Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Презентации  /  8 класс  /  Прэзентацыя "Спосабы выражэння выказніка" 8 клас

Прэзентацыя "Спосабы выражэння выказніка" 8 клас

Прэзентацыя
27.11.2021

Содержимое разработки

Спосабы выражэння выказніка (просты дзеяслоўны, састаўны дзеяслоўны, састаўны іменны).

Спосабы выражэння выказніка (просты дзеяслоўны, састаўны дзеяслоўны, састаўны іменны).

Выпраўце памылкі, дапушчаныя ў сказе Выказнік – галоўны член аднасастаўнага сказа, які абазначае, аб кім ці аб чым гаворыцца ў сказе і адказвае на пытанні што робіць прадмет? Хто ён такі?

Выпраўце памылкі, дапушчаныя ў сказе

Выказнік – галоўны член аднасастаўнага сказа, які абазначае, аб кім ці аб чым гаворыцца ў сказе і адказвае на пытанні што робіць прадмет? Хто ён такі?

Выказнік – галоўны член двухсастаўнага сказа, які абазначае тое, што гаворыцца аб прадмеце маўлення (дзейніку), і адказвае на пытанні што робіць прадмет? Хто ён такі?

Выказнік – галоўны член двухсастаўнага сказа, які абазначае тое, што гаворыцца аб прадмеце маўлення (дзейніку), і адказвае на пытанні што робіць прадмет? Хто ён такі?

Віды выказнікаў дзеяслоўны просты іменны састаўны толькі састаўны

Віды выказнікаў

дзеяслоўны

просты

іменны

састаўны

толькі састаўны

Спосабы выражэння простага дзеяслоўнага выказніка Асабовая форма дзеяслова ў абвесным ладзе Асабовая форма дзеяслова ва ўмоўным ладзе Асабовая форма дзеяслова ў загадным ладзе Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў) фразеалагізм Дзеяслоў будучага складанага часу

Спосабы выражэння простага дзеяслоўнага выказніка

Асабовая форма дзеяслова ў абвесным ладзе

Асабовая форма дзеяслова ва ўмоўным ладзе

Асабовая форма дзеяслова ў загадным ладзе

Неазначальная форма дзеяслова (інфінітыў)

фразеалагізм

Дзеяслоў будучага складанага часу

1. Завіруха бушавала ўсю ноч і ўвесь дзень. 2. І буду сніць дарогу я 3. Ты ляці, маё слова, праз палі і лясы. 4. Ён пасля не спускаў з вока Марыну, час ад часу заходзіў да яе, прывёз ёй на зіму дроў . 5. Бацька даў параду сыну. 6. Дзяўчынка ўзяла ды расплакалася

1. Завіруха бушавала ўсю ноч і ўвесь дзень.

2. І буду сніць дарогу я

3. Ты ляці, маё слова, праз палі і лясы.

4. Ён пасля не спускаў з вока Марыну, час ад часу заходзіў да яе, прывёз ёй на зіму дроў .

5. Бацька даў параду сыну.

6. Дзяўчынка ўзяла ды расплакалася

Састаўны дзеяслоўны выказнік Лексічнае значэнне выражана інфінітывам Граматычнае значэнне выражана дапаможным дзеясловам   Пачатак, працяг, канец дзеяння (пачаць, стаць, працягваць, скончыць, перастаць, кінуць)   Магчымасць, пажаданасць дзеяння (магчы, хацець, марыць, старацца, дазволіць, рашыць, жадаць, спрабаваць)

Састаўны дзеяслоўны выказнік

Лексічнае значэнне выражана інфінітывам

Граматычнае значэнне выражана дапаможным дзеясловам

 

Пачатак, працяг, канец дзеяння (пачаць, стаць, працягваць, скончыць, перастаць, кінуць)

 

Магчымасць, пажаданасць дзеяння (магчы, хацець, марыць, старацца, дазволіць, рашыць, жадаць, спрабаваць)

1. Зарыва то затухала, то пачынала ярчэць. 2. Пра харчаванне Кастравіцкі мусіў клапаціцца сам 3. Хачу бясконца славіць наш родны беларускі край. 4. Без Радзімы і без свайго народа чалавек не можа жыць. 5. Маці хацела працаваць у бібліятэцы.  

1. Зарыва то затухала, то пачынала ярчэць.

2. Пра харчаванне Кастравіцкі мусіў клапаціцца сам

3. Хачу бясконца славіць наш родны беларускі край.

4. Без Радзімы і без свайго народа чалавек не можа жыць.

5. Маці хацела працаваць у бібліятэцы.

 

Састаўны іменны выказнік Граматычнае значэнне часу, ладу і дадатковыя лексічныя значэнні Лексічнае значэнне Дапаможная частка Іменная частка Быць, стаць, называцца, станавіцца, з’яўляцца, лічыцца, здавацца Назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік, дзеепрыметнк, прыслоўе   Сінтаксічна непадзельнае словазлучэнне

Састаўны іменны выказнік

Граматычнае значэнне часу, ладу і дадатковыя лексічныя значэнні

Лексічнае значэнне

Дапаможная частка

Іменная частка

Быць, стаць, называцца, станавіцца, з’яўляцца, лічыцца, здавацца

Назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік, дзеепрыметнк, прыслоўе

 

Сінтаксічна непадзельнае словазлучэнне

1. Яны былі аднагодкі. 2. Сын, таленавіты і прыгожы, стаў радасцю майго жыцця. 3. Жураўліны крык мацнее, робіцца больш выразным. 4. Лёнік астаўся адзін на сваёй варце. Сон узяў сваё. 5. У познюю восень вада пад мастком чыстая і халодная. 6. Пінчукі -- народ жвавы, рухавы . 

1. Яны былі аднагодкі.

2. Сын, таленавіты і прыгожы, стаў радасцю майго жыцця.

3. Жураўліны крык мацнее, робіцца больш выразным.

4. Лёнік астаўся адзін на сваёй варце. Сон узяў сваё.

5. У познюю восень вада пад мастком чыстая і халодная.

6. Пінчукі -- народ жвавы, рухавы . 

Прачытаць сказы, запісаць у сшытак, падкрэсліць граматычную аснову сказа, вызначыць від выказнікаў у сказах і спосабы іх выражэння. 1.Я думаю заўсёды пра будучае маёй краіны. 2.Песня – душа народа. 3.Хачу пець сваю песню я роднаму краю. 4.Без Радзімы і без свайго народа чалавек не можа жыць. 5.Шчырая у іх была дружба, сапраўдная 6.Іван трымаў язык за зубамі.

Прачытаць сказы, запісаць у сшытак, падкрэсліць граматычную аснову сказа, вызначыць від выказнікаў у сказах і спосабы іх выражэння.

1.Я думаю заўсёды пра будучае маёй краіны.

2.Песня – душа народа.

3.Хачу пець сваю песню я роднаму краю.

4.Без Радзімы і без свайго народа чалавек не можа жыць.

5.Шчырая у іх была дружба, сапраўдная

6.Іван трымаў язык за зубамі.

Прыём “ Выбар” 1. На ўроку я працаваў… Актыўна – пасіўна 2. Сваёй работай на ўроку я… Задаволены – незадаволены 3. Урок здаўся мне… Кароткім – доўгім 4. За ўрок я… Не стаміўся – стаміўся 5. Мой настрой… Палепшыўся – пагоршыўся 6. Матэрыял урока для мяне быў… Зразумелым – незразумелым Карысным – непатрэбным Цікавым - нецікавым

Прыём “ Выбар”

1. На ўроку я працаваў…

Актыўна – пасіўна

2. Сваёй работай на ўроку я…

Задаволены – незадаволены

3. Урок здаўся мне…

Кароткім – доўгім

4. За ўрок я…

Не стаміўся – стаміўся

5. Мой настрой…

Палепшыўся – пагоршыўся

6. Матэрыял урока для мяне быў…

Зразумелым – незразумелым

Карысным – непатрэбным

Цікавым - нецікавым

-75%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Прэзентацыя "Спосабы выражэння выказніка" 8 клас (130.2 KB)