Меню
Разработки
Разработки  /  Родной язык и литература  /  Презентации  /  7 класс  /  ''Բայի սեռը հայերենում ''

''Բայի սեռը հայերենում ''

Залог глагола в армянском языке
07.05.2020

Содержимое разработки

Բայի սեռը Բայն ունի երեք սեռ՝   ներգործական, կրավորական չեզոք: 

Բայի սեռը

 • Բայն ունի երեք սեռ՝   ներգործական, կրավորական չեզոք: 
Ներգործական սեռ Ներգործական սեռի բայերը ցույց են տալիս ենթակայի կատարած այնպիսի գործողություն, որի համար պահանջվում է կրող առարկա:  Ներգործական սեռի բայերը պատասխանում են  ո՞ւմ, ի՞նչ  հարցերին, որոնց պատասխանը լինում է հայցական հոլովով դրված լրացում: Այդ լրացումը կոչվում է  ուղիղ խնդիր: Օրինակ՝ Երեխան կոտրեց բաժակը: Նա ճանաչեց իր վաղեմի ընկերոջը:  Այս նախադասություններում  բաժակը, ընկերոջը   բառերն ուղիղ խնդիրներ են:

Ներգործական սեռ

 • Ներգործական սեռի բայերը ցույց են տալիս ենթակայի կատարած այնպիսի գործողություն,
 • որի համար պահանջվում է կրող առարկա: 
 • Ներգործական սեռի բայերը պատասխանում են  ո՞ւմ, ի՞նչ  հարցերին, որոնց պատասխանը լինում է հայցական հոլովով դրված լրացում:
 • Այդ լրացումը կոչվում է  ուղիղ խնդիր:
 • Օրինակ՝
 • Երեխան կոտրեց բաժակը: Նա ճանաչեց իր վաղեմի ընկերոջը:
 • Այս նախադասություններում  բաժակը, ընկերոջը   բառերն ուղիղ խնդիրներ են:
Մտապահել Բոլոր պատճառական բայերը ներգործական սեռի են:  Ներգործական սեռի բայերից  վ  ածանցով կազմվում են  կրավորականներ:

Մտապահել

 • Բոլոր պատճառական բայերը ներգործական սեռի են:
 • Ներգործական սեռի բայերից  վ  ածանցով կազմվում են  կրավորականներ:
Կրավորական սեռ Կրավորական  սեռի բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որը ենթական կրում է իր վրա մի ուրիշ առարկայից: Կրավորական սեռի բայերը պատասխանում են  ինչի՞ց, ումի՞ց, ո՞ւմ կողմից   հարցերին, որոնց պատասխանը լինում է բացառական հոլովով դրված կամ  կողմից   բառով կազմված լրացումը: Այդ լրացումը կոչվում է ներգործող խնդիր:

Կրավորական սեռ

 • Կրավորական  սեռի բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որը ենթական կրում է իր վրա մի ուրիշ առարկայից:
 • Կրավորական սեռի բայերը պատասխանում են  ինչի՞ց, ումի՞ց, ո՞ւմ կողմից   հարցերին, որոնց պատասխանը լինում է բացառական հոլովով դրված կամ  կողմից   բառով կազմված լրացումը:
 • Այդ լրացումը կոչվում է ներգործող խնդիր:
 Վ ածանցը Կրավորական սեռի բայերը կազմվում են ներգործական սեռի բայերից  վ  ածանցով:   Ուշադրություն Վ  ածանցով ոչ բոլոր բայերն են կրավորական սեռի:

Վ ածանցը

 • Կրավորական սեռի բայերը կազմվում են ներգործական սեռի բայերից  վ  ածանցով:

 

 • Ուշադրություն
 • Վ  ածանցով ոչ բոլոր բայերն են կրավորական սեռի:
 Չեզոք սեռ Եթե ենթական ինքն է կատարում գործողությունը, այլ ոչ թե կրում է մի ուրիշ առարկայից, ապա  չեզոք   սեռի է: Այսինքն՝  վ  ածանց ունեցող բայի կրավորական լինելը կամ չլինելը կախված է նախադասության իմաստից: Օրինակ Երկնքում ամպեր են կուտակվել: Այս նախադասության մեջ  կուտակվել   բայը կրավորական սեռի չէ: Այդպիսի բայերը կոչվում են   կրավորակերպ չեզոք :  

Չեզոք սեռ

 • Եթե ենթական ինքն է կատարում գործողությունը, այլ ոչ թե կրում է մի ուրիշ առարկայից, ապա  չեզոք   սեռի է: Այսինքն՝  վ  ածանց ունեցող բայի կրավորական լինելը կամ չլինելը կախված է նախադասության իմաստից:
 • Օրինակ
 • Երկնքում ամպեր են կուտակվել:
 • Այս նախադասության մեջ  կուտակվել   բայը կրավորական սեռի չէ: Այդպիսի բայերը կոչվում են   կրավորակերպ չեզոք :
 •  
 Սյունիքի մարզ Աճանանի միջնակարգ դպրոց Նարեկ Առաքելյան

Սյունիքի մարզ

Աճանանի միջնակարգ դպրոց

Նարեկ Առաքելյան

-70%
Курсы повышения квалификации

Занимательное искусствознание: как научить школьников понимать искусство

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
''Բայի սեռը հայերենում '' (59.75 KB)