Меню
Разработки
Разработки  /  Геометрия  /  Презентации  /  Прочее  /  Туура көп грандыктар

Туура көп грандыктар

Туура көп грандыктар боюнча маалымат
17.04.2020

Содержимое разработки

Туура көп грандыктар Конокбаева Калыйпа Мамытбековна

Туура көп грандыктар

Конокбаева Калыйпа Мамытбековна

Кайталоо үчүн суроолор Эгерде томпок туура көп бурчтуктун бардык  ... жана бардык ... барабар болсо, анда ал туура томпок көп бурчтук деп аталат. б) а) чокулары, бурчтары жактары, бурчтары

Кайталоо үчүн суроолор

Эгерде томпок туура көп бурчтуктун бардык

... жана бардык ... барабар болсо, анда ал туура томпок көп бурчтук деп аталат.

б)

а)

чокулары,

бурчтары

жактары, бурчтары

Кайталоо үчүн суроолор Жактарынын саны эң аз болгон туура көп бурчтук – бул ... туура көп бурчтук болот. б) а) Үч бурчтуу төрт бурчтуу

Кайталоо үчүн суроолор

Жактарынын саны эң аз болгон туура көп бурчтук – бул ... туура көп бурчтук болот.

б)

а)

Үч бурчтуу

төрт бурчтуу

Кайталоо үчүн суроолор Бардык жактары барабар болгон туура төрт бурчтук – бул ... болот. б) а) квадрат тик бурчтук

Кайталоо үчүн суроолор

Бардык жактары барабар болгон туура төрт бурчтук – бул ... болот.

б)

а)

квадрат

тик бурчтук

Туура көп грандык Бардык грандары бири-бирине барабар болгон туура көп бурчтуктар жана ар бир чокусунан бирдей сандагы кырлар чыккан томпок көп грандык туура көп грандык деп аталат

Туура көп грандык

Бардык грандары бири-бирине барабар болгон туура көп бурчтуктар жана ар бир чокусунан бирдей сандагы кырлар чыккан томпок көп грандык туура көп грандык деп аталат

Туура көп грандыктардын түрлөрү Куб Тетраэдр Додекаэдр Икосаэдр Октаэдр

Туура көп грандыктардын түрлөрү

Куб

Тетраэдр

Додекаэдр

Икосаэдр

Октаэдр

Тетраэдр Тетраэдр бардык грандары барабар болгон туура төрт үч  бурчтуктан түзүлөт. Ар бир чокусунан барабар болгон үч кыр чыгат. Тетраэдрдин 4 чокусубар.

Тетраэдр

Тетраэдр бардык грандары барабар болгон туура төрт үч

бурчтуктан түзүлөт. Ар бир чокусунан барабар болгон

үч кыр чыгат. Тетраэдрдин 4 чокусубар.

Куб же гексаэдр Куб бардык грандары барабар болгон алты квадраттардан түзүлөт. Ар бир чокудан бири-бирине барабар болгон үч кыр чыгат. Жалпы 12 кыры, 8 чокусу бар .

Куб же гексаэдр

Куб бардык грандары барабар болгон алты

квадраттардан түзүлөт. Ар бир чокудан

бири-бирине барабар болгон үч кыр чыгат.

Жалпы 12 кыры, 8 чокусу бар .

Кристал формасындагы октаэдр Октаэдрдин бардык грандары барабар болгон туура үч бурчтуктар, ар бир чокусунан төрт  кыр чыгат. Бардык кырлары барабар болот. Октаэдрдин 8 граны, 6 чокусу, 12 кыры бар. Октаэдр жаратылышта

Кристал формасындагы октаэдр

Октаэдрдин бардык грандары барабар болгон

туура үч бурчтуктар, ар бир чокусунан төрт

кыр чыгат. Бардык кырлары барабар болот.

Октаэдрдин 8 граны, 6 чокусу, 12 кыры бар.

Октаэдр жаратылышта

Додекаэдр Додекаэдр бардык грандары барабар болгон туура 12 беш бурчтуктардан түзүлөт. Ар бир чокудан  бири- бирине барабар болгон үч кыр чыгат.  Додекаэдрдин 20 чокусу, 30 кыры, 12 граны бар. Додекаэдр жашоодо

Додекаэдр

Додекаэдр бардык грандары барабар болгон

туура 12 беш бурчтуктардан түзүлөт. Ар бир чокудан

бири- бирине барабар болгон үч кыр чыгат.

Додекаэдрдин 20 чокусу, 30 кыры, 12 граны бар.

Додекаэдр жашоодо

Икосаэдр Икосаэдр бардык грандары барабар болгон туура 12 үч бурчтуктардан түзүлөт. Ар бир чокудан бири-бирине барабар болгон беш кыр чыгат. Додекаэдрдин 20 чокусу, 30 кыры бар. Икосаэдр жашоодо

Икосаэдр

Икосаэдр бардык грандары барабар болгон

туура 12 үч бурчтуктардан түзүлөт. Ар бир

чокудан бири-бирине барабар болгон беш кыр

чыгат. Додекаэдрдин 20 чокусу, 30 кыры бар.

Икосаэдр жашоодо

Туура көп грандыктардын  беттеринин аянттары = ·n   - бир гранынын аянты   n- грандарын саны

Туура көп

грандыктардын

беттеринин аянттары

= ·n

 

- бир гранынын аянты

 

n- грандарын саны

 Платондун телосу Тетраэдр От Аба Октаэдр Икосаэдр Суу Жер Гексаэдр Аалам Додекаэдр

Платондун телосу

Тетраэдр

От

Аба

Октаэдр

Икосаэдр

Суу

Жер

Гексаэдр

Аалам

Додекаэдр

Аныктамасы менен тааныштык Туура көп грандыктар Түрлөрү менен тааныштык Элементтери боюнча маалымат алдык Жашоодо кездешүүчү туура көп грандыктар боюнча маалымат алдык Бетинин аянтын табуучу формула менен тааныштык

Аныктамасы менен тааныштык

Туура көп грандыктар

Түрлөрү менен тааныштык

Элементтери боюнча маалымат алдык

Жашоодо кездешүүчү туура көп грандыктар боюнча маалымат алдык

Бетинин аянтын табуучу формула менен тааныштык

Үй тапшырма: § 24. окуу. §25. 77-бет. №1, 2,4

Үй тапшырма:

§ 24. окуу.

§25. 77-бет. №1, 2,4

-82%
Курсы повышения квалификации

Геометрия в школе. Технологии активизации познавательной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО (СОО)

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
720 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Туура көп грандыктар (4.96 MB)