Меню
Тесты
Тесты  /  География  /  11 класс  /  Геоэкология