Меню
Разработки

Максім Багдановіч

22.08.2021

Содержимое разработки

Максiм Багдановiч

Максiм Багдановiч

Дом , у якiм нарадзiўся М. Багдановiч 27 лiстапада 1891 года ў Мiнску ў сям’i настаўнiка Адама Ягоравiча Багдановiча нарадзiўся сын , якога назвалi Максiмам.

Дом , у якiм нарадзiўся М. Багдановiч

27 лiстапада 1891 года ў Мiнску ў сям’i настаўнiка Адама Ягоравiча Багдановiча нарадзiўся сын , якога назвалi Максiмам.

Бацька М. Багдановiча- Адам Ягоравiч Багдановiч. 1923 г.

Бацька М. Багдановiча- Адам Ягоравiч

Багдановiч.

1923 г.

Мацi М. Багдановiча - Марыя Апанасаўна . 1896 г

Мацi М. Багдановiча -

Марыя Апанасаўна . 1896 г

Марыя Апана- саўна з Максi- мам

Марыя Апана-

саўна з Максi-

мам

У чэрвенi 1892 года сям’я Багдановiчаў пераехала з Мiнска ў Гродна , дзе Адам Ягоравiч пачаў служыць у сялянскiм банку . Сямейнае фота .

У чэрвенi 1892 года сям’я Багдановiчаў пераехала з Мiнска ў Гродна , дзе Адам Ягоравiч пачаў служыць у сялянскiм банку . Сямейнае фота .

Марыя Ягораўна са сваiмi выхаванцамi Злева направа : Вадзiм , Лёва, Максiм .

Марыя Ягораўна са сваiмi выхаванцамi Злева

направа : Вадзiм , Лёва, Максiм .

Дом у Нiжнiм Ноўгарадзе , дзе жыла сям’я з 1899 па 1908 г.

Дом у Нiжнiм Ноўгарадзе , дзе жыла сям’я з 1899 па 1908 г.

Першапачатковае навучанне вялося па гэтых кнiгах .

Першапачатковае навучанне вялося па гэтых кнiгах .

Нiжага- родская мужчынская гiмназiя .

Нiжага-

родская мужчынская

гiмназiя .

Вадзiм Адамавiч Багдано- вiч .

Вадзiм

Адамавiч

Багдано-

вiч .

… Граннем сваiм… будзiць людзей к свету , праўдзе , брацтву i свабодзе … М. Багдановiч «Музыка».

Граннем сваiм… будзiць людзей к свету , праўдзе , брацтву i свабодзе …

М. Багдановiч «Музыка».

А.С.Пушкiн.

А.С.Пушкiн.

М.Ю.Лермантаў

М.Ю.Лермантаў

А.А.Фет.

А.А.Фет.

В.Я.Брусаў .

В.Я.Брусаў .

Максiм Багдановiч 1909 г.

Максiм Багдановiч 1909 г.

Дом у Вiльнi, дзе знаходзiлася рэдакцыя газеты «Наша нiва».

Дом у Вiльнi, дзе знаходзiлася рэдакцыя газеты «Наша нiва».

Калісьці летняю рабочаю парой Праз вёску я ішоў. Панураю чаргой З абох бакоў крывой і вузкай вулкі хаты Стаялі – шэрыя, струхлеўшыя; як латы, Віднеліся у сцянах сляпые вокны іх, І аж чарнелася салома стрэх гнілых.

Калісьці летняю рабочаю парой

Праз вёску я ішоў. Панураю чаргой

З абох бакоў крывой і вузкай вулкі хаты

Стаялі – шэрыя, струхлеўшыя; як латы,

Віднеліся у сцянах сляпые вокны іх,

І аж чарнелася салома стрэх гнілых.

Адтаптаў сотні вёрст пехатом я, Будаваў я дарогі, масты; Ліўся пот мой, як рэзаў на ком'я Плугам глебы сухія пласты. Працаваў над пяском, над дрыгвою I не мала там выцерпеў мук, I не прыдзецца мне над зямлёю Гэтых чорных саромецца рук.

Адтаптаў сотні вёрст пехатом я,

Будаваў я дарогі, масты;

Ліўся пот мой, як рэзаў на ком'я

Плугам глебы сухія пласты.

Працаваў над пяском, над дрыгвою

I не мала там выцерпеў мук,

I не прыдзецца мне над зямлёю

Гэтых чорных саромецца рук.

Ад родных нiў, ад роднай хаты У панскi двор дзеля красы Яны, бяздольныя, узяты Ткаць залатыя паясы.

Ад родных нiў, ад роднай хаты

У панскi двор дзеля красы

Яны, бяздольныя, узяты

Ткаць залатыя паясы.

Здароў, марозны, звонкі вечар! Здароў, скрыпучы, мяккі снег! Мяцель не вее, сціхнуў вецер, I волен лёгкіх санак бег. Як мары, белыя бярозы Пад сінявой начной стаяць, У небе зоркі ад марозу Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Здароў, марозны, звонкі вечар!

Здароў, скрыпучы, мяккі снег!

Мяцель не вее, сціхнуў вецер,

I волен лёгкіх санак бег.

Як мары, белыя бярозы

Пад сінявой начной стаяць,

У небе зоркі ад марозу

Пахаладзеўшыя дрыжаць.

Зорка Венера ўзышла над зямлёю, Светлыя згадкi з сабой прывяла... Помнiш, калi я спаткаўся з табою, Зорка Венера ўзышла

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,

Светлыя згадкi з сабой прывяла...

Помнiш, калi я спаткаўся з табою,

Зорка Венера ўзышла

I саліваліся ў жывы абраз ядыны Той выгляд мацеры ды з воблікам дзяўчыны - Дзіцячым, цененькім; і ў гэты час яна, Здавалася, была аж да краёў паўна Якойсь шырокаю, радзімаю красою, I, помню, я на міг пахарашэў душою. А можа не краса была ў дзяўчынцы той, - Дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой, - А штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі Стараўся выявіць праз маці божай лікі.

I саліваліся ў жывы абраз ядыны

Той выгляд мацеры ды з воблікам дзяўчыны -

Дзіцячым, цененькім; і ў гэты час яна,

Здавалася, была аж да краёў паўна

Якойсь шырокаю, радзімаю красою,

I, помню, я на міг пахарашэў душою.

А можа не краса была ў дзяўчынцы той, -

Дзяўчынцы ўпэцканай і хілай, і худой, -

А штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі

Стараўся выявіць праз маці божай лікі.

Ліхтарняў свет у сіняй вышыне... Вітрынынамі зіяючыя крамы, Кавярні, мора вывесак, як плямы, Аннонсы і плакаты на сцяне.  Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне! Снуюць хлапцы, суюшчыя рэкламы... Разносчыкі крычаць ля кожнай брамы... Грук, гоман, гул, — усё ракой імкне.

Ліхтарняў свет у сіняй вышыне...

Вітрынынамі зіяючыя крамы,

Кавярні, мора вывесак, як плямы,

Аннонсы і плакаты на сцяне.

Кіпіць натоўп на жорсткім вулак дне!

Снуюць хлапцы, суюшчыя рэкламы...

Разносчыкі крычаць ля кожнай брамы...

Грук, гоман, гул, — усё ракой імкне.

Вокладка кнiгi «Вянок»

Вокладка кнiгi «Вянок»

Дзямiдаўскi юрыдычны лiцэй

Дзямiдаўскi юрыдычны

лiцэй

Дом у Яраслаўле , дзе М. Багдановiч жыў ў 1914-1916.

Дом у Яраслаўле , дзе М. Багдановiч жыў ў 1914-1916.

З. Бядуля

З. Бядуля

Дом у Мiнску , дзе па суседству са З. Бяду- лем жыў Максiм Багдановiч

Дом у Мiнску , дзе па суседству са З. Бяду- лем жыў Максiм Багдановiч

Дом у Ялце , дзе памёр Максiм Багдановiч .

Дом у Ялце , дзе памёр Максiм Багдановiч .

1891-1917

1891-1917

-82%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
720 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Максім Багдановіч (14.79 MB)