Меню
Тесты
Тесты  /  Прочее  /  Прочее  /  Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары

Тест. Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары

28.05.2019
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Маалыматташтыруунун техникалык каражаттары предметинен кесиптик орто билим беруу адистиктери учун тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Компьютер-бул

Варианты ответов
 • • Маалыматтарды жиберүүчү жана сактоочу түзүлүш
 • • Универсалдуу, электрондук, программалык-сактоого, иштеп чыгууга маалыматты берүүгө арналган түзүлүш.
 • • Мааламатты берүүгө арналган иниверсалдуу түзүлүш
 • • Маалыматты иштетүүчү түзүлүш
Вопрос 2
 1. Компьютердин жабдылышы-бул-
Варианты ответов
 • • Электрдик сигналдардын түзүүнүн техникалык каражаты
 • • Компьютердин ички уюштурулушу
 • • Маалыматты киргизүүгө арналган түзүлүштөрдү сүрөттөө
 • • Маалыматтарды түзүүнүн техникалык каражаты
Вопрос 3
 1. Компьютердин иштөөсү үчүн минималдуу түзүлүштөр топтомун көрсөтүңуз.
Варианты ответов
 • • Системалык блок, монитор, клавиатура
 • • Процессор, катуу магниттик диск
 • • Принтер, системалык блок, клавиатура
 • • Монитор, катуу магниттик диск, клавиатура
Вопрос 4
 1. Стандартту клавиатурада клавиатуранын канча тиби бар
Варианты ответов
 • 5
 • 7
 • 9
 • 101
Вопрос 5
 1. Перифериялык түзүлүштөр кандай кызматты аткарат?
Варианты ответов
 • • Маалыматты иштеп чыгуу
 • • Маалыматты сактоо
 • • Маалыматты киргизүү жана жеткирүү
 • • Берилген программа менен ЭЭМдин ишин башкаруу
Вопрос 6
 1. КЭШ-эс деген эмне
Варианты ответов
 • • Учурдагы убакытта аткарылып жаткан программанын эси
 • • Операциондук системанын системалык файлдарды сакталган эс
 • • Маалыматты узак убакытка сактоого арналган эс
 • • Оперативдик эсте сактоо үчүн көп колдоонулуучу эс
Вопрос 7
 1. “HDD” арналган
Варианты ответов
 • • Компьютерде иштөөдө дайыма маалыматты сактоо
 • • Магистралга перифериялык түзүлөрдү туташтыруу
 • • Компьютерде дайыма колдонулбаган маалыматты сактоо
Вопрос 8

Чыгаруучу түзүлүштөрдү көрсөткүлө

Варианты ответов
 • • Чычкан, Катуу магниттик диск
 • • Катуу магниттик диск, модем
 • • Принтер, калонкалар
 • • Клавиатура, сканер
Вопрос 9
 1. ОЗУ- бул... эс

 

Варианты ответов
 • • Компьютерде болуш талабы коюлган маалыматтар сакталган
 • • Компьютер иштеп же иштебей жаткандыгына карабастан маалыматтарды сактоочу
 • • Колдонуучу менен компьютердин ортосундагы диалогду камсыздоо үчүн арналган программалар сакталган
 • • Процессордо берилген операцияларды аткарууга арналган маалыматты убактылуу сактоого керектелген
Вопрос 10
 1. Системалык блокко эмне кирбейт
Варианты ответов
 • • Энелик плата
 • • Перифериялык түзүлүштөр
 • • Процессор
 • • Ички модем
Вопрос 11
 1. Киргизүүчү гана түзүлүштү тандагыла
Варианты ответов
 • • Принтер, клавиатура
 • • Клавиатура, сканер
 • • Чычкан, катуу магниттик диск
 • • Катуу магниттик диск, модем
Вопрос 12
 1. Телефондук линиялар боюнча маалыматтарды берүү, сандык сигналдарды аналогдукка жана тескерисинче маалыматтарды берүү
Варианты ответов
 • • Тармактык карта
 • • Коммутатор
 • • Модем
 • • Маршрутизатор
Вопрос 13
 1. Кагаз түрүндө алып жүрүүчүлөргө арналган компьютердин перифериялык түзүлүшү
Варианты ответов
 • • Ксерокс
 • • Принтер
 • • Сканер
 • • Плоттер
Вопрос 14
 1. “USB”  контроллер кандай дисктерди камтыйт
Варианты ответов
 • • “Flash” – дисктер
 • • Ийилчээк магниттик дисктер
 • • Оптикалык дисктер
Вопрос 15

Борбордук процессор  - бул

Варианты ответов
 • • бардык кошумча микросхемалары, тышкы кэш-эс жана системалык шинаны башкаруучуну камтыган микропроцессор. Көп учурда дал ушул борбордук процессор системалык шинанын маалымат алмашууларын ишке ашырат.
 • • бардык негизги микросхемалары, тышкы кэш-эс жана системалык шинаны башкаруучуну камтыган микропроцессор. Көп учурда дал ушул борбордук процессор системалык шинанын маалымат алмашууларын ишке ашырат.
 • • системалык магистралдын аппараттык бөлүүлөрүн (прерывание) процессордун аппараттык бөлүүлөрүнө айландырат жана бөлүү векторлорунун даректерин берет.
Вопрос 16
 1. Caps Lock  кнопкасынын кызматы
Варианты ответов
 • • Текстерди өчүрөт
 • • Кошумча цифраларды иштетет
 • • Тамгаларды чоң кылат
 • • тамгаларды кичине кылат
Вопрос 17
 1. Ctrl + Z кнопкасы менен кандай кызмат аткарабыз
Варианты ответов
 • • Компьютерди өчүрөбүз
 • • Текстерди өчүрөт
 • • Бир кадам артка кайтат
 • • Тамгаларды чоң кылат
Вопрос 18
 1. ...системалык магистралдардын слотторуна (разьемдоруна) орнотулуп, оперативдик эс, киргизүү/чыгаруу түзүлүштөрүн ж.б. камтышы мүмкүн. Алар шинада башка түзүлүштөр менен программалык алмашуу, бөлүштүрүү жана эске түз мүмкүндүк алуу режиминде маалымат алмаша алат. Ошондой эле шинаны ээлеп алуу мүмкүндүгү бар, башкача айтканда башка системалык түзүлүштөрдү шинадан убактылуу толук өчүрүү.

Бул аныктама кайсыл түзүлүшкө таандык?

Варианты ответов
 • • Борбордук процессор
 • • Оперативдуу эс
 • • Кенейтуу платалары
 • • Регенерацияло
Вопрос 19
 1. Автоматтык түрдө кагаз бетиндеги маалыматтарды компью-терге которуп электрондук түрдө текст же сүрөт катары сактоо ишин аткаруучу тузулуш...
Варианты ответов
 • • Сканер
 • • Принтер
 • • Модем файлдар
 • • Туура жообу жок
Вопрос 20

Информация сактоочу тузулуш

Варианты ответов
 • катуу диск
 • флеш диск
 • монитор
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт