiqiladi.

100.Suzish mashg’ulotlari suning harorati nechta gradus bo’lgan vaqtda o’tkazishda ruxsat burilmaydi?

20-250

15-180

10-150

20-220

101. 50x21 xajimdagi basseynda musoboqa paytida nechta xakam ishtirok etadi?

2 ta – bosh xakam vayordamchi xakam

4ta – bosh xakam va yordamchi xakam va 2 ta yon xakam

24ta bosh xakam 5ta yordamchi xakam natijarani qayt qiluvchi xakam, star beruvchi va 16ta vaqtni nazorat qiluvchi xakamlar

3 ta bosh xakam, start beruvchi va natijalarni nazorat qiluvchi xakam

102. O’zbekiston Olimpiada qo’mitasi qachon tashkil etilgan?

1992 yil yanvarda

1993 yil fevralda

1994 yil martda

1995 yil aprelda-80%
Курсы дополнительного образования

Основы правильного питания

Продолжительность 72 часа
Документ: Cвидетельство о прохождении курса
4000 руб.
800 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Сузиш ва уни укитиш методикаси (86.22 KB)