Меню
Разработки

Ես և շրջակա աշխարհը

Գործնական աշխատանք
08.05.2020

Содержимое разработки

Ես և շրջակա աշխարհը

Գործնական աշխատանքների ցանկ.

 • Ուսումնական տարբեր նպատակներով կիրառվող խաղեր,

 • փորձեր,

 • ​​հետազոտություններ,

 • հետազոտական ​​առաջադրանքներ

 • խմբային առաջադրանքներ

 • իրավիճակների առաջադրում, քննարկում

 • դաշտային աշխատանք

 • պրոյեկտներ

 • դերային խաղեր

 • դասարանական քննարկումներ և դեբատներ

 • շնորհանդեսներ`գրավոր, բանավոր, տեսողական

 • աշխատանքային թերթիկներ՝ տարբեր տիպի առաջադրանքներով

 • թեմատիկ միավորի վերաբերյալ առաջադրանքներ

 • ներկայացումներ և մոդելավորում

 • ուսուցողական ֆիլմերի դիտումներ, քննարկում

 • նկարների դիագրամների, սահիկաշարերի, ֆիլմերի ցուցադրումը,

 • պարզ վարժանքները` միտված փաստական ​​նյութերի հետաքրքիր և խթանող ներկայացմամբ,

 • գիտական բառապաշարի և լեզվի գործածումը,

 • տեքստի հետ ուսումնասիրման աշխատանքները,

 • գծապատկերների և սխեմաների ստեղծումը,

 • մեդիագրագիտության հմտությունների կիրառումը՝ տեղեկույթ ու փաստարկներ որոնելու համար,

 • հարցադրումների սահմանումը

 • գաղափարների և հասկացությունների սահմանումն և վերհանումը,

 • վարկածի առաջարկումը, լուծումների որոնումը, դիտարկման կամ փորձի միջոցով արդյունքների գնահատումը և վերլուծությունը, եզրահանգումների վերհանումն ու քննարկումը:Փորձերը հնարավորություն են տալիս սովորողներին.

 • հայտնաբերել խնդիրները, կանխատեսել, վարկածները ստուգել փորձարարական եղանակով,

 • դիտել, արձանագրել և վերլուծել տվյալները

 • եզրահանգումներ անել, վերհանել սխալները և բարելավման առաջարկություններ անել

 • ներկայացնել ապացույցների վրա հիմնված տվյալներ

Դաշտային աշխատանքը սովորողներին հնարավորություն է տալիս.

 • գիտելիքներ ձեռք բերել շրջակա միջավայրի վերաբերյալ`վարկածների, դիտարկումների, իրական աշխարհի երևույթների, փորձարկումների, չափումների և գրանցումների միջոցով՝ տարբեր վայրերում՝ ներառյալ դպրոցում

 • ուսումնասիրել գիտական ​​գործընթացները, որոնք տեղեկացնում և փոխակերպում են ապրելակերպը

 • օգտագործել տարբեր տեսակի գիտական ​​գործիքներ և մոտեցումներ, ներառյալ՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ), գիտական ​​տեղեկատվությունը գտնելու, ընտրելու, գիտական ​​երևույթները մեկնաբանելու և որոշումներ կայացնելու համար,

 • ուսումնասիրել տարբեր տեսակետներ գիտական ​​խնդիրների վերաբերյալ և տարբերել հիմնավորված փաստերն ու կարծիքները:

Հետազոտությունները սովորողներին հնարավորություն են տալիս.

 • ուսումնասիրել տարբեր լրատվամիջոցներ և տեղեկատվության աղբյուրներ

 • ընտրել համապատասխան տեղեկատվություն և ուսումնասիրման նյութ և կատարել տեղեկացված ընտրություն

 • բարելավել հետազոտական աշխատանքներ գրելու և հաղորդակցվելու հմտությունները

 • ձևավորել և զարգացնել մոդելներ կամ փորձեր:-80%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
800 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Ես և շրջակա աշխարհը (17.12 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт

Вы смотрели