Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Презентации  /  8 класс  /  "Интернет даректери.Провайдер"

"Интернет даректери.Провайдер"

Интернет даректери боюнча презентация.
24.04.2020

Содержимое разработки

Талас облусунун Кара-Буура районуна караштуу А.Токтогожоев ат. Көк-Сай орто мектеби Аралыктан окутуу. 8-класс Информатика мугалими Токтоматова Акинай Балтакуловна

Талас облусунун Кара-Буура районуна караштуу А.Токтогожоев ат. Көк-Сай орто мектеби

Аралыктан окутуу.

8-класс

Информатика мугалими

Токтоматова Акинай Балтакуловна

Саламатсыңарбы менин окуучуларым! Баарыңарга кутман күн каалайм! Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү болсун деп сабагыбызды баштайлы.

Саламатсыңарбы менин окуучуларым!

 • Баарыңарга кутман күн каалайм! Бүгүнкү күнүбүз ийгиликтүү болсун деп сабагыбызды баштайлы.
Өтүлгөн теманы кайталап алалы. 1. Интернет деген эмне? (эл аралык электрондук байланыштардын компьютердик тармагы) 2. Интернеттин тарыхы? (ХХ кылымдын, 1957-жылы ARPA NET деп аталып интернеттин пайда болгон) 3. WWW деген эмне? («бүткүл дүйнөлүк желе» дегенди түшүндүрөт)

Өтүлгөн теманы кайталап алалы.

1. Интернет деген эмне?

(эл аралык электрондук байланыштардын компьютердик тармагы)

2. Интернеттин тарыхы?

(ХХ кылымдын, 1957-жылы ARPA NET деп аталып интернеттин пайда болгон)

3. WWW деген эмне?

(«бүткүл дүйнөлүк желе» дегенди түшүндүрөт)

Сабактын темасы Интернет даректери. Провайдер деген эмне?

Сабактын темасы

Интернет даректери. Провайдер деген эмне?

Сабактын максаты: Протокол түшүнүгүнө ээ болосуңар Домендик ат деген эмне экенин билесиңер. Географиялык домен дегенди билебиз. «Провайдер» деген эмне экенин билебиз.

Сабактын максаты:

 • Протокол түшүнүгүнө ээ болосуңар
 • Домендик ат деген эмне экенин билесиңер.
 • Географиялык домен дегенди билебиз.
 • «Провайдер» деген эмне экенин билебиз.
Интернет даректери. ПРОТОКОЛДОР – компьютердик тармактарда ар бир абонент компьютерлердин ар кандай маркаларын, модемдердин, байланыш линияларынын, коммуникациялык программалардын типтерин колдоно алат. Ушул жабдуунун баары бир ыргакта иштеши үчүн тармактардын иши протоколдор деп аталган атайын техникалык макулдашууларга баш ийет.

Интернет даректери.

 • ПРОТОКОЛДОР – компьютердик тармактарда ар бир абонент компьютерлердин ар кандай маркаларын, модемдердин, байланыш линияларынын, коммуникациялык программалардын типтерин колдоно алат. Ушул жабдуунун баары бир ыргакта иштеши үчүн тармактардын иши протоколдор деп аталган атайын техникалык макулдашууларга баш ийет.
Тармактын иштөө протоколу. Бул кабарларды берүүнүн формаларын жана жөнөтүү жолдорун, аларды чечмелөө процедураларын, ар түрдүү жабдыктарын биргелешип иштөө эрежелерин аныктаган стандарт.

Тармактын иштөө протоколу.

 • Бул кабарларды берүүнүн формаларын жана жөнөтүү жолдорун, аларды чечмелөө процедураларын, ар түрдүү жабдыктарын биргелешип иштөө эрежелерин аныктаган стандарт.
Интернеттеги маалыматтарды узатуу эрежелери протоколдор деп айттык. . Мисалы: Эң биринчи протокол - Network Control Protocol (NCP – тармакты контролдоо протоколу. Ал эми 1983-жылы ARPANET Transmission Control Protocol жана Internet Protocol (TCP/IP ) иштелип чыккан. TCP/IP протоколу –бул тармак ичиндеги компьютерлердин ортосундагы информацияларды алмаштыруучу каражат.
 • Интернеттеги маалыматтарды узатуу эрежелери протоколдор деп айттык.
 • . Мисалы:
 • Эң биринчи протокол - Network Control Protocol (NCP – тармакты контролдоо протоколу.
 • Ал эми 1983-жылы ARPANET Transmission Control Protocol жана Internet Protocol (TCP/IP ) иштелип чыккан.
 • TCP/IP протоколу –бул тармак ичиндеги компьютерлердин ортосундагы информацияларды алмаштыруучу каражат.
Интернет даректери: 1.Почталык дарек; 2. IP дарек; 3. Домендик ат;

Интернет даректери:

1.Почталык дарек;

2. IP дарек;

3. Домендик ат;

IP дарек  Жер шарындагы ар бир үйдүн дареги бар болгон сыяктуу, тармактагы б.а. виртуалдуу мейкиндиктеги ар бир компьютердин дагы дареги болот. Ал дарек IP дарек деп аталат. Ар бир компьютерге интернет тармагында 32-разряыддуу IP дарек ыйгарылат. N = 232 =4 294 967 IP-дарек тармактын дарегин жана ал тармактагы компьютердин дарегин камтыйт. IP–дарек (IP-adress) – 4 бөлүктөн турган номур, мисалы - 192.168.1.32 Ар бир Интернетке кошулган компьютер, уникалдуу номурга ээ   192.168.1.32- биринчи эки бөлүк (192.168.)- Географиялык орундар. Экинчи эки бөлүк (1.32) – олтурган жумушчу ордун.

IP дарек

 • Жер шарындагы ар бир үйдүн дареги бар болгон сыяктуу, тармактагы б.а. виртуалдуу мейкиндиктеги ар бир компьютердин дагы дареги болот.
 • Ал дарек IP дарек деп аталат. Ар бир компьютерге интернет тармагында 32-разряыддуу IP дарек ыйгарылат. N = 232 =4 294 967 IP-дарек тармактын дарегин жана ал тармактагы компьютердин дарегин камтыйт.
 • IP–дарек (IP-adress) – 4 бөлүктөн турган номур, мисалы - 192.168.1.32 Ар бир Интернетке кошулган компьютер, уникалдуу номурга ээ  
 • 192.168.1.32- биринчи эки бөлүк (192.168.)- Географиялык орундар. Экинчи эки бөлүк (1.32) – олтурган жумушчу ордун.
Почталык дарек:  Интернет тармагындагы колдонуучулардын  почталык дареги  – бул кандайдыр бир серверде жайгашкан почталык ящиктин дареги болуп эсептелет. Мисалы: Almaz@mail.ru Almaz- колдонуучунун аты @бул символ, чекиттер жана ажыратуу белгилери - бул домендер деп аталат. mail.ru- сервердин домендик аты   Ал эми бизде Сервер – бул Интернеттеги эң негизги түшүнүктөрдүн бири Се́рвер (англ. Server - кызматчы) Сервер — белгилүү бир кызмат функцияларын аткаруучу атайын компьютер Доме́н  (фр. domaine)  — область; структуранын бирдиги Домендик ат — интернет-сервердин дарегин табууга жардам берүүчү символдук аталыш

Почталык дарек: 

 • Интернет тармагындагы колдонуучулардын  почталык дареги  – бул кандайдыр бир серверде жайгашкан почталык ящиктин дареги болуп эсептелет. Мисалы:

[email protected]

Almaz- колдонуучунун аты

 • @бул символ, чекиттер жана ажыратуу белгилери - бул домендер деп аталат.
 • mail.ru- сервердин домендик аты  
 • Ал эми бизде Сервер – бул Интернеттеги эң негизги түшүнүктөрдүн бири
 • Се́рвер (англ. Server - кызматчы)
 • Сервер — белгилүү бир кызмат функцияларын аткаруучу атайын компьютер
 • Доме́н  (фр. domaine)  — область; структуранын бирдиги
 • Домендик ат — интернет-сервердин дарегин табууга жардам берүүчү символдук аталыш
Домендик ат  Домендик ат - адам тарабынан жеңил кабыл алынуучу компьютердин адреси болуп эсептелет. Домендик ат латын алфавитинен, цифралардан жана дефис белгисинен турат. М: Mail.rcom.kg мында: kg- эң жогорку деңгээлдеги домен rcom.- экинчи деңгээлдеги домен Mail.- почталык сервердин же компьютердин аты. Домендик атты ыйгаруу белгилүү бир системага ээ. Биринчи деңгээлдеги домендер эки топко бөлүнөт: • аймактык (ru, ua,uk, us); • аймактык эмес (com, org, net). 1) Аймактык: • ru –Россия • ca – Канада • uk – Великобритания • au – Австралия • kg Кыргызстан • uz – Өзбекстан • by – Беларусь; • kz – Казахстан; • ua – Украина • de – Германия • us – АКШ ж.б.

Домендик ат

 • Домендик ат - адам тарабынан жеңил кабыл алынуучу компьютердин адреси болуп эсептелет. Домендик ат латын алфавитинен,
 • цифралардан жана дефис белгисинен турат. М:
 • Mail.rcom.kg мында:
 • kg- эң жогорку деңгээлдеги домен
 • rcom.- экинчи деңгээлдеги домен
 • Mail.- почталык сервердин же компьютердин аты.
 • Домендик атты ыйгаруу белгилүү бир системага ээ.
 • Биринчи деңгээлдеги домендер эки топко бөлүнөт:
 • • аймактык (ru, ua,uk, us);
 • • аймактык эмес (com, org, net).
 • 1) Аймактык:
 • • ru –Россия
 • • ca – Канада
 • • uk – Великобритания
 • • au – Австралия
 • • kg Кыргызстан
 • • uz – Өзбекстан
 • • by – Беларусь;
 • • kz – Казахстан;
 • • ua – Украина
 • • de – Германия
 • • us – АКШ ж.б.
2) Аймактык эмес (мекемелер үчүн): • com – коммерциялык уюмдар • edu – билим берүүчү жана илимий • уюмдар • net – тармактык администрация • org – коммерциялык эмес уюмдар • gov – мамлекеттик • mil – аскердик тармагындагы мекемелер үчүн ж.б. Бардык колдонуучулар үчүн: • biz – коммерциялык уюмдар • info – массалык маалымат каражаттары • name - тармактык администрация • pro – врачтар, юристтер, бухгалтерлер ж.б. профессия ээлери үчүн Айрым кесип ээлери үчүн: • museum – музей жана ага тиешелүү уюмдар үчүн • aero – авиакомпания үчүн ж.б. Азыркы учурдагы Интернеттин домендик системасын башкарган корпорация ICANN
 • 2) Аймактык эмес (мекемелер үчүн):
 • • com – коммерциялык уюмдар
 • • edu – билим берүүчү жана илимий
 • • уюмдар
 • • net – тармактык администрация
 • • org – коммерциялык эмес уюмдар
 • • gov – мамлекеттик
 • • mil – аскердик тармагындагы мекемелер үчүн ж.б.
 • Бардык колдонуучулар үчүн:
 • • biz – коммерциялык уюмдар
 • • info – массалык маалымат каражаттары
 • • name - тармактык администрация
 • • pro – врачтар, юристтер, бухгалтерлер ж.б. профессия ээлери үчүн
 • Айрым кесип ээлери үчүн:
 • • museum – музей жана ага тиешелүү уюмдар үчүн
 • • aero – авиакомпания үчүн ж.б.
 • Азыркы учурдагы Интернеттин домендик системасын башкарган корпорация ICANN
Провайдер деген эмне? ПРОВАЙДЕР (англ. тилинен которгондо –тапшыруучу, өткөрүүчү, камсыздоо,) - Интернет чөйрөсүндө тармакка кошуу кызматын аткарат, б.а. интернетте on-line режиминде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Интернетин кээ бир бөлүктөтүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана пайдалануучуларга түрдүү кызмат көрсөтүүчү фирмалар. Провайдерлер бир нече жүз миңдеген клиентке кызмат көрсөтүү жана маалыматтарды жиберүү үчүн жогору ылдамдыктагы байланыш каналдарын пайдаланышат. Туташтыруу жолу боюнча: • Коммутатордук телефондук линиялар үчүн модем • ISDN — бөлүнгөн телефондук линиялар үчүн модем • АDSL — кадимки телефондук тармак аркылуу • Кабелдик телеберүү каналы • Радиоканал • Уюлдук — GPRS, EDGE, ж.б. уюлдук байланыштын протоколдору • Спутниктик байланыш • PLC — электр тармагы аркылуу Мисалы: Акнет, Мегаком, О, Билайн ж.б.

Провайдер деген эмне?

 • ПРОВАЙДЕР (англ. тилинен которгондо –тапшыруучу, өткөрүүчү, камсыздоо,) - Интернет чөйрөсүндө тармакка кошуу кызматын аткарат, б.а. интернетте on-line режиминде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берет. Интернетин кээ бир бөлүктөтүн пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүүчү жана пайдалануучуларга түрдүү кызмат көрсөтүүчү фирмалар. Провайдерлер бир нече жүз миңдеген клиентке кызмат көрсөтүү жана маалыматтарды жиберүү үчүн жогору ылдамдыктагы байланыш каналдарын пайдаланышат.
 • Туташтыруу жолу боюнча:
 • Коммутатордук телефондук линиялар үчүн модем
 • ISDN — бөлүнгөн телефондук линиялар үчүн модем
 • АDSL — кадимки телефондук тармак аркылуу
 • Кабелдик телеберүү каналы
 • Радиоканал
 • Уюлдук — GPRS, EDGE, ж.б. уюлдук байланыштын протоколдору
 • Спутниктик байланыш
 • PLC — электр тармагы аркылуу
 • Мисалы: Акнет, Мегаком, О, Билайн ж.б.
Бышыктоо . Тест менен иштөө. Үйгө тапшырма. Кыргызстандагы провайдерлерди табуу .

Бышыктоо .

Тест менен иштөө.

Үйгө тапшырма.

Кыргызстандагы провайдерлерди табуу .

Көңүл бургандарыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла!!!

Көңүл бургандарыңар үчүн чоң рахмат.

Саламатта калгыла!!!

-70%
Курсы повышения квалификации

Интерактивные методы в практике школьного образования

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
"Интернет даректери.Провайдер" (9.02 MB)