Меню
Тесты
Тесты  /  Биология  /  7 класс  /  Жаныбарлар

Тест. Жаныбарлар

Avatar
18.10.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Жаныбарлар жөнүндө жалпы маалымат.Жаныбарлардын классификациясы темасына карата тест.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Жаныбарлар жөнүндөгү илим.

Варианты ответов
 • ботаника
 • зоология
 • геология
Вопрос 2

Азыркы кезде жаныбарлардын канча түрү бар?

Варианты ответов
 • миң
 • 1.5млн ашык
 • миллион
Вопрос 3

Дүйнөдөгү эң чон жаныбар.

Варианты ответов
 • көк кит
 • пил
 • бегемот
Вопрос 4

Целлюлоза кайсы организмдин клеткасында кездешет?

Варианты ответов
 • микроорганизмдерде
 • жаныбар клеткасында
 • өсүмдүк клеткасында
Вопрос 5

Өсүмдүктөр эмне үчүн афтотрофтор?

Варианты ответов
 • себеби кычкылтекти өзү синтездеп,азык заттарды өзү түзөт
 • азык заттарды жаныбарлардан алат
 • даяр органикалык заттарды пайдаланат.
Вопрос 6

Фотосинтезге жөндөмдүү бир клеткалуу жаныбар.

Варианты ответов
 • амёба
 • жашыл эвглена
 • инфузория
Вопрос 7

Аристотель жаныбарларды кандай топторго бөлгөн?

Варианты ответов
 • чоң жана кичине
 • сууда жашоочу жана кургакта жашоочу
 • каны барлар жана каны жоктор
Вопрос 8

Жаныбарлардын өп түрдүүлүгүн изилдеп,үйрөтүүчү жана ар кандай топторго бөлүүчү илим эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • систематика
 • зоология
 • классификация
Вопрос 9

Белгилүү аймакта жашаган,түзүлүштөрү боюнча окшош,тукум куучу белгилери окшош,өзүнөн кийин тукум калтырган жандыктардын жыйындысы эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • уруу
 • класс
 • түр
Вопрос 10

Эки башка түрдөгү организмдер бирге жашап,бири-бирине пайда келтириши эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • батирчилик
 • митечилик
 • симбиоз же бирге жашоочулук
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт