Меню
Тесты
Тесты  /  География  /  10 класс  /  Китай. Япония.

Тест. Китай. Япония.

Avatar
13.01.2021
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Перевірка знань азіатських країн.На виконання відводиться 15 хвилин.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Укажіть спільні ознаки Японії та Китаю. ( 3 відповіді)

Варианты ответов
 • унітарні держави
 • експортери нафти та природнього газу
 • високий природний приріст
 • імпортери продуктів харчування
 • лідерські позиції за виробництвом сталі у світі
 • переважає первинний сектор
 • експортери руд чорних і кольорових металів
Вопрос 2

Із кінця 1980-х рр. китайський уряд запровадив жорсткі обмеження на кількість дітей у родинах. Результатом такої демографічної політики стало

Варианты ответов
 • зменшення частки дітей і підлітків
 • зростання частки людей похилого віку
 • поступове зменшення загальної кількості населення
 • зростання середньої тривалості життя
 • збільшення частки жінок у статевій структурі населення
 • зменшення зовнішньої міграції
 • зростання урбанізації
Вопрос 3

Серед основних чинників ,що забеспечили величезний економічний стрибок Китаю, основним є    (3 відповіді)

Варианты ответов
 • обмеження експорту. наповнення внутрішнього ринку
 • активне залучення іноземних інвестицій
 • проведення ефективних економічних реформ
 • обмеження імпорту, надання пріоритетів національним підприємствам
 • протидія конкуренції з боку провідних економічних держав
 • наявність потужних державних підприємств
 • працелюбність і старанність китайської нації
Вопрос 4

 Китай належить до до такого субрегіону Азії як

Варианты ответов
 • Східна
 • Південня
 • Південно-Західна
 • Південно-Східна
Вопрос 5

Серед паливних корисних копалин в Китаї особливо великі поклади

Варианты ответов
 • нафти
 • газу
 • кам`яного вугілля
 • бурового вугілля
 • горючих сланців
 • торфу
Вопрос 6

 За кількістю електроенергії, що виробляється, Китай посідає місце:

Варианты ответов
 • 1
 • 3
 • 7
 • 5
Вопрос 7

За вартістю продукції у с/г Китаю переважає:

Варианты ответов
 • тваринництво
 • рослинництво
Вопрос 8

За виробництвом чорних металів Китай посідає місце:

Варианты ответов
 • 1
 • 5
 • 7
 • 9
 • 15
Вопрос 9

Частка, яка припадає на третинний сектор в структурі ВВП Китаю

Варианты ответов
 • 52%
 • 70%
 • 46%
 • 90%
Вопрос 10

 Економічна система Китаю

Варианты ответов
 • Ринкова
 • Планова
 • Традиційна
 • Ринкова соціалістична
Вопрос 11

За величиною ВВП Китай займає

Варианты ответов
 • 1 місце в світі
 • 2 місце в світі
 • 3 місце в світі
 • 5 місце в світі
Вопрос 12

Ствердіть або спростуйте твердження стосовно демографічної ситуації в Китаї

Варианты ответов
 • Для природного руху населення Китаю за останні десятиліття характерним є збільшення коефіцієнтів народжуваності та смертності
 • Кожен четвертий житель Землі - китаєць
 • Для структури трудових ресурсів є характерною висока частка молоді
 • Особливо велика густота населення в західних і північно-західних районах країни
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт