Меню
Тесты
Тесты  /  Физкультура  /  4 класс  /  Тогуз коргоол

Тест. Тогуз коргоол

Avatar
08.05.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Тогуз коргоол оюнунунтарыхы менен тааныштыруу, ал жөнүндө кеңири маалымат берүү

Список вопросов теста

Вопрос 1

Тогуз коргоол оюну эмнелерди талап кылат?

Варианты ответов
 • Так эсептөөнү, стратегдүү ойлонунууну, логикалык ой жүгүртүүнү, тапкычтыкты
 • Логикалык ойлонууну, бачым кыймылдоону, так эсептөөнү, тапкычтыкты
 • Так эсептөөнү, жай ойлонууну, логикалык ой жүгүртүүнү, тапкычтыкты
Вопрос 2

Бул оюнду кыргыздардан башка кайсы элдер ойношот?

Варианты ответов
 • Тогуз коргоолду билген гана адамдар
 • Кытай, казак, каракалпак, түрк элдери
 • Казак, өзбек, монгол, тажик
Вопрос 3

Кыргыз Республикасынын Тогуз Коргоол федерациясы качан ачылган?

Варианты ответов
 • 1991
 • 1992
 • 1993
Вопрос 4

Тогуз коргоол оюнунун электрондук версиясын К.Картанбаев кайсы жылы түзгөн?

Варианты ответов
 • 1997
 • 1999
 • 1995
Вопрос 5

Кимдин буйругу менен мектептерде тогуз коргоол оюну ойнотулуп калган?

Варианты ответов
 • Билим Берүү министринин
 • Президенттин
 • Директордун
Вопрос 6

Тогуз коргоолду ойлоп тапканынын себебин орустун изилдөөчүлөрү эмне деп айтышкан?

Варианты ответов
 • "Байлар кылаарга иши жок болгондуктан ойлоптапкан"- деп айткан.
 • "Балдарынын логикасын өркүндөтүү үчүн ойлоп тапкан"-деп айткан
 • "Мээси кыйын иштеген үчүн ойлоп тапкан"-деп айткан.
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт