Меню
Тесты
Тесты  /  Биология  /  8 класс  /  Тест Болуп чыгаруучу

Тест Болуп чыгаруучу

Avatar
06.05.2020. Тест. Биология, 8 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Болуп чыгаруу. Болуп чыгаруу органдары жана аткаргыла кызматын.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Томондогу  аталган кайсы орган болуп чыгаруу системасына кирбейт?

Варианты ответов
 • Бойрок
 • Бойрок устундогу без
 • Табарсык
 • Сийдик тутугу
 • Сийдик чыгаруучу канал
Вопрос 2

Бир суткада чон кишиде канча литир сийдик пайда болот? 

Варианты ответов
 • 1,5л
 • 2,5л
Вопрос 3

Бойроктун сырткы катмары эмне деп  аталат? 

Варианты ответов
 • Картыш зат
 • Биртилдек зат
 • Нефрон
 • Бойрок култугу
Вопрос 4

Аталган оорулардын ичинен кайсынысы бойрокко тиешелуу?

Варианты ответов
 • Гастрит
 • Нефрит
 • Менингит
 • Цирроз
Вопрос 5

Бойроктун иши кантип башкарылат? 

Варианты ответов
 • Сезуу менен
 • Рефлектордук жол менен
 • Нерв-гумордук жол менен
 • Башкарылбайт
Вопрос 6

Бойроктун негизги аткарган кызматы? 

Варианты ответов
 • Гликоген
 • Газ алмашуу
 • Азык заттардын синируу
 • Канды филтирлоо
Вопрос 7

Ашык баш заттарды болуп чыгаруу процесстеринин  кызматы бузулганда организимде  ... топтоло баштайт? 

Варианты ответов
 • Кукурт кислотасынын туздары
 • Белоктордун ашыкча болушу
 • Мочевина же аммиак
 • Гликоген
Вопрос 8

Бойроктун каналынын кызматы? 

Варианты ответов
 • Канды фильтирлоо
 • Сийдик чогултуу
 • Кээ бир заттарды кайрадан соруу
 • Сийдикти сыртка чыгаруу
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт