Меню
Тесты
Тесты  /  Биология  /  8 класс  /  8 класс Тамак синируу органдары

8 класс Тамак синируу органдары

Avatar
10.03.2021. Тест. Биология, 8 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
8 класс Тамак синируу органдары боюнча тесттик иш менен иштоо

Список вопросов теста

Вопрос 1

Эн чон тамак синируучу без кайсы?

Варианты ответов
 • уйку бези
 • гипофиз
 • боор бези
Вопрос 2

Тамак ээриткич бездердин составында бездердин составында эмне бар?

Варианты ответов
 • май
 • туз
 • белок
Вопрос 3

Уйку бези болуп чыгарган гормон эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • адреналин
 • инсулин
 • тироксин
Вопрос 4

Тамак синируу органдарынын ооруларын кайсы прибордун жаодамы менен текшеребиз?

Варианты ответов
 • ЭКГ
 • УЗИ
 • эндоскоп
Вопрос 5

Тамак синируу органдарын изилдеп, Нобел сыйлыгына ээ болгон окумуштуу ким?

Варианты ответов
 • Мендель
 • Морган
 • Павлов
Вопрос 6

Тамак синируу системасындагы эн узун орган...

Варианты ответов
 • кулкун
 • карын
 • ичке ичеги
Вопрос 7

Амилаза ферменти кайсы заттарды ажыратат?

Варианты ответов
 • суу
 • май
 • углевод
Вопрос 8

Кишинин тамак синируу органдарынын кайсы болугундо суунун негизги массасы синирилет?

Варианты ответов
 • карын
 • ичке ичеги
 • жоон ичеги
Вопрос 9

Организмде тамак- аш азыктары кандай функция аткарат?

Варианты ответов
 • куруучу
 • энергетикалык
 • транспорттук
Вопрос 10

Тамак-аш аркылуу келген энергия эмнеге жумшалат?

Варианты ответов
 • осууго
 • осууго, дем алууга,тиричилик процесстерине
 • дем алууга
Вопрос 11

Адамдын тамак-аш синируу борбору кайсы мээде жайгашкан?

Варианты ответов
 • суйру мээде
 • жулундо
 • баш мээде
Вопрос 12

Адамдын тамаш-аш синируу каналын тузгон 3 катмарлар кайсылар? 

Варианты ответов
 • кемирчээк, былжыр, эпителий
 • былжыр, булчун, тутумдаштыргыч
 • май, булчун, нерв
Вопрос 13

Кайсы гормондун таасири менен глюкоза гликогенге айланат жана боордо запас турдо сакталат?

Варианты ответов
 • пепсин
 • тироксин
 • инсулин
Вопрос 14

Авитаминоз кантип пайда болот?

Варианты ответов
 • кун тийген жерде коп болот
 • тамак-ашта витаминдер аз болот
 • осумдук тамактары менен тамактанганда
Вопрос 15

Энергетикалык алмашуу бул...

Варианты ответов
 • биоцинтез
 • жылуулукту башкаруу
 • органикалык заттардын энергия болуп чыгаруу менен ажырашы
Вопрос 16

Организм учун куруучу жана материалдын энергиянын булагы...

Варианты ответов
 • суу
 • минералдык заттар
 • органикалык заттар
Вопрос 17

Тамак-аштын физикалык жана химиялык иштелиши бул...

Варианты ответов
 • тамак-аштын ээриши
 • тамак синируу
 • тамак-ашты синируу
Вопрос 18

Тишти... кундо тазалап туруу керек

Варианты ответов
 • микроорганизмди кармаган тактарын жоготуу учун
 • кыймылдашы учун
 • пломбасын сактоо учун
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт