Меню
Разработки
Разработки  /  Алгебра  /  Презентации  /  Прочее  /  Көрсөткүчтүү теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруу

Көрсөткүчтүү теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруу

14.04.2020

Содержимое разработки

 « Көрсөткүчтүү теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруу »

« Көрсөткүчтүү теңдемелерди жана

барабарсыздыктарды чыгаруу »

  Популярдуу сөз айкашынын автору, белгилүү француз математигинин ысымын чечиңиз: «Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын».

  Популярдуу сөз айкашынын автору, белгилүү француз математигинин ысымын чечиңиз: «Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын».

Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын.

Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын.

x=6 x=6 x=4 x=4 1 1 x=-3 x=-3 2 2 x=-3 x=-3 3 3 x=-1 4 4 x=-1 x=-1 x=-1 5 5 x=-1 x=-1 6 6 x=2 x=2 7 7 x=2 x=2 8 8 x=0 9 9 x=0 10 10 11 11

x=6

x=6

x=4

x=4

1

1

x=-3

x=-3

2

2

x=-3

x=-3

3

3

x=-1

4

4

x=-1

x=-1

x=-1

5

5

x=-1

x=-1

6

6

x=2

x=2

7

7

x=2

x=2

8

8

x=0

9

9

x=0

10

10

11

11

Жоопторду тамгалар менен дал келтириңиз. 1 2 5 – Д 3 6 - Р 4 – Е 4 3 - Ж 3 –О 5 -3 Н 3 – Е 6 3 - Н 1 – Д 1 – Е 1 - Н 7 2 - А 1 – Й - 1 - К 8 9 -2 – М 10 2 – Р 2 - А 11 1 – Н - 2 - А -2 – 2 0 - Т - 5

Жоопторду тамгалар менен дал келтириңиз.

1

2

5 – Д

3

6 - Р

4 – Е

4

3 - Ж

3 –О

5

-3 Н

 • 3 – Е

6

3 - Н

 • 1 – Д
 • 1 – Е

1 - Н

7

2 - А

1 – Й

- 1 - К

8

9

-2 – М

10

2 – Р

2 - А

11

1 – Н

- 2 - А

-2 – 2

0 - Т

- 5

 Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын.  Рене Декарт - 1 (Д) 6 (Р ) - 1 (Е) 4 ( Е) - 1 (К ) 2 (А) - 3 ( Н) 2 (Р ) - 3 ( Е ) 0 (Т) (5)

Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын.

Рене Декарт

- 1 (Д)

6 (Р )

- 1 (Е)

4 ( Е)

- 1 )

2 (А)

- 3 ( Н)

2 )

- 3 ( Е )

0 (Т)

(5)

Төмөнкү функциялардын кайсынысы өсүүчү, кайсынысы кемүүчү?

Төмөнкү функциялардын кайсынысы өсүүчү, кайсынысы кемүүчү?

1 " width="640"

Төмөнкү функциялардын кайсынысы өсүүчү, кайсынысы кемүүчү?

Кемүүчү

Өсүүчү

Негизи н өлдөн чо ӊ бирден кичине

0

Негизи бирден чо ӊ

а 1

Функция ↓ Функция ↑ Функция ↑ Функция ↓ Функция ↑ " width="640"

Салыштыргыла

4 13 4 20

Функция ↑

Функция ↓

Функция ↓

Функция ↑

Функция ↑

Функция ↓

Функция ↑

1 болгондо, функция өсөт При а1 функция возрастаетП 0 " width="640"

а 1 болгондо, функция өсөт При а1 функция возрастаетП

0

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктар 2 3 1

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктар

2

3

1

Аныктама: Эгерде барабарсыздыкта даражасынын көрсөткүчү өзгөрмө болсо, анда ал көрсөткүчтүү барабарсыздык деп аталат  Мисалы:

Аныктама:

Эгерде барабарсыздыкта даражасынын көрсөткүчү өзгөрмө болсо, анда ал көрсөткүчтүү барабарсыздык деп аталат

Мисалы:

0, a  1, b – ар кандай сан " width="640"

Жөнөкөй көрсөткүчтүү барабарсыздыктар

мында a 0, a  1, b – ар кандай сан

Жөнөкөй көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгаруу. Жөнөкөй көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгарууда, көрсөткүчтүү функциянын өсүү жана кемүү касиеттери колдонулат Барабарсыздыктын белгиси Ѳзг өрөт Сакталат

Жөнөкөй көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгаруу.

Жөнөкөй көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгарууда, көрсөткүчтүү функциянын өсүү жана кемүү касиеттери колдонулат

Барабарсыздыктын белгиси

Ѳзг өрөт

Сакталат

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгаруу жолдору : Көрсөткүчтөрдү теңдөө ыкмасы. Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу. Жаңы өзгөрмөнү киргизүү.

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктарды чыгаруу жолдору :

 • Көрсөткүчтөрдү теңдөө ыкмасы.
 • Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу.
 • Жаңы өзгөрмөнү киргизүү.

Барабарсыздыкты чыгаргыла: 1.Көрсөткүчтөрдү теңдөө ыкмасы .

Барабарсыздыкты чыгаргыла: 1.Көрсөткүчтөрдү теңдөө ыкмасы .

 Барабарсыздыкты чыгаргыла:

Барабарсыздыкты чыгаргыла:

1, ф-ция ↑ " width="640"

2-ыкма. Көбөйтүүчүлөргө ажыратуу

3 1, ф-ция ↑

1, ф- ция ↑ Жообу: 0 х . " width="640"

3-ыкма. Жаңы өзгөрмөнү киргизүү.

9

1

31, ф- ция ↑

Жообу: 0 х .

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктар 2 3 1

Көрсөткүчтүү барабарсыздыктар

2

3

1

1 ф-ия ↑ Жообу: x x 4 x 2 " width="640"

Жообу: х € D (f)

Барабарсыздыкты чыгаргыла

х € D (f)

3 1 ф-ия ↑

Жообу:

x

x

4

x

2

1 ф-ия ↑ Барабарсыздыкты чыгаргыла x -5 -5 " width="640"

5 1 ф-ия ↑

Барабарсыздыкты чыгаргыла

x

-5

-5

1 ф-ия ↑ Барабарсыздыкты чыгаргыла _ х 1 = 2 х 2 = 3 + + 3 2 Ответ: " width="640"

71 ф-ия ↑

Барабарсыздыкты чыгаргыла

_

х 1 = 2 х 2 = 3

+

+

3

2

Ответ:

1 ф-ция ↑ 0 ≤ х ≤ 1 Х € [0;1] Ответ: [0;1] _ + + 3 1 Резерв " width="640"

Барабарсыздыкты чыгаргыла

3 – 4 3 х + 3 ≤ 0

3 х = y

y² - 4y + 3 ≤ 0

у = 3; 1

1≤ y ≤ 3

1≤ 3 x ≤ 3

3 0 ≤ 3 x ≤ 3

3 1 ф-ция

0 ≤ х ≤ 1

Х € [0;1]

Ответ: [0;1]

_

+

+

3

1

Резерв

Үй тапшырмасы Рефлексия

Үй тапшырмасы

Рефлексия

1, ф-ия ↑ -1 ≤ х – 3 2 ≤ х " width="640"
 • Барабарсыздыкты чыгаргыла:

7 1, ф-ия ↑

-1 ≤ х – 3

2 ≤ х

1, ф-ия ↑ 10х + 15 х Үй иши " width="640"
 • Барабарсыздыкты чыгаргыла:

2 1, ф-ия ↑

10х + 15

х

Үй иши

Барабарсыздыкты чыгаргыла: 0,75 2 + 4х ≥ 0,75 1 – 8х мында 0 2 + 4х ≤ 1 – 8х 12х ≤ - 1
 • Барабарсыздыкты чыгаргыла:

0,75 2 + 4х ≥ 0,75 1 – 8х

мында 0

2 + 4х 1 – 8х

12х ≤ - 1

Бүгүн сабакта Мен эстедим…….. Мен аткардым……… Мен үйрөндүм ………. Мен эстеп калдым …… Мен аткара алам………

Бүгүн сабакта

Мен эстедим……..

Мен аткардым………

Мен үйрөндүм ……….

Мен эстеп калдым ……

Мен аткара алам………

Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын.  Рене Декарт Сабакка катышканыңарга рахмат !

Мен ойлоном, ошондуктан мен бармын. Рене Декарт

Сабакка катышканыңарга рахмат !

-70%
Курсы повышения квалификации

Развитие пространственных представлений школьников в обучении математике в условиях реализации ФГОС

Продолжительность 36 часов
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
3000 руб.
900 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Көрсөткүчтүү теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгаруу (841.83 KB)