Меню
Тесты
Тесты  /  Родной язык и литература  /  10 класс  /  М.Алыбаевдин чыгармачылыгы

М.Алыбаевдин чыгармачылыгы

Avatar
16.08.2022. Тест. Родной язык и литература, 10 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
М.Алыбаевдин чыгармачылыгы боюнча кайталап, оз убагында тесттен өтүңүз

Список вопросов теста

Вопрос 1

Бардык эле акындар сатиралык чыгармаларды жаратууга жөндөмдүү келишеби?

Варианты ответов
 • жөндөмү жок акындар деле болот;
 • жөндөмү чукугандай сөз тапкан, чучукка жеткендей кер какшык жылдырган болушу керек;
 • сатиралык чыгарма жазыш үчүн атайы окуу жайды аяктоо керек
 • анын айтканы баарын жылмаюуга түрткү бериши керек
Вопрос 2

Мидин Алыбаевдин сатираларынын күчтүү чыгышынын себебин аныкта.

Бир нече туура жоопту белгиле

Варианты ответов
 • Табигый таланты да күчтүү болгон;
 • сатирик болуунун окуусун окуган
 • коомубуздагы, турмушубуздагы ар ким эле элес алып байкабаган нерселерди байкай алган
 • ага муну жаз деп буюртма берип турушкан
Вопрос 3

М. Алыбаевди акын, сатирик, котормочу деп айта алабызбы?

Варианты ответов
 • да
Вопрос 4

М. Алыбаевдин чыгармаларын тематикасы боюнча дал келтиргиле

Варианты ответов
 • "Бюрократ"
 • "Ойлончу"
 • "Шаркыратма"
 • "Ыйлабачы"
Вопрос 5

М. Алыбаевдин туулуп, өскөн жерин жаз.

Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт