Меню
Разработки
Разработки  /  Физика  /  Практикумы  /  10 класс  /  Зертханалық жұмыс №1. "Бөлмедегі ауа массасын анықтау"

Зертханалық жұмыс №1. "Бөлмедегі ауа массасын анықтау"

Зертханалық жұмыс №1. "Бөлмедегі ауа массасын анықтау"

13.11.2018

Содержимое разработки

Зертханалық жұмыс № 1

Бөлмедегі ауа массасын анықтау


Мақсаты: Менделеев – Клапейрон теңдеуін пайдалана отырып бөлмедегі ауаның массасын анықтап үйрену.

Құрал жабдықтар: рулетка, барометр-анероид, термометр


Теория. Жұмысты орындау үшін Менделеева Клайперон теңдеуін қолдану керек.

(1.1)

(1.2)

Қалыпты жағдайдағы қысым (Р) 760 мм. рт. ст. — 1105 Па, ауаның мольдік массасы (М) - 0, 029 кг/моль, универсал газ тұрақтысы R = 8,31 Дж/(моль*К)


Жұмыстың орындалу тәртібі:

  1. Бөлменің көлемін рулетканы қолдана отырып анықтаңдар, ол үшін бөлменің енін (b) , ұзындығын (а) және биіктігін өлшеңдер. Алынған мәндерді V=abh өрнегіне қойып бөлме көлемін анықтаңдар.

  2. Термометр көмегімен бөлме температурасын анықтаңдар, алынған мәнді Келвин шкаласына аударып кестеге жазыңдар.

  3. (1.2) өрнегін қолдана отырып бөлмедегі ауаның температурасын анықтаңдар.

  4. Берілген жұмыс бойынша қорытынды жасап, бақылау сұрақтарына жауап беріңдер.


Кесте 1.1

Р, Па

V, м3

Т, К

М, кг/моль

R, Дж/моль*К

m, кг

Бақылау сұрақтары:


  1. Күй теңдеуі дегеніміз не?

  2. Цельсии шкаласы бойынша температураның абсолюттік нолі неге тең?

  3. Жылулық тепе – теңдік деп қандай құбылысты атайды? Тәжірибені орындау барысындағы бөлмедегі ауа жылулық тепе теңдікте болды деп айтуға болады ма?

  4. Бөлме температурасын 250С арттырсақ ауа қысымы қалай өзгереді? 150С төмендетсек ше?

-70%
Курсы повышения квалификации

Просто о сложном в физике. Кинематика

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Зертханалық жұмыс №1. "Бөлмедегі ауа массасын анықтау" (48.71 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт