Меню
Разработки
Разработки  /  Информатика  /  Уроки  /  8 класс  /  Informatika fanidan videodarslik

Informatika fanidan videodarslik

Informatika fanidan darslik
03.04.2020

Содержимое разработки

Informatika fanidan bilimingizni sinab ko`ring Tuzuvchi: JASUR ERGASHEV 8-sinf Telegram kanal: @matematika_informatika

Informatika fanidan bilimingizni sinab ko`ring

Tuzuvchi: JASUR ERGASHEV

8-sinf

Telegram kanal: @matematika_informatika

Respublikamizda “Axborotlashtirish to’g’risida ”gi dastlabki qonun qachon qabul qilingan? 1993 2003 2002 1 Respublikamizda “Kompyuterlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llashni yanada rivojlantirish haqida ”gi qarori qachon qabul qilingan? 1993 2003 2002

Respublikamizda “Axborotlashtirish to’g’risida ”gi dastlabki qonun qachon qabul qilingan?

 • 1993
 • 2003
 • 2002

1

Respublikamizda “Kompyuterlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llashni yanada rivojlantirish haqida ”gi qarori qachon qabul qilingan?

 • 1993
 • 2003
 • 2002
Qadimgi Greklar foydalangan dastlabki sun’iy hisoblash vositasi? abak, eramizdan 6-5 asr avval birka, eramizdan 3-2 asr avval abak, eramizdan 5-4 asr avval 2 Qadimgi Yaponlar foydalangan dastlabki sun’iy hisoblash vositalaridan serobyan Suan-pan birka

Qadimgi Greklar foydalangan dastlabki sun’iy hisoblash vositasi?

 • abak, eramizdan 6-5 asr avval
 • birka, eramizdan 3-2 asr avval
 • abak, eramizdan 5-4 asr avval

2

Qadimgi Yaponlar foydalangan dastlabki sun’iy hisoblash vositalaridan

 • serobyan
 • Suan-pan
 • birka
Doiraviy logarifmik chizg’ich… 1632-yil ingliz matematigi Vilyam Otred 1623-yil ingliz matematigi Vilyam Otred 1632-yil ingliz matematigi Richard Delamey 3 To’g’ri burchalki logarifmik chizg’ich… 1623-yil ingliz matematigi Vilyam Otred 1632-yil ingliz matematigi Richard Delamey 1632-yil ingliz matematigi Vilyam Otred

Doiraviy logarifmik chizg’ich…

 • 1632-yil ingliz matematigi Vilyam Otred
 • 1623-yil ingliz matematigi Vilyam Otred
 • 1632-yil ingliz matematigi Richard Delamey

3

To’g’ri burchalki logarifmik chizg’ich…

 • 1623-yil ingliz matematigi Vilyam Otred
 • 1632-yil ingliz matematigi Richard Delamey
 • 1632-yil ingliz matematigi Vilyam Otred
4 amal bajara oladigan, ildiz chiqara oladigan mashina ... 1637- yilda Blez Paskal 1673- yilda Vilgelm Leybnits 1763- yilda Uilyam Shokli 4 Mexanik mashinalar davri qachon va kimning loyihasidan keyin boshlandi? 1263-yil Nemis matematigi Vilgelm Shokli 1623-yil Nemis matematigi Vilgelm Shikkard C) 1362-yil Nemis matematigi Vilgelm Leybnits

4 amal bajara oladigan, ildiz chiqara oladigan mashina ...

 • 1637- yilda Blez Paskal
 • 1673- yilda Vilgelm Leybnits
 • 1763- yilda Uilyam Shokli

4

Mexanik mashinalar davri qachon va kimning loyihasidan keyin boshlandi?

