Меню
Тесты
Тесты  /  Всем учителям  /  5 класс  /  5 класстар учун тузулгон тесттик суроолор

5 класстар учун тузулгон тесттик суроолор

Avatar
08.05.2020. Тест. Всем учителям, 5 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
5-класстар учун кыргыз тили сабагы боюнча тузулгон тесттик суроолор

Список вопросов теста

Вопрос 1

создун курамы эмнеден турат?

Варианты ответов
 • унгудан
 • мучодон
 • уңгу жана мучөдөн
Вопрос 2

сөздун маани берип турган эң кичине бөлүгүү эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • уңгу
 • мучө
 • уңгу жана мучө
Вопрос 3

уңгуга уланган,өз алдынча турганда маани бербеген бөлугу

эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • мучө
 • унгу
 • уңулуу мучө
Вопрос 4

Мучөнүн түрлөрү канчага бөлүнөт?

Варианты ответов
 • 2
 • 3
 • 4
Вопрос 5

-чы,

-ла

-чыл

-ма

-мак

кайсы мучого кирет?

Варианты ответов
 • соз озгортуучу мучо
 • соз жасоочу мучо
 • ар турдуу формада
Вопрос 6

Билим,китеп,дары деген создорго кайсы мучону уласак болот?

Варианты ответов
 • -ла,-чы
 • -кана,
 • -мак
Вопрос 7

жумушчу ,кызматчы,энеси деген создо кандай мучо уланган,

Варианты ответов
 • -чу.-чы.сы
 • мучо жок
 • унгулуу
Вопрос 8

Ак ай.... жеткирет

Онор кок....жеткирет.

Бул мисалда кандай мучо коюлат?

Варианты ответов
 • -га.-ко
 • -га.-го
 • -га -да
Вопрос 9

Соз озгортуучу мучо кандай формада келет?

Варианты ответов
 • бирдей формад
 • ар турдуу формада
 • форма жок
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт