Меню
Разработки
Разработки  /  Внеурочка  /  Классные часы  /  6 класс  /  Հայոց փառապանծ բանակը

Հայոց փառապանծ բանակը

Լրացուցիչ նյութը նախատեսված է օգնելու աշակերտին,դասղեկի ժամին նախապատրաստվելու համար
01.08.2020

Содержимое разработки

" width="640"

Հեռավար ուսուցում Դասղեկի ժամ Աբովյանի հ.2 հիմն. դպրոց 5Գ դասարան Դասղեկ՝ Մ. Հարությունյան

Թեմա՝

հասկացությունը «Մարդու իրավունքներ» արտահայտությունը հանրաճանաչ արտահայտություն է, քանի որ մեր օրերում չկան այնպիսի անձինք, ովքեր գոնե մեկ անգամ լսած չլինեն այս արտահայտության մասին։ Մարդու իրավունքները կոչված են ապահովելու յուրաքանչյուր անձի` հասարակության մնացած անդամների և պետական մարմինների կողմից իր մարդկային արժանապատվությանն ու պատվին համապատասխան վերաբերմունքի արժանանալու իրավունքը: Մարդու իրավունքներն ամեն տեսակ անարդարությունների դեմ պայքարելու բարոյապես արդարացված միջոց են: " width="640"

հասկացությունը

«Մարդու իրավունքներ» արտահայտությունը հանրաճանաչ արտահայտություն է, քանի որ մեր օրերում չկան այնպիսի անձինք, ովքեր գոնե մեկ անգամ լսած չլինեն այս արտահայտության մասին։

Մարդու իրավունքները կոչված են ապահովելու յուրաքանչյուր անձի` հասարակության մնացած անդամների և պետական մարմինների կողմից իր մարդկային արժանապատվությանն ու պատվին համապատասխան վերաբերմունքի արժանանալու իրավունքը:

Մարդու իրավունքներն ամեն տեսակ անարդարությունների դեմ պայքարելու բարոյապես արդարացված միջոց են:

Բոլոր մարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և ազատություններ Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար` իրենց արժանապատ-վությամբ և իրավունքներով: Նրանք օժտված են բանականությամբ ու խղճով, և պարտավոր են միմյանց նկատմամբ վարվել եղբայրության ոգով:  Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր (հոդված 1) ։

Բոլոր մարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և ազատություններ

Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար` իրենց արժանապատ-վությամբ և իրավունքներով: Նրանք օժտված են բանականությամբ ու խղճով, և պարտավոր են միմյանց նկատմամբ վարվել եղբայրության ոգով:

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր

(հոդված 1)

։

Մարդու հիմնական իրավունքները Յուրաքանչյուր ոք ունի  կյանքի, ազատության և սեփական անձի անձեռնմխելիության իրավունք 01 Յուրաքանչյուր ոք ունի 02  մտքի, խղճի ու դավանանքի ազատության իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի 03 կրթության իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի 04 աշխատանքի, աշխատանքի ազատ ընտրության, արդարացի ու նպաստավոր աշխատանքային պայմանների

Մարդու հիմնական իրավունքները

Յուրաքանչյուր ոք ունի

կյանքի, ազատության և սեփական անձի անձեռնմխելիության իրավունք

01

Յուրաքանչյուր ոք ունի

02

մտքի, խղճի ու դավանանքի ազատության իրավունք

Յուրաքանչյուր ոք ունի

03

կրթության իրավունք

Յուրաքանչյուր ոք ունի

04

աշխատանքի, աշխատանքի ազատ ընտրության, արդարացի ու

նպաստավոր աշխատանքային պայմանների

Մարդու հիմնական իրավունքները Յուրաքանչյուր ոք ունի 05 սեփականություն ունենալու իրավունք ունի Յուրաքանչյուր ոք ունի 06 հանգստի ու ժամանցի,իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի այնպիսի կենսամակարդակի իրավունք ունի, որը պատշաճ է իր և իր ընտանիքի առողջության ու բարեկեցության համար 07 Յուրաքանչյուր ոք ունի 08 խաղաղ հավաքների ու միություններ կազմելու իրավունք

Մարդու հիմնական իրավունքները

Յուրաքանչյուր ոք ունի

05

սեփականություն ունենալու իրավունք ունի

Յուրաքանչյուր ոք ունի

06

հանգստի ու ժամանցի,իրավունք

Յուրաքանչյուր ոք ունի

այնպիսի կենսամակարդակի իրավունք ունի, որը պատշաճ է իր և իր

ընտանիքի առողջության ու բարեկեցության համար

07

Յուրաքանչյուր ոք ունի

08

խաղաղ հավաքների ու միություններ կազմելու իրավունք

Մարդու հիմնական իրավունքները Յուրաքանչյուր ոք ունի 09 համոզմունքների ազատության և դրանք անկաշկանդ արտահայտելու իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի 10 Քաղաքացիության իրավունք Յուրաքանչյուր ոք ունի անմիջականորեն կամ ազատ ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով իր երկրի կառավարմանը մասնակցելու իրավունք  11 Յուրաքանչյուր ոք ունի 12  հասարակության մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու իրավունք

Մարդու հիմնական իրավունքները

Յուրաքանչյուր ոք ունի

09

համոզմունքների ազատության և դրանք անկաշկանդ արտահայտելու

իրավունք

Յուրաքանչյուր ոք ունի

10

Քաղաքացիության իրավունք

Յուրաքանչյուր ոք ունի

անմիջականորեն կամ ազատ ընտրված ներկայացուցիչների միջոցով

իր երկրի կառավարմանը մասնակցելու իրավունք

11

Յուրաքանչյուր ոք ունի

12

հասարակության մշակութային կյանքին ազատորեն մասնակցելու իրավունք

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր  Հոդված 29 Յուրաքանչյուր ոք համայնքի առաջ պարտականություններ ունի, որտեղ և հնարավոր է նրա անհատականության ազատ ու լիարժեք զարգացումը: 2. Իր իրավունքներն ու ազատություններն իրականացնելիս յուրաքանչյուր ոք պետք է ենթակա լինի միմիայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք օրենքով սահմանված են բացառապես ուրիշների իրավունքների և ազատությունների պատշաճ ճանաչումն ու հարգանքն ապահովելու և ժողովրդավարական հասարակարգում բարոյականության արդարացի պահանջները, հասարակական կարգը և ընդհանուր բարեկեցությունը բարելավելու նպատակով: .

Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր Հոդված 29

  • Յուրաքանչյուր ոք համայնքի առաջ պարտականություններ ունի,

որտեղ և հնարավոր է նրա անհատականության ազատ ու լիարժեք զարգացումը:

2. Իր իրավունքներն ու ազատություններն իրականացնելիս յուրաքանչյուր ոք պետք է

ենթակա լինի միմիայն այնպիսի սահմանափակումների, որոնք օրենքով սահմանված են

բացառապես ուրիշների իրավունքների և ազատությունների պատշաճ ճանաչումն ու

հարգանքն ապահովելու և ժողովրդավարական հասարակարգում բարոյականության

արդարացի պահանջները, հասարակական կարգը և ընդհանուր բարեկեցությունը

բարելավելու նպատակով:

.

Հավասար իրավունքներ Բոլոր մարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և ազատություններ, և այդ իրավունքներն անօտարելի են՝ անկախ իրավունքի տեսակից, բնակության վայրից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, ազգային պատկանելությունից կամ կրոնից:

Հավասար իրավունքներ

Բոլոր մարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ և ազատություններ, և այդ իրավունքներն անօտարելի են՝ անկախ իրավունքի տեսակից, բնակության վայրից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, ազգային պատկանելությունից կամ կրոնից:

Համերաշխ հասարակություն Ես Ես Հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պետք է գիտակցի գիտեմ իմ պարտականությունները գիտեմ իմ իրավունքները Ես Ես չեմ ստորադասում ուրիշի իրավունքներն իմ իրավունքներին հարգում եմ ուրիշի իրավունքները Ես +հասարակություն=համերաշխություն  -

Համերաշխ հասարակություն

Ես

Ես

Հասարակության

յուրաքանչյուր անդամ պետք է գիտակցի

գիտեմ իմ պարտականությունները

գիտեմ իմ իրավունքները

Ես

Ես

չեմ ստորադասում ուրիշի իրավունքներն իմ իրավունքներին

հարգում եմ ուրիշի իրավունքները

Ես +հասարակություն=համերաշխություն

-

COVID19 Յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության իրավունք Իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ուրիշի առողջության իրավունքը: Մնա տանը, դա կարող է կյանքեր փրկել: Եղիր պատասխանատու:

COVID19

Յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության իրավունք

Իմ ազատ տեղաշարժի իրավունքը վերջանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է ուրիշի առողջության իրավունքը:

Մնա տանը, դա կարող է կյանքեր փրկել:

Եղիր պատասխանատու:

-70%
Курсы повышения квалификации

Формы психодиагностической и профилактической работы в общеобразовательных учреждениях. Психологическая карта обучающихся группы риска

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Հայոց փառապանծ բանակը (1.17 MB)