 • 1263-yil Nemis matematigi Vilgelm Shokli
 • 1623-yil Nemis matematigi Vilgelm Shikkard

C) 1362-yil Nemis matematigi Vilgelm Leybnits

Diod qachon va kim tomonidan ixtiro qilingan? 1904-yilda Jon Fleming tomonidan 1907-yilda Li de Fores tomonidan 1907-yilda Jon Fleming tomonidan 5 Morze kodlash usulida axborot qanday belgilar yordamida kodlanadi? 1904-yilda Jon Fleming tomonidan 1904-yilda Jon Fleming tomonidan 1907-yilda Li de Fores tomonidan

Diod qachon va kim tomonidan ixtiro qilingan?

 • 1904-yilda Jon Fleming tomonidan
 • 1907-yilda Li de Fores tomonidan
 • 1907-yilda Jon Fleming tomonidan

5

Morze kodlash usulida axborot qanday belgilar yordamida kodlanadi?

 • 1904-yilda Jon Fleming tomonidan
 • 1904-yilda Jon Fleming tomonidan
 • 1907-yilda Li de Fores tomonidan
Ikkinchi avlod EHMlarining asosiy elementi nima bo’lgan? Tranzistorlar Integral sxemalar Elektron lampalar 6 Uchinchi avlod EHMlarining asosiy elementi nima bo’lgan? Tranzistorlar Integral sxemalar Elektron lampalar

Ikkinchi avlod EHMlarining asosiy elementi nima bo’lgan?

 • Tranzistorlar
 • Integral sxemalar
 • Elektron lampalar

6

Uchinchi avlod EHMlarining asosiy elementi nima bo’lgan?

 • Tranzistorlar
 • Integral sxemalar
 • Elektron lampalar
Uchinchi avlod EHMlariga misol keltiring PRAVETS, IBM, Pentium IBM 360, EC-1030 IBM 707, BESM-6, MINSK-22. 7 Ikkinchi avlod EHMlariga misol keltiring PRAVETS, IBM, Pentium IBM 360, EC-1030 IBM 707, BESM-6, MINSK-22.

Uchinchi avlod EHMlariga misol keltiring

 • PRAVETS, IBM, Pentium
 • IBM 360, EC-1030
 • IBM 707, BESM-6, MINSK-22.

7

Ikkinchi avlod EHMlariga misol keltiring

 • PRAVETS, IBM, Pentium
 • IBM 360, EC-1030
 • IBM 707, BESM-6, MINSK-22.
Birinchi EHM qachon, kim tomonidan yaratilgan? 1946 yilda Jon Mouchli va Jon Ekkertlar 1964 yilda Jon Mouchli va Jon Ekkertlar 1946 yilda Jon Flemming va Jon Ekkertlar 8 Birinchi shaxsiy kompyuter qachon, kim tomonidan yaratilgan? 1973-yilda Truong Trong Ti 1793-yilda Truong Trong Ti 1379-yilda Truong Trong Ti

Birinchi EHM qachon, kim tomonidan yaratilgan?

 • 1946 yilda Jon Mouchli va Jon Ekkertlar
 • 1964 yilda Jon Mouchli va Jon Ekkertlar
 • 1946 yilda Jon Flemming va Jon Ekkertlar

8

Birinchi shaxsiy kompyuter qachon, kim tomonidan yaratilgan?

 • 1973-yilda Truong Trong Ti
 • 1793-yilda Truong Trong Ti
 • 1379-yilda Truong Trong Ti
Kompyuter ishida necha turdagi shinalar mavjud bo’ladi? 3 2 1 9 Kompyuterda portlarning nechta turlari mavjud? 3 2 1

Kompyuter ishida necha turdagi shinalar mavjud bo’ladi?

 • 3
 • 2
 • 1

9

Kompyuterda portlarning nechta

turlari mavjud?

 • 3
 • 2
 • 1
Protsessordan ma’lumotlarni baytlarda olib qurilmalarga bitlarda uzatuvchi port qanday ataladi? ketma-ket port parallel port universal ketma-ket port 10 Protsessordan ma’lumotlarni baytlarda olib urilmalarga baytlarda uzatuvchi port qanday ataladi? ketma-ket port parallel port universal ketma-ket port

Protsessordan ma’lumotlarni baytlarda olib qurilmalarga bitlarda uzatuvchi port qanday ataladi?

 • ketma-ket port
 • parallel port
 • universal ketma-ket port

10

Protsessordan ma’lumotlarni baytlarda olib urilmalarga baytlarda uzatuvchi port qanday ataladi?

 • ketma-ket port
 • parallel port
 • universal ketma-ket port
 Qattiq diskni asosiy plata bilan bog’lovchi vosita qanday nomlanadi? sistema shleyf shina 11 Axborot almashish sistema magistrali? sistema shleyf shina

Qattiq diskni asosiy plata bilan bog’lovchi vosita qanday nomlanadi?

 • sistema
 • shleyf
 • shina

11

Axborot almashish sistema magistrali?

 • sistema
 • shleyf
 • shina
Protsessorning unumdorligi uning qaysi ko’rsatkichlari orqali belgilanadi? tezligi razryadlar soni Har ikkisi ham 12 Protsessorning bir sekundda bajaradigan amallari miqdori uning -… ni aniqlaydi tezligi razryadlar soni Har ikkisi ham

Protsessorning unumdorligi uning qaysi ko’rsatkichlari orqali belgilanadi?

 • tezligi
 • razryadlar soni
 • Har ikkisi ham

12

Protsessorning bir sekundda bajaradigan amallari miqdori uning -… ni aniqlaydi

 • tezligi
 • razryadlar soni
 • Har ikkisi ham
 Registr nima? ma’lumotlarni ikkilik shaklida saqlashga mo’ljallangan qurilma Bir bit axborotni saqlashga mo’ljallangan mitti elektron sxema Protsessorning razryadlari soni belgilovchi qurilma 13 Trigger nima? ma’lumotlarni ikkilik shaklida saqlashga mo’ljallangan qurilma Bir bit axborotni saqlashga mo’ljallangan mitti elektron sxema Protsessorning razryadlari soni belgilovchi qurilma

Registr nima?

 • ma’lumotlarni ikkilik shaklida saqlashga mo’ljallangan qurilma
 • Bir bit axborotni saqlashga mo’ljallangan mitti elektron sxema
 • Protsessorning razryadlari soni belgilovchi qurilma

13

Trigger nima?

 • ma’lumotlarni ikkilik shaklida saqlashga mo’ljallangan qurilma
 • Bir bit axborotni saqlashga mo’ljallangan mitti elektron sxema
 • Protsessorning razryadlari soni belgilovchi qurilma
 Vinchester disklarini konsentrik aylanalar ko’rinishidagi yo’lakchalarga aylantirish va sektorlarga bo’ish jarayoni qanday nomlanadi? defragmentatsiya deinstallatsiya farmatlash 14 Klaviaturaning ma’lum bir klavishi bosilishida hosil bo’ladigan signallarni ikkilik kodga aylantirib beruvchi mikrosxema qanday nomlanadi? shletf shifrlovchi palitra

Vinchester disklarini konsentrik aylanalar ko’rinishidagi yo’lakchalarga aylantirish va sektorlarga bo’ish jarayoni qanday nomlanadi?

 • defragmentatsiya
 • deinstallatsiya
 • farmatlash

14

Klaviaturaning ma’lum bir klavishi bosilishida hosil bo’ladigan signallarni ikkilik kodga aylantirib beruvchi mikrosxema qanday nomlanadi?

 • shletf
 • shifrlovchi
 • palitra
Optik disk yorlig’idagi “R”- belgisi nimani bildiradi? bir marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin ko’p marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin ko’p marta yozish va bir marta o’qish mumkin 15 Optik disk yorlig’idagi “RW”- belgisi nimani bildiradi? bir marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin ko’p marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin ko’p marta yozish va bir marta o’qish mumkin

Optik disk yorlig’idagi “R”- belgisi nimani bildiradi?

 • bir marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin
 • ko’p marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin
 • ko’p marta yozish va bir marta o’qish mumkin

15

Optik disk yorlig’idagi “RW”- belgisi nimani bildiradi?

 • bir marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin
 • ko’p marta yozish va ko’p marta o’qish mumkin
 • ko’p marta yozish va bir marta o’qish mumkin
CD ROM standarti qachon, qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan? 1966-yil 1984-yil 1948-yil 16 CD-RW texnologiyasi qachon ishlab chiqilgan? 1966-yil 1984-yil 1948-yil

CD ROM standarti qachon, qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan?

 • 1966-yil
 • 1984-yil
 • 1948-yil

16

CD-RW texnologiyasi qachon ishlab chiqilgan?

 • 1966-yil
 • 1984-yil
 • 1948-yil
Mantiqiy inkor amali qanday ataladi? Inversiya Dizyunksiya Konyunksiya 17 Mantiqiy ko’paytirish amali qanday ataladi ? Inversiya Dizyunksiya Konyunksiya

Mantiqiy inkor amali qanday ataladi?

 • Inversiya
 • Dizyunksiya
 • Konyunksiya

17

Mantiqiy ko’paytirish amali qanday ataladi ?

 • Inversiya
 • Dizyunksiya
 • Konyunksiya
Qanday dasturlar amaliy dasturlar deyiladi? foydalanuvchiga aniq bir foydalanish soxasida ma’lumotlarga ishlov berish va qayta ishlashni amalga oshiruvchi jami dasturlar kompyuter uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrirlashni yengillashtirovchi dasturlar. bu sstema dasturlari uchun yordamchi dasturlar bo’lib, operatsion sistemaning imkonyatlarini oshirishga xizmat qilishi yoki alohida vazifani bajarishi ham mumkin. 18 Qanday dasturlar uskunaviy dasturlar deyiladi? foydalanuvchiga aniq bir foydalanish soxasida ma’lumotlarga ishlov berish va qayta ishlashni amalga oshiruvchi jami dasturlar kompyuter uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrirlashni yengillashtirovchi dasturlar. bu sstema dasturlari uchun yordamchi dasturlar bo’lib, operatsion sistemaning imkonyatlarini oshirishga xizmat qilishi yoki alohida vazifani bajarishi ham mumkin.

Qanday dasturlar amaliy dasturlar deyiladi?

 • foydalanuvchiga aniq bir foydalanish soxasida ma’lumotlarga ishlov berish va qayta ishlashni amalga oshiruvchi jami dasturlar
 • kompyuter uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrirlashni yengillashtirovchi dasturlar.
 • bu sstema dasturlari uchun yordamchi dasturlar bo’lib, operatsion sistemaning imkonyatlarini oshirishga xizmat qilishi yoki alohida vazifani bajarishi ham mumkin.

18

Qanday dasturlar uskunaviy dasturlar deyiladi?

 • foydalanuvchiga aniq bir foydalanish soxasida ma’lumotlarga ishlov berish va qayta ishlashni amalga oshiruvchi jami dasturlar
 • kompyuter uchun yangi dasturlar tayyorlash va tahrirlashni yengillashtirovchi dasturlar.
 • bu sstema dasturlari uchun yordamchi dasturlar bo’lib, operatsion sistemaning imkonyatlarini oshirishga xizmat qilishi yoki alohida vazifani bajarishi ham mumkin.
Kompyuter qurulmalarini boshqaruvchi, ularning ishlashini ta’minlovchi dasturlar qanday nomlanadi? Darayver dasturlar Utilit dasturlar Arxivlovchi dasturlar 19 Axbarotning zichlangan holda yozilishi ta’minlovchi dasturlar qanday nomlanadi? Darayver dasturlar Utilit dasturlar Arxivlovchi dasturlar

Kompyuter qurulmalarini boshqaruvchi, ularning ishlashini ta’minlovchi dasturlar qanday nomlanadi?

 • Darayver dasturlar
 • Utilit dasturlar
 • Arxivlovchi dasturlar

19

Axbarotning zichlangan holda yozilishi ta’minlovchi dasturlar qanday nomlanadi?

 • Darayver dasturlar
 • Utilit dasturlar
 • Arxivlovchi dasturlar
Aprobatsiya, ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar qanday ataladi? Freeware Shareware Software 20 Mutloqo bepul tarqatiluvchi dasturlar qanday ataladi? Freeware Shareware Software

Aprobatsiya, ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar qanday ataladi?

 • Freeware
 • Shareware
 • Software

20

Mutloqo bepul tarqatiluvchi dasturlar qanday ataladi?

 • Freeware
 • Shareware
 • Software
Kompyuterga dasturiy ta’minotni o’rnatish jarayoni qanday ataladi? Intallyatsiya Deinstallyatsiya Defragmentatsiya 21 Kompyuterdan dasturlarni o’chirish jarayoni qanday ataladi? Intallyatsiya Deinstallyatsiya Defragmentatsiya

Kompyuterga dasturiy ta’minotni o’rnatish jarayoni qanday ataladi?

 • Intallyatsiya
 • Deinstallyatsiya
 • Defragmentatsiya

21

Kompyuterdan dasturlarni o’chirish jarayoni qanday ataladi?

 • Intallyatsiya
 • Deinstallyatsiya
 • Defragmentatsiya
Dasturiy ta’minot tarqalishi va targ’ib qilinishi bo’yicha nechta asosiy turlarga ajratiladi? 4 3 2 22 Interfeysning nechta turlari mavjud? 4 3 2

Dasturiy ta’minot tarqalishi va targ’ib qilinishi bo’yicha nechta asosiy turlarga ajratiladi?

 • 4
 • 3
 • 2

22

Interfeysning nechta turlari mavjud?

 • 4
 • 3
 • 2
Dasturiy interfeys nima? dasturlarning qurilmalar bilan o’zaro munosabatidir. bu dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasidir. dasturiy modullarni tutashtirish haqidag qoida va kelishuvlar majmuasidir. 23 Apparatli dasturiy interfeys nima? dasturlarning qurilmalar bilan o’zaro munosabatidir. bu dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasidir. dasturiy modullarni tutashtirish haqidag qoida va kelishuvlar majmuasidir.

Dasturiy interfeys nima?

 • dasturlarning qurilmalar bilan o’zaro munosabatidir.
 • bu dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasidir.
 • dasturiy modullarni tutashtirish haqidag qoida va kelishuvlar majmuasidir.

23

Apparatli dasturiy interfeys nima?

 • dasturlarning qurilmalar bilan o’zaro munosabatidir.
 • bu dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasidir.
 • dasturiy modullarni tutashtirish haqidag qoida va kelishuvlar majmuasidir.
Yumshoq interfeys nima? dastur bilan turli xil usullarda ishlash mumkinligi dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasi dastur bilan ma’lum talab va ko’rsatmalar asosidagina ishlash mumkinligi 24 Qattiq interfeys nima? dastur bilan turli xil usullarda ishlash mumkinligi dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasi dastur bilan ma’lum talab va ko’rsatmalar asosidagina ishlash mumkinligi

Yumshoq interfeys nima?

 • dastur bilan turli xil usullarda ishlash mumkinligi
 • dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasi
 • dastur bilan ma’lum talab va ko’rsatmalar asosidagina ishlash mumkinligi

24

Qattiq interfeys nima?

 • dastur bilan turli xil usullarda ishlash mumkinligi
 • dasturlar va kompyuterning inson bilan bilan muloqoti va o’zaro ta’sir vositasi
 • dastur bilan ma’lum talab va ko’rsatmalar asosidagina ishlash mumkinligi
Operatsion sistema buyruqlari qanday guruhlarga bo’linadi? Sistemali, qobiqli Ichki, tashqi Himoyalangan, himoyalanmagan 25 Windows Osning ichki buyruqlari qaysi dasturda joylashadi? COMMAND.COM CHKDSK.COM RUSAJ.COM

Operatsion sistema buyruqlari qanday guruhlarga bo’linadi?

