Меню
Тесты
Тесты  /  История  /  10 класс  /  Социалдык-философиялык ойлордун өнүгүшү.

Тест. Социалдык-философиялык ойлордун өнүгүшү.

Avatar
04.05.2021
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Социалдык-философиялык ойлордун өнүгүшү. Жусуп Баласагын.Махмуд Кашкари

Список вопросов теста

Вопрос 1

Махмуд Кашкаринин туулган жери...

Варианты ответов
 • Кашкар
 • Баркон
 • Токмок
Вопрос 2

"Китаб жавахир аннахв фи лугат ат турк" китептин автору ...

Варианты ответов
 • Махмуд Кашкари
 • Жусуп Баласагын
 • Хусейин Ибн Мухаммед
Вопрос 3

Кимдин эмгегинде "кыргыздар Караханийлер доорунда эле ислам динине өткөндүгү тууралуу маалымат берген?"

Варианты ответов
 • Махмуд Кашкари
 • Жүсүп Баласагын
 • Ибн Сина
Вопрос 4

Махмуд Кашкари жана Жусуп Баласагын  кыргыздар жөнүндө кандай ойду айтышкан?

Варианты ответов
 • Орто Азия да жашаган кыргыздардын башка көчмөн элдер менен мамилеси начар болгон
 • Кыргыз-түрк ордун бир уруусу
 • Кыргыздардын тили перстердикиндей
Вопрос 5

1010-16жж.  же 1018-ж.  .... шаарында ... төрөлгөн

Варианты ответов
 • Махмуд Кашкари
 • Жусуп Баласагын
 • Мухаммед Хайдар
Вопрос 6

Жусуп Баласагындын поэмасын канча жашында жазып бүткөн?

Варианты ответов
 • 52
 • 54
 • 56
Вопрос 7

Жусуп Баласагын өзүнүн поэмасын кимге  белек катары тартуу кылган?

Варианты ответов
 • Тавгач Буура Карахан Абу-Али-Хасанга
 • Таврух Буура Карахан Абу -Барк-Хасанга
 • Таврих Буура Хасан Абубакир
Вопрос 8

Биздин ата-бабаларыбыздын рухий тиричилиги жана алардын турмушу жөнүндө маалыматты ким өз эмгегинде баяндаган

Варианты ответов
 • Жусуп Баласагын
 • Махмуд Кашкари
 • Махмуд Хайдар
Вопрос 9

"Кутадгу билиш"поэмасынын  нускалары кайсы шаарлардан сакталууда?

Варианты ответов
 • Вена,Каир, Санкт-Петербургда
 • Вена, Санкт-Петербургда, Ташкент
 • Кытай,Вена,Каир
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт