Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Уроки  /  8 класс  /  MS Excel да математик амаллар ва функцияларни куллаш

MS Excel да математик амаллар ва функцияларни куллаш

8-синфлар учун бир соатлик дарс ишланма
09.04.2020

Содержимое разработкиMAVZU: “INFORMATIKA VA HISOBLASH TEXNIKASI ASOSLARI” FANIDAN 8-SINFDAN” MS EXCEL DA MATEMATIK AMALLAR VA FUNKSIYALARNI QO’LLASH” GA DOIR TAKRORLASH YUZASIDAN NOAN’ANAVIY DARSNING BIR USLUBI HAQIDA

Hozirgi kunda “Informatika va hisoblash texnikasi asoslari” faninni noa’naviy dars asosida o’qitish o’quvchillarni fanga bo’lgan qiziqishlari va chuqur o’zlashtirishga xizmat qiladi. Bu esa o’qituvchiga juda katta ma’suliyat yuklaydi.

Umumta’lim maktablarida o’qituvchilar informatikadan sinifdan tashqari tadbirlar o’tkazishda qiynaladilar.Quyida ana shu tadbirlarni o’tkazishga moljallangan bitta dars ishlanmasini e’tiboringizga havola etmoqdamiz.

“Hisoblash texnikasining rivojanish tarixi”,”Axborot, axbotot ustida amallar. Axborot o’lchov birliklari”,”Kompyuterning asosiy qurilmalari”,”Grafikli axborotni qayta ishlash texnalogiyasi” mavzulari bo’yicha bilimlarni noan’anaviyo’yin shaklida dars o’tish.

Darsning maqsad:

Ta’limiy maqsad: O’quvchilardan topqirlik , zukkolik, mas’ullik va o’zaro bir-birlarini qo’llash hislarini rivojlantirish , fanga bo’lgan qiziqishni oshirish.

Tarbiyaviy maqsad: Tarbiyaviy-mantiqiy fikirlash, bilishga qiziqish, jamoa ishi uchun mas’ullik hislarini rivojlantirish.

Rivojlantiruvchi maqsad: diqqatni, xotirani rivojlantirish, matematik amallar va formulalar bilan ishlash ko’nikmasini rivojlantirish.

Darsning turi: Noan’anaviy, interfaol.

Dars jihozi: Kompyuterlar, videoproyektor, topshiriqli kartochkalar, krossvord, slaydlar.Darsning borishi:

1.Tashkiliy qism. 2 daqiqa

2.O’tilgan mavzuni so’rash. 10 daqiqa

3.Yangi mavzu bayoni. 20 daqiqa

4. O’tilgan mavzuni mustahkamlash. 8 daqiqa

5. Xulosalash, baholash. 3 daqiqa

6. Uyga vazifa. 2 daqiqa

O’tilgan mavzuni mustahkamlash uchun slaydlardan foydalanib, darsni mustahkamlaymiz.M

MATEMATIKA

INFORMATIKA

atematika va informatika fanining o’zaro bog’liqligini “VENN” diagrammasi orqali tanishamiz. “VENN” DIAGRAMMASIAl-Xorazmiy

Matematik amallar

Funksiyalar

Formulalar

Mantiqiy amallar

O’quvchilardan har ikki fan haqida o’zaro bog’liqlik tomonlari haqida fikr-mulohaza almashamiz.

Qoida: sinf ikki guruhga ajratiladi, ular o’rtasida o’yin o’tkaziladi.o’yin oldidan har bir guruh nomi tanlanadi. Hay’at azosi o’qituvchilaridan iborat bo’ladi. O’yin 5 ta topshiriqdan iborat bo’ladi. Ularning har biriga aniq bir vaqt ajratiladi. Tanlovda aniq bir javobni birinchi va to’g’ri aytgan guruh oxiri g’olib bo’ladi. To’g’ri javob uchun bir ball beriladi. Bajarilmagan topshiriqlar jamoa bo’lib tahlil qilinadi.

Dara jarayoni bilim olish uchun qulay manba hisoblanadi. Shu jihatdan e’tiborga olib sing o’quvchilari 2-guruhga:

1.“Al-Xorazmiy” 2.”Abu Nasr Farobiy”

1-shart. Har bir guruhdan bittadan ishtirokchi tanlab olinadi. Ularga o’tilgan mavzu yuzasidan misollar beriladi.(masalan, sonlarning yig’indisi, eng kattasi, eng kichigi, bitta matnga birlashtirish, kvadratga ko’tarish, o’rta arifmatigini topish)

1.A1:A7 katakchalardagi sonlardan kichigini B4 katakchada aniqlang.

2. A2:A9 katakchalardagi sonlardan kattasini B5 katakchada aniqlang.

3. A1:A4 katakchalardagi sonlarning o’rta arifmetigini C4 katakchada aniqlang.

4. A2: B7 diapazonda nechta yacheyka bor.

5.Ixtiyoriy sonlar kiriting va yig’indini hisoblang.

6. Familiya, ism va sharifingizni bitta matnga o’tkazing.

7. Sonni darajaga ko’taring:

2 shart. Tarqatmali materiallar har bir guruhga tarqatiladi. (Test tarzidagi savollarga javob beradilar)

Informatika faniga qachon asos solingan?

 1. XVII asr boshlarida;

 2. XIX asr o’rtalarida;

 3. XVI asr ikkinchi yarmida;

 4. XX asr o’rtalarida.

Modem- bu … uchun mo’ljallangan qurilma

 1. Axborotni chop etish

 2. Axborotni saqlash

 3. Axborotni shu vaqtda qayta ishlash

 4. Axborotni telefon kanallari orqaliuzatish

Dunyo bo’ylab joylashgan va yagona tarmoqqa birlashtirilgan minglab kompyuter tarmoqlarining majmuiga nima deyiladi.

 1. Tarmoq C) Internet

 2. Radioaloqa D) Bo’lanish

“Informatika” faning o’tmishdoshisi (avvalgi nomi)

 1. Informatsiyani avtomatlashtirish

 2. Dokumentalistika

 3. Avtomatika

 4. KibernetikaInternetda faqat qidiruv tizimlari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating?

 1. Opera, Rambler

 2. Netscape Navigator

 3. Netscape Communicator

 4. Aport, YahooKompyuterda virus qanday baydo bo’lishi mumkin?

 1. EMD, fleshkalardan o’tishi mumkin

 2. Matematik masalalar yechush paytida

 3. Kompyuterga modem ulash paytida

 4. O’z-o’zidan o’taveradiQuyidagilardan qaysi biri electron pochta?

 1. Kitob.uz C) [email protected]

 2. Ziyonet.uz D) uz.net

Uzluksiz axborotga qausilar misol bo’ladi

 1. Tovush, vaqt, belgi

 2. Fazo, vaqt

 3. Vaqt, raqamlar

 4. Fazo, belgilar3. shart . Krossvord.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 


7

 

 

 
8

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Kompyuterga ma’lumot kiritish qurilmasi

2.Avvaldan aniqlangan simvollarni yozish uchun shartli belgilashlar to’plami

3.XVII asrdan XX argacha foydalaniladigan hisoblash mashinasi

4.M’alumotlarni kompyuter xotirasidan qog’ozga chiqaruvchi qurilma

5.Kompyuter o’yinlari uchun maxsus boshqaruvchi mani pulyator

6.Axborotni ekranga chiqaruvchi qurilma

7.Axborotni signalga yoki signalni axborotga aylantiruvchi va internet tarmog’iga ulanishni ta’minlab beruvchi qurilma

8.Mantiqiy va hisoblash amallarni bajaruvchi hamda kompyuterning asosiy qismi .

Agar barcha savollar to’g’ri topilsa, “kompyuter” so’zi kelib chiqadi (bo’yiga (to’g’ri javoblar: klaviatura, kod, arifmometr, printer, djoystik, monitor, modem, protsessor).

4. shart Antianagramma.

Kartochkalardagi so’zlardan informatika va kompyuterga bog’liq so’zlar hosil bo’lishi kerak.

Barcha harflar so’zda qatnashadi. Masalan:

 1. Sor, prot, ses (protsessor)

 2. Mif, nota, ikra (informatika)

 3. Tu, kla, ra, via (klaviatura)5 shart. Axborotni olish va uzatish usullari:

 • Tushunchani aytmasdan turib, xarakat bilan tushuntirish (oy, klaviatura, fazoda uchish, sichqoncha, tekislik, suzish, maktab)

 • Harakatlar yordamida ovozsiz jumlani tushuntirish (quyosh, kompyuter, quyosh, yurak, suv, oila, kitob o’qish)

Natijada xay’at a’zolari ballarni hisoblaydi, barcha shartlardan to’plagan ballarini aytib o’tadilar. Ko’p ball to’plagan guruh g’olib bo’ladi. G’olib guruh a’zolari informatikadan “5” baho oladilar, har ikkala guruh a’zolari taqdirlanadilar.

Uyga vazifa:

O’tilgan mavzularni takrorlash.

‘’MS Excel da matematik amallar va funksiyalar ni qo’llash”ga doir misollar yechish

-80%
Курсы профессиональной переподготовке

Учитель, преподаватель информатики в начальной школе

Продолжительность 300 или 600 часов
Документ: Диплом о профессиональной переподготовке
13800 руб.
от 2760 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
MS Excel да математик амаллар ва функцияларни куллаш (1.03 MB)