Меню
Тесты
Тесты  /  Прочее  /  7 класс  /  ВНО new

Тест. ВНО new

16.04.2019
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
drhrtujhrtujhrtjhrtjhrtjhrthrthrthnfrtdfjfyjfyjdyrtfjhrthrth

Список вопросов теста

Вопрос 1

Визначити, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.

Варианты ответов
 • З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від;
 • за/для, по/під, відповідно/до, на/перед;
 • у/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з;
 • На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над;
Вопрос 2

Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до сурядних.

Варианты ответов
 • Як, мов, коли, тому що
 • або, та, однак, не то…не то
 • хоча, хай, поки, нібито
 • проте, що, але, щоб
Вопрос 3

Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться разом.

Варианты ответов
 • для/того/щоб, за/те, з/того/часу/як, тому/що
 • по/ки, ні/би/то, у/зв’язку/з/тим, через/те/що
 • що/б, не/наче, як/би, про/те
 • незважаючи/на/те/що, як/що, так/що, ні/би
Вопрос 4

Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку предмета.

Варианты ответов
 • Повертати наліво
 • Поділити надвоє
 • Читання вголос
 • Діяти наперекір
Вопрос 5

Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.

Варианты ответов
 • Напочатку, напам’ять, знизу, впоперек
 • Набік, зараз, заочі, укупі
 • Удень, скраю, побіч, наяву
 • Увечері, догори, вночі, поволі
Вопрос 6

Визначити, у прислівниках якого рядка у процесі творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

Варианты ответов
 • Швидко, мудро
 • Чітко, весело
 • Довго, вузько
 • Ніжно, ясно
Вопрос 7

Вкажіть рядок з вигуками, що є словами ввічливості:

Варианты ответов
 • Будь ласка! от тобі й на! ого!
 • Добраніч! гей! годі!
 • Добридень! Дякую! Перепрошую!
 • Ласкаво просимо! ку - ку! дінь!
Вопрос 8

Вкажіть рядок із звуконаслідувальними вигуками: 

Варианты ответов
 • гав - гав! ку - ку! цок - цок! хрусь!
 • кукуріку! геть! киць - киць!
 • дінь! тю! агов!
 • ха - ха - ха! фа! ого!
Вопрос 9

Вкажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

Варианты ответов
 • ай\ай\ай! ку\ку! їй\Богу!
 • ха\ха\ха! го\ді! ов\ва!
 • їй\бо! а\гов! ге\й!
 • їй\право! тьох! ну\ну!
Вопрос 10

Позначте рядок, у якому всі дієприслівники з часткою не пишуться окремо:

Варианты ответов
 • не/діючи, не/сумуючи, не/бажаючи, не/перемігши;
 • не/хтуючи, не/взявши, не/застеливши, не/знайшовши;
 • не/кажучи, не/здужавши, не/дотягнувши, не/працюючи;
 • не/пускаючи, не/вгаваючи, не/вирішивши, не/знаючи;
Вопрос 11

Позначте правильне твердження.

Варианты ответов
 • Дієприслівник - це особлива незмінювана форма дієслова.
 • Дієприслівник - це особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова та прислівника.
 • Дієприслівник - це частина мови, яка означає додаткову дію чи стан і має ознаки дієслова та прислівника.
 • Дієприслівник - це незмінна форма дієслова, що має граматичні ознаки дієслова і прислівника.
Вопрос 12

Позначте рядок, у якому всі слова - дієприслівники:

Варианты ответов
 • відзначивши, зів'ялий, згублений, вивчивши;
 • сказаний, посивівши, заспівавши, роблять;
 • заслухавши, вірячи, знаючи, кохаючи;
 • вантажити, сказавши, працюючи, дарувавши;
Вопрос 13

Вкажіть речення, до складу якого входить дієприслівниковий зворот.

Варианты ответов
 • Дівчина крізь сльози безмовно кивнула головою і потисла козакові руку.
 • Вільне життя в горах, військові вправи і посильна робота зміцнили хлопця.
 • Складені із грубо обтесаних колод, вони віддалеки здаються приземкуватими грибами, з вершечків яких в'ються сизі дими. (Б. Малик)
 • Старий воєвода вважав, що не може його дочка, живучи серед повстанців, не навчитися того, що вміють вони. (Б. Малик)
Вопрос 14

Позначте речення, у якому одиничний дієприслівник не виділяється комами:

Варианты ответов
 • А сонце захекавшись потім зійшло. (Б. Олійник)
 • Ми з тобою в часі розійшлися, а тепер зустрівшись не знайшлись. (Є. Гуцало)
 • Чи можна виживати живучи? (Д. Павличко)
 • І до кохання я незчувшися доріс. (М. Рильський)
Вопрос 15

Позначте речення, у якому неправильно розставлено розділові знаки.

Варианты ответов
 • Так пішли ми в життя на світанку, полюбивши велику мету. (А. Малишко)
 • Маковей і стріляв, і плакав, і сміявся, не чуючи себе, не чуючи інших. (О. Гончар)
 • Поїзд мчав майже не зупиняючись на станціях врізаючись у білі глибини безкраїх березових лісів. (О. Гончар)
 • Брати у батьківській жили старій оселі не розділившися. (М. Рильський)
Вопрос 16

На письмі вигуки виділяються:

Варианты ответов
 • комами й тире одночасно;
 • комами або знаком оклику;
 • не виділяються ніякими розділовими знаками;
 • тире;
Вопрос 17

Дієприкметник - це:

Варианты ответов
 • частина мови, яка означає дію предмета;
 • невідмінювана частина мови, яка виражає ознаку дії, предмета чи іншої ознаки;
 • особлива форма дієслова, яка має ознаку предмета за дією або станом;
 • особлива, незмінна форма дієслова, яка означає дію;
Вопрос 18

Вкажіть рядок, у якому всі слова дієприкметники:

Варианты ответов
 • створений¸зроблений, розв `язана;
 • вишитий, похмурий, тихий;
 • збережений, зелене, полохливий;
 • замерзлі, яскравий, свіже;
Вопрос 19

Дієприкметниковий зворот - це:

Варианты ответов
 • дієприкметник із залежними від нього словами;
 • дієприкметник із іменником ч.р.одн.;
 • дієприкметник із займенником;
 • дієприкметник з іменником;
Вопрос 20

Знайдіть речення дієприкметниковим зворотом: 

Варианты ответов
 • Згаяного часу і конем не наздоженеш. (Народна творчість)
 • Спорожнілий колос стоїть вищий за всіх. (Народна творчість)
 • Я хочу бачити світ розплющеними очима… (І. Драч)
 • Добріє світ народжений в любові. (Т. Коломієць)
Вопрос 21

Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

Варианты ответов
 • часові відношення
 • просторові відношення
 • відношення мети
 • об’єктні відношення
 • означальні відношення
Вопрос 22

Установити відповідність між синонімічними прийменниками.

Варианты ответов
 • поруч
 • упродовж
 • близько
 • слідом за
 • між
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт