Меню
Тесты
Тесты  /  Всем учителям  /  5 класс  /  Кыргыз адабияты 5-кл.

Кыргыз адабияты 5-кл.

Avatar
23.04.2020. Тест. Всем учителям, 5 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кыргыз адабиятынан өтүлгөн тема боюнча суроолор

Список вопросов теста

Вопрос 1

Т,Сатылганов  ким болгон?

Варианты ответов
 • Жазуучу
 • Комузчу, демократ акын
 • Куудул
Вопрос 2

Тоголок Молдонун өз аты ким?

Варианты ответов
 • А.Токомбаев
 • Б.Абдырахманов
 • К.Акиев
Вопрос 3

Күүгүм кирип,күн баткан,түндөн баштап сайрады

Так он эки санагы,жайдан баштап сайрады.

Бул ыр саптары кайсы чыгармадан?

Варианты ответов
 • "Акылдуу кыз"
 • "Күч бирдикте"
 • "Эшек менен булбул"
Вопрос 4

Ынтымаксыз балдар тууралуу жазылган Т.Үмөталиевдин чыгармасы

кандай аталат?

 

Варианты ответов
 • "Чыпалак бала"
 • "Күч бирдикте"
 • "Чабалекей менен жылан"
Вопрос 5

Чыңгыз Айтматов качан төрөлгөн?

Варианты ответов
 • 1928
 • 1926
 • 1935
Вопрос 6

Ш.Бейшеналиевдин чыгармасын белгиле?

Варианты ответов
 • "Бугу -Эне
 • "Турумтай менен торгой"
 • "Табышмакчы Чынара"
Вопрос 7

Азиз чабандын жалгыз уулу.Баарысынан Азизге атасынын атка өңөрүп,кой кайтарганы жакты. Бул кайсы чыгармадан?

Варианты ответов
 • "Мүйүздүү козу"
 • "Атадан калган туяк"
 • "Чыпалак бала"
Вопрос 8

Авалбек аттуу бала Ч.Айтматовдун кайсы  чыгармасынан ?

Варианты ответов
 • "Ак кеме"
 • " Атадан калган туяк"
 • " Бугу-Эне"
Вопрос 9

Апасына табышмак айткан кыз жөнүндөгү чыгарма эмне деп  аталат?

Варианты ответов
 • "Сулуу кыз"
 • "Чоң эне жана кыз"
 • "Табышмакчы Чынара"
Вопрос 10

Ч.Айтматовдун атасынын  аты ким?

Варианты ответов
 • Төрөкул
 • Тургунбай
 • Керимкул
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт