Меню
Тесты
Тесты  /  Родной язык и литература  /  7 класс  /  Գոյական անուն

Тест. Գոյական անուն

Avatar
31.07.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Ստուգել ուսուցանված նյութի յուրացվածության աստիճանը

Список вопросов теста

Вопрос 1

Ո՞րը գոյականի խոսքիմասային հատկանիշներից չէ.

Варианты ответов
 • Առում
 • Հոլով
 • Խոնարհում
Вопрос 2

Նշվածներից ո՞րը անձնանւշ գոյական չէ"

Варианты ответов
 • Վարպետ
 • Կատու
 • Դպիր
Вопрос 3

Ո՞ր հոլովով է դրված աշակերտ բառը.

Աշակերտ Կարենը ներկա չէր այդ պահին։

Варианты ответов
 • Ուղղական
 • Տրական
 • Հայցական
Вопрос 4

Քանի՞ հոլով ունի գոյականը.

Варианты ответов
 • 3
 • 6
 • 7
Вопрос 5

Ո՞ր գոյականն է հոգնակի թվում ստանում _եր վերջավորություն.

Варианты ответов
 • Փողոց
 • Ֆիդայի
 • Հեռախոսալար
Вопрос 6

Ո՞ր բառում է հիմք_վերջավորությունը ճիշտ բաժանված.

Варианты ответов
 • Գրք_երը
 • Ընկերուհի_ս
 • Սրտն_երս
Вопрос 7

Ո՞ր հոլովով է դրվում հատկացուցիչը.

Варианты ответов
 • Սեռական
 • Տրական
 • Հայցական
Вопрос 8

ՆերգոյակաՆ հոլովով դրվում են.

Варианты ответов
 • Տեղի և ժամանակի պարագաները
 • Ժամանակի և նպատակի պարագանորը
 • Որոշիչն ու հատկացուցիչը
Вопрос 9

Նախադասության ի՞նչ անդամ է դարձել աշակերտին։

ՈՒսուցիչը գովասանագիրը հանձնեց  լավագույն աշակերտին։

Варианты ответов
 • Ուղիղ խնդևիր
 • Հանգման խնդիր
 • Անջատման խնդիր
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 1

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт

Թամարա Խաչատրյան, 01.08.2020 22:07

"Видиоурок"_ը շատ հետաքրքիր է, արդյունավետ, հեռանկարային։ Սկսում եմ սիրել ու համառորեն շարունակել աշխատել։