Меню
Тесты

Тест

Avatar
15.05.2020. Тест. Всем учителям, 7 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Болукчолор жана модаль создор боюнча кайталоо туура жообун тап

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кызматчы создорго кайсы создор кирет?

Варианты ответов
 • Аныктооч,жандооч,байламта,модаль соз
 • Жандооч,байламта,болукчо,модаль соз
 • Болукчо,толуктооч,чакчыл.
Вопрос 2

Бөлүкчөлөр мааниси б.ча канчага бөлүнөт?

Варианты ответов
 • 4
 • 6
 • 8
Вопрос 3

Божомолдогуч бөлүкчө кайсы?

Варианты ответов
 • Бейм
 • Эч
 • Кудум
Вопрос 4

Эң,өтө,абдан,чылк.Булар кайсы бөлүкчөгө кирет?

Варианты ответов
 • Аныктагыч
 • Таңгыч
 • Күчөткүч
Вопрос 5

Бөлүкчө катышкан сүйлөмдү тап.

Варианты ответов
 • Бул окуя 1933-жылы болгон.
 • Бул окуя 1933-жылы болгон эле.
 • Бул 1933-жылы болгон окуя
Вопрос 6

Төмөнкү сүйлөмдөн аныктагыч-тактагыч бөлүкчөнү тап.

Варианты ответов
 • Кыш чыкты да, жаз келди.
 • Кар да кетти,байчечекей чыкты
 • Биздин күнүбүз да эл менен,бактыбыз да эл менен.
Вопрос 7

Эртең күндүн жаашы күтүлөт, же жаабай калышы мүмкүн,же ачылып кетет.

Сүйлөмдө кайсы байламта колдонулду?

Варианты ответов
 • Шарттуу
 • Божомолдогуч
 • Себеп-натыйжалагыч
Вопрос 8

Модаль сөз кызматчы сөздүн канчанчысы?

Варианты ответов
 • 1
 • 3
 • 4
Вопрос 9

Модаль сөз мааниси б.ча канчага бөлүнөт?

Варианты ответов
 • Экиге
 • Үчкө
 • Төрткө
Вопрос 10

Модаль сөз катышкан сүйлөмдү тап

Варианты ответов
 • Бара келсе болмок экен,жок дегенде.
 • Албетте,ишти уланта берүү керек
 • Бул иш,жаштардын колунан келет.
Вопрос 11

Мрдаль сөздөргө тиешелүү тыныш белги кайсы?

Варианты ответов
 • Үтүр
 • Үтүрлүү чекит
 • Кош чекит
Вопрос 12

Күмөн саноо,божомолдоо маанисиндеги модаль сөздөр кайсы?

Варианты ответов
 • Балким,чамасы,ыктымал
 • Албетте,сөзсүз,ырас
 • Көрсө,акыры,айтор
Вопрос 13

Кайсы модаль сөздөр заттык мааниде колдонулат  жана  синтаксистик милдет аткарат?

Варианты ответов
 • Сөзсүз,шексиз,балким
 • Кыязы,арийне,албетте
 • Чамасы,тийиш,сыяктанат
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт