Меню
Разработки
Разработки  /  Дошкольное образование  /  Тесты  /  Дошкольникам  /  Бастауыш сыныптарға арналған тест №3

Бастауыш сыныптарға арналған тест №3

 1. С?йлем м?шелері дегеніміз не?

А) С?йлемдегі ма?ынасыз м?шені с?йлем м?шесі дейміз.

?) Бас ?ріппен жазыл?ан с?зді с?йлем м?шесі дейміз.

Б) С?йлем ??рамында?ы на?ты с?ра??а жауап беріп т?р?ан толы? ма?ыналы с?здерді с?йлем м?шелері дейміз.

 1. Бастауыш пен баяндауыш с?йлемні? ?андай м?шелері деп аталады?

А) Т?рлаусыз м?шелері.

?) Т?рлаулы м?шелері.

Б) Аны?тауыш м?шелері.

 1. Бастауышты? с?ра?тарын тап?

А)Кім?не?

?) Кімге? Неге? ?айда? Б) Не істеді? Не ?ылды? ?айтті?

 1. С?йлемні? т?рлаусыз м?шелері нешеге б?лінеді?

А) 2

?)3

Б)4.

 1. Баяндауыш дегеніміз не?

А) Кімге? Неге? ?айда? деген с?ра?тар?а жауап беретін с?здерді баяндауыш дейміз.

?)С?йлемні? негізгі м?шесін баяндауыш дейміз.

Б) Бастауышты? ісін, ?имылын білдіретін с?здерді баяндауыш дейміз.

 1. Берілген сызба?а ?ай с?йлем с?йкес келеді?

А) О?ушыларды ?ызы?ты сапар?а аттандырды.

?) Осымен ?шінші рет келді.

Б) ?она?тар ?йге кірді.

 1. С?йлемдегі толы?тауышты к?рсет.

А) ??стар то?ай?а ?онды.

?) ?онды.

Б) То?ай?а.

 1. ?ай ба?анда?ы жал?ауларды к?п н?ктені? орнына ?ойып с?зді ая?тау?а болады?

?уырша?.., ?сімдік., ша?ала.,

А) дар

Дер

?) тар

Тер

Лар

Б) тер

Дер

Дар

 1. Туынды с?зді к?рсет.

А) татулы?

?) дойбы

Б) ?ызмет

 1. К?п н?ктені? орнына т?уелдік жал?аулы с?здерді ?ой. Мені?.. Сені?. Оны?.

А) Д?птер, д?птері?, д?птері.

?) Д?птерім,д?птері?, д?птері.

Б) Д?птерім, д?птері?, д?птерлері.

 1. Етістікті к?рсет.

А) Ораза,айт.

?) С?з,тіл.

Б) Айт,с?йле.

 1. ?ай сызбада сын есім мен зат есім д?рыс байланысып т?р?

А)

жапыра?

асыл б?йым

?ымбат

мектеп

?) биік б?йтерек

тау

санды?

Б) ?ыс?ы то?ай

Келген

 1. Туынды сын есімді к?рсет.

А) білгіш, айт?ыш,бай?а?ыш.

?) ?нерлі, таза,?демі.

Б)?лкендеу,а?ыл,айна.

 1. Сан есімні? с?ра?тарын к?рсет.

А) ?анша? ?айда? Неше?

?) ?анша? Неше? Нешінші?

Б) Неше? Нешінші? ?анша? ?ашан?

15.Сан есім ?алай деп нешеге б?лінеді?

А) есептік, реттік,?атарлы?.

?)?атарлы?,есептік,кезектік.

Б)есептік,реттік.

16.Сан есімді к?рсет.

А)бес,сана,?йы?та.

?) елу бес,жас,к?рі.

Б) ?ыры?, елу,ж?з.

17. С?раулы с?йлемді тап.

А) Сен кет.

?)Та?ы келді? бе

Б) Асан ж?рді.

18. Есімдікті к?рсет.

А)біз, біздер

?)Біз,ине.

Б) ж?р,т?р.

19. К?п н?ктені? орнына тиісті с?зді тап... бауырында шырша к?п ?седі.

А) Алатау.

?) Алатауды?

Б) Алатауда.

20.Д?рыс ??растырыл?ан с?йлемді к?рсет. А) Алтыба?ан ойыны ?нады баршамыз?а.

?)Алтыба?ан ойыны баршамыз?а ?нады.

Б) Баршамыз?а ?нады алтыба?ан ойыны.

29.01.2017

Содержимое разработки

3-сынып.


 1. Сөйлем мүшелері дегеніміз не?

А) Сөйлемдегі мағынасыз мүшені сөйлем мүшесі дейміз.

Ә) Бас әріппен жазылған сөзді сөйлем мүшесі дейміз.

Б) Сөйлем құрамындағы нақты сұраққа жауап беріп тұрған толық мағыналы сөздерді сөйлем мүшелері дейміз.

 1. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің қандай мүшелері деп аталады?

А) Тұрлаусыз мүшелері.

Ә) Тұрлаулы мүшелері.

Б) Анықтауыш мүшелері.

 1. Бастауыштың сұрақтарын тап?

А)Кім?не?

Ә) Кімге? Неге? Қайда?
Б) Не істеді? Не қылды? Қайтті?

 1. Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері нешеге бөлінеді?

А) 2

Ә)3

Б)4.

 1. Баяндауыш дегеніміз не?

А) Кімге? Неге? Қайда? деген сұрақтарға жауап беретін сөздерді баяндауыш дейміз.

Ә)Сөйлемнің негізгі мүшесін баяндауыш дейміз.

Б) Бастауыштың ісін, қимылын білдіретін сөздерді баяндауыш дейміз.

 1. Берілген сызбаға қай сөйлем сәйкес келеді?


А) Оқушыларды қызықты сапарға аттандырды.

Ә) Осымен үшінші рет келді.

Б) Қонақтар үйге кірді.

 1. Сөйлемдегі толықтауышты көрсет.

А) Құстар тоғайға қонды.

Ә) Қонды.

Б) Тоғайға.

 1. Қай бағандағы жалғауларды көп нүктенің орнына қойып сөзді аяқтауға болады?

Қуыршақ ....., өсімдік......, шағала....,

А) дар

Дер

Ә) тар

Тер

Лар


Б) тер

Дер

Дар


 1. Туынды сөзді көрсет.

А) татулық

Ә) дойбы

Б) Қызмет

 1. Көп нүктенің орнына тәуелдік жалғаулы сөздерді қой. Менің..... Сенің.... Оның....

А) Дәптер, дәптерің, дәптері.

Ә) Дәптерім,дәптерің, дәптері.

Б) Дәптерім, дәптерің, дәптерлері.

 1. Етістікті көрсет.

А) Ораза,айт.

Ә) Сөз,тіл.

Б) Айт,сөйле.

 1. Қай сызбада сын есім мен зат есім дұрыс байланысып тұр?

А)

жапырақ

асыл бұйым

қымбат


мектеп

Ә) биік бәйтерек

тау


сандық

Б) қысқы тоғай

Келген


 1. Туынды сын есімді көрсет.

А) білгіш, айтқыш,байқағыш.

Ә) өнерлі, таза,әдемі.

Б)үлкендеу,ақыл,айна.

 1. Сан есімнің сұрақтарын көрсет.

А) Қанша? Қайда? Неше?

Ә) Қанша? Неше? Нешінші?

Б) Неше? Нешінші? Қанша? Қашан?

15.Сан есім қалай деп нешеге бөлінеді?

А) есептік, реттік,қатарлық.

Ә)қатарлық,есептік,кезектік.

Б)есептік,реттік.

16.Сан есімді көрсет.

А)бес,сана,ұйықта.

Ә) елу бес,жас,кәрі.

Б) қырық, елу,жүз.

17. Сұраулы сөйлемді тап.

А) Сен кет.

Ә)Тағы келдің бе

Б) Асан жүрді.

18. Есімдікті көрсет.

А)біз, біздер

Ә)Біз,ине.

Б) жүр,тұр.

19. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді тап.............. бауырында шырша көп өседі.

А) Алатау.

Ә) Алатаудың

Б) Алатауда.

20.Дұрыс құрастырылған сөйлемді көрсет.
А) Алтыбақан ойыны ұнады баршамызға.

Ә)Алтыбақан ойыны баршамызға ұнады.

Б) Баршамызға ұнады алтыбақан ойыны.-75%
Курсы повышения квалификации

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1000 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Бастауыш сыныптарға арналған тест №3 (50.17 KB)