 • Sistemali, qobiqli
 • Ichki, tashqi
 • Himoyalangan, himoyalanmagan

25

Windows Osning ichki buyruqlari qaysi dasturda joylashadi?

 • COMMAND.COM
 • CHKDSK.COM
 • RUSAJ.COM
Fayl nima? biror axborot saqlovchi vositada ma’lumotlarni joylashtirishni tashkil etish vositasi biror nomga ega bo’lgan va kompyuterning tashqi xotirasida joylashgan baytlar majmui. fayl sistemasi bilan bog’liq bo’lgan mantiqiy tushuncha bo’lib, u axborot saqlovchi vositaning axborot saqlash mumkin bo’lgan eng kichik bo’lagidir 26 Fayl sistemasi nima? biror axborot saqlovchi vositada ma’lumotlarni joylashtirishni tashkil etish vositasi biror nomga ega bo’lgan va kompyuterning tashqi xotirasida joylashgan baytlar majmui. fayl sistemasi bilan bog’liq bo’lgan mantiqiy tushuncha bo’lib, u axborot saqlovchi vositaning axborot saqlash mumkin bo’lgan eng kichik bo’lagidir

Fayl nima?

 • biror axborot saqlovchi vositada ma’lumotlarni joylashtirishni tashkil etish vositasi
 • biror nomga ega bo’lgan va kompyuterning tashqi xotirasida joylashgan baytlar majmui.
 • fayl sistemasi bilan bog’liq bo’lgan mantiqiy tushuncha bo’lib, u axborot saqlovchi vositaning axborot saqlash mumkin bo’lgan eng kichik bo’lagidir

26

Fayl sistemasi nima?

 • biror axborot saqlovchi vositada ma’lumotlarni joylashtirishni tashkil etish vositasi
 • biror nomga ega bo’lgan va kompyuterning tashqi xotirasida joylashgan baytlar majmui.
 • fayl sistemasi bilan bog’liq bo’lgan mantiqiy tushuncha bo’lib, u axborot saqlovchi vositaning axborot saqlash mumkin bo’lgan eng kichik bo’lagidir
Arxivlangan fayllarni toping? .bak,.bat,.bas .zip,.rar,.arj .bmp,.gif,.jpg 27 Tasvirli fayllarni toping? .bak,.bat,.bas .zip,.rar,.arj .bmp,.gif,.jpg

Arxivlangan fayllarni toping?

 • .bak,.bat,.bas
 • .zip,.rar,.arj
 • .bmp,.gif,.jpg

27

Tasvirli fayllarni toping?

 • .bak,.bat,.bas
 • .zip,.rar,.arj
 • .bmp,.gif,.jpg
Birinchi grafik operatsion sistema qaysi? Windows95 Windows XP Windows Chip 28 Windos XP (sinov) operatsion sistemasi qachon yaratilgan? 1995 2001 2003

Birinchi grafik operatsion sistema qaysi?

 • Windows95
 • Windows XP
 • Windows Chip

28

Windos XP (sinov) operatsion sistemasi qachon yaratilgan?

 • 1995
 • 2001
 • 2003
Quyidagilardan qaysi biri elektron jadval dasturi emas? SuperCalc Freenware Simphony 29 Quyidagilardan qaysi biri elektron jadval dasturi emas? Worsk 1XX-Buxgalteriya Ms Excel

Quyidagilardan qaysi biri elektron jadval dasturi emas?

 • SuperCalc
 • Freenware
 • Simphony

29

Quyidagilardan qaysi biri elektron jadval dasturi emas?

 • Worsk
 • 1XX-Buxgalteriya
 • Ms Excel
Har bir Excel kitobida odatda nechta Лист(varaq) mavjud bo’ladi? A) 1 B) 2 C) 3 30 Bitta excel kitobida ko’pi bilan qancha varaq hosil qilish mumkin? 255 256 3112

Har bir Excel kitobida odatda nechta Лист(varaq) mavjud bo’ladi?

A) 1

B) 2

C) 3

30

Bitta excel kitobida ko’pi bilan qancha varaq hosil qilish mumkin?

 • 255
 • 256
 • 3112
ABS(-12) + ЗНАК(2017) - ОСТАТ(45; 7) ni hisoblang 10 11 9 31 ABS(-31) + ЗНАК(-2017) - ОСТАТ(15; 3) ni hisoblang 31 30 29

ABS(-12) + ЗНАК(2017) - ОСТАТ(45; 7) ni hisoblang

 • 10
 • 11
 • 9

31

ABS(-31) + ЗНАК(-2017) - ОСТАТ(15; 3) ni hisoblang

 • 31
 • 30
 • 29
ЦЕЛОЕ(5,5)+ СТЕПЕНЬ (3;4) 85 86 87 32 ЦЕЛОЕ(-5,5)+ СТЕПЕНЬ (4;3) 58 57 74

ЦЕЛОЕ(5,5)+ СТЕПЕНЬ (3;4)

 • 85
 • 86
 • 87

32

ЦЕЛОЕ(-5,5)+ СТЕПЕНЬ (4;3)

 • 58
 • 57
 • 74
Exel 2003 dasturida B2 katakchadan E12 katakchagacha diapazonda nechta katakchani o`z ichiga oladi? 32. 42 C) 44 33 Exel 2003 dasturida C2 katakchadan E13 katakchagacha diapazonda nechta katakchani o`z ichiga oladi? 32 34 C) 36

Exel 2003 dasturida B2 katakchadan E12

katakchagacha diapazonda nechta katakchani

o`z ichiga oladi?

 • 32.
 • 42

C) 44

33

Exel 2003 dasturida C2 katakchadan E13

katakchagacha diapazonda nechta katakchani

o`z ichiga oladi?

 • 32
 • 34

C) 36

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. СРЗНАЧ(31;7;10;12) 12 15 10 34 MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. =МАКС(АВS(-2017); ЗНАК(2018); ЧЕЛОЕ(2019)) 2017 2018 2019

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. СРЗНАЧ(31;7;10;12)

 • 12
 • 15
 • 10

34

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang.

=МАКС(АВS(-2017); ЗНАК(2018); ЧЕЛОЕ(2019))

 • 2017
 • 2018
 • 2019
MS Excel dasturining joriy “лист” ida nechta satr mavjud? 255 256 65536 35 MS Excel dasturining joriy “лист” ida nechta ustun mavjud? 65565 256 65536

MS Excel dasturining joriy “лист” ida nechta satr mavjud?

 • 255
 • 256
 • 65536

35

MS Excel dasturining joriy “лист” ida nechta ustun mavjud?

 • 65565
 • 256
 • 65536
Exel 2003 dasturida C2 katakchadagi “=$A1*B2” formulaning D3 katakchadagi nusxasini toping? A) =$A2*C3 B) =$A1*C3 C) =$A1*C2 D) =$A2*C2 36 Exel 2003 dasturida B3 katakchadagi “=A1*B$2” formulaning C4 katakchadagi nusxasini toping? A) =B2*C$2 B) =B1*C$2 C) =B3*D$2 D) =B2*D$2

Exel 2003 dasturida C2 katakchadagi “=$A1*B2” formulaning D3 katakchadagi nusxasini toping?

A) =$A2*C3 B) =$A1*C3

C) =$A1*C2 D) =$A2*C2

36

Exel 2003 dasturida B3 katakchadagi “=A1*B$2” formulaning C4 katakchadagi nusxasini toping?

A) =B2*C$2 B) =B1*C$2

C) =B3*D$2 D) =B2*D$2

MS Excel dasturida A1=-12; B1=15; bo`lsa, =-1*ABS(A1)+B1*ЗНАК(-1*A1) funksiya natijasini aniqlang? A) -3 B) 3 C) 27  D) -27 37 MS Excel. A1=10; B1=14; B2=6; bo`lsa, =МИН(A1-B2;A2-B1) funksiya natijasi 3 ga teng bo`lishi uchun A2 katakchaga qanday son qo`yilishi kerak? A) 17 B) 15 C) 16  D) 18

MS Excel dasturida A1=-12; B1=15; bo`lsa,

=-1*ABS(A1)+B1*ЗНАК(-1*A1) funksiya natijasini aniqlang?

A) -3 B) 3 C) 27 D) -27

37

MS Excel. A1=10; B1=14; B2=6; bo`lsa, =МИН(A1-B2;A2-B1) funksiya natijasi 3 ga teng bo`lishi uchun A2 katakchaga qanday son qo`yilishi kerak?

A) 17 B) 15 C) 16 D) 18

=1;81A) 1 B) 0 C) ЛОЖЬ D) ИСТИНА " width="640"

MS Excel. A1=10; B1=14; B2=6; bo`lsa, =МИН(A1-B2;A2-B1) funksiya natijasi 3 ga teng bo`lishi uchun A2 katakchaga qanday son qo`yilishi kerak?

A) 17 B) 15 C) 16 D) 18

38

MS Excel dasturida ИЛИ(-36=1;81

A) 1 B) 0 C) ЛОЖЬ D) ИСТИНА

MS Excel dasturida ИЛИ(-36=A) 1 B) 0 C) ЛОЖЬ D) ИСТИНА 39 MS Excel dasturida A1=-12; B1=15; bo`lsa, =-1*ABS(A1)+B1*ЗНАК(-1*A1) funksiya natijasini aniqlang? A) -3 B) 3 C) 27  D) -27

MS Excel dasturida ИЛИ(-36=

A) 1 B) 0 C) ЛОЖЬ D) ИСТИНА

39

MS Excel dasturida A1=-12; B1=15; bo`lsa,

=-1*ABS(A1)+B1*ЗНАК(-1*A1) funksiya natijasini aniqlang?

A) -3 B) 3 C) 27 D) -27

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. =МАКС(АВS(-2017); ЗНАК(2018); ЧЕЛОЕ(2019)) 2017 2018 2019 40 MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. СРЗНАЧ(31;7;10;12) 12 15 10

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang.

=МАКС(АВS(-2017); ЗНАК(2018); ЧЕЛОЕ(2019))

 • 2017
 • 2018
 • 2019

40

MS Excel dasturida yozilgan quyidagi funksiyaning qiymatini aniqlang. СРЗНАЧ(31;7;10;12)

 • 12
 • 15
 • 10
TO`G`RI JAVOBLAR 1 variant 1a 11b 2c 12c 3a 13a 4b 14c 5a 15a 6a 16b 7b 17a 8a 18a 9a 19a 10a 20b 21a 31a 22a 32b 23c 33c 24a 34a 25b 35c 26b 36a 27b 37b 28a 38a 29b 39c 30c 40c

TO`G`RI JAVOBLAR 1 variant

1a 11b

2c 12c

3a 13a

4b 14c

5a 15a

6a 16b

7b 17a

8a 18a

9a 19a

10a 20b

21a 31a

22a 32b

23c 33c

24a 34a

25b 35c

26b 36a

27b 37b

28a 38a

29b 39c

30c 40c

TO`G`RI JAVOBLAR 2 variant 1c 11c 2a 12a 3b 13b 4b 14b 5c 15b 6b 16a 7c 17c 8a 18b 9a 19c 10b 20a 21b 31b 22a 32a 23a 33c 24c 34c 25a 35b 26a 36a 27c 37a 28b 38c 29b 39b 30a 40a

TO`G`RI JAVOBLAR 2 variant

1c 11c

2a 12a

3b 13b

4b 14b

5c 15b

6b 16a

7c 17c

8a 18b

9a 19c

10b 20a

21b 31b

22a 32a

23a 33c

24c 34c

25a 35b

26a 36a

27c 37a

28b 38c

29b 39b

30a 40a

-70%
Курсы повышения квалификации

Организация и сопровождение олимпиадной деятельности учащихся

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Informatika fanidan videodarslik (269.8 KB)