Меню
Разработки
Разработки  /  Математика  /  Тесты  /  4 класс  /  Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան

Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան

30.07.2020

Содержимое разработки

Երևանի հ. 152 հիմնական դպրոց

Գիտելիքների ստուգման թեստ
2018-2019 ուստարի____

/Ազգանուն, անուն, հայրանուն/ /ամիս, ամսաթիվ/


_________________ ____

/առարկան/ /դասարան/


ՏԱՐԲԵՐԱԿ 2

Շրջանակի մեջ վերցրու՛ 1-10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները։

1Գտի՛ր այն թիվը, որը համապատասխանում է 7 հազարյակ + 8տասնյակ + 7 միա- վոր կարգային գումարելիների գումարին։

  1. 7087 2) 7807 3) 7787 4) 7008

2 Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 8 թվանշանը։

  1. 1000-ով 2) 8000-ով 3) 1000 անգամ 4) 5000 անգամ


3Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին ու հանելին միա- ժամանակ մեծացնենք 789-ով

  1. Կփոքրանա 789-ով 3) կմեծանա 789-ով

  2. կփոքրանա 789 անգամ 4)կմնա անփոփոխ


4Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստանաս անհավասարություն6 տ 750 կգ

  1. 5 2) 6 3) 3 4) 4


5Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով։

1) 2626, 3519, 64362, 8428, 3) 84287, 64362, 2626, 3519

2) 2626, 3519, 8428, 64362 4) 84287, 64362, 3519, 26266Թվի   մասը հավասար է 15։ Ինչի՞ է հավասար այդ թիվը։

1) 4 2) 16 3) 60 4) 30


7Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 3 տ 8 ց 5 կգ-ը կիլոգրամներով։

1) 385 2) 358 3) 3805 4) 3508


8Արտահայտի՛ր րոպեներով 5 ժամ 35 րոպեն։

1) 535ր 2) 335ր 3) 258ր 4) 155ր


9 Հավասար կողմեր ունեցող եռանկյան պարագիծը 120 սմ է։ Գտի՛ր եռանկյան կողմի երկարությունը։

1) 120սմ 2) 30սմ 3)40 սմ 4) 12սմ


10Ո՞ր գծապատկերում է   մասը ներկված։

1) 2) 3) 4)

11-15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրի՛ր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում։


11Բեկյալի կողմերի երկարություններն են՝ 11 սմ, 8 սմ, 3 սմ, 24 սմ։ Գտի՛ր այդ բեկյալի երկարությունը։
Պատասխան ՝———————————————

12. 357 և 142 թվերի տարբերության կրկնապատիկը մեծացրու՛ 948-ով։ Կազմի՛ր արտահայտություն և հաշվի՛ր դրա արժեքը։
Պատասխան՝------------------------------------------


13. Դի՛ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն։

800 - 800 – 700 • 6 =200

Պատասխան՝ ———————————————————————————————


14Հաշվի՛ր 435 • (6000 – 5978) + 35400: (4345 - 4285) արտահայտության արժեքը։Պատասխան ————————————————

15Կռահի՛ր օրինաչափությունը և ավելացրու՛ ևս մեկ թիվ։

4, 7, 11 , 16 , …….

Պատասխան՝————————————————

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացրու՛ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում։16 Ոււղղանկյան երկարությունը 84մ է, որը 4անգամ մեծ է լայնությունից։ Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը։Պատասխան՝ ————————————————


17Միմյանցից 780կմ հեռավորության վրա գտնվող A և B վայրերից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու ավտոմեքենաներ։ Առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 70կմ/ժ արագությամբ։ Գտի՛ր երկրորդ մեքենայի արագությունը, եթե նրանք հանդիպեցին 6 ժամ հետո։

Պատասխան՝ ——————————————4


-80%
Курсы повышения квалификации

Арт-математика - эффективный инструмент эстетического воспитания обучающихся

Продолжительность 16 часов
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
2500 руб.
500 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Թեստային աշխատանք մաթեմատիկայից 4-րդ դասարան (60.5 KB)

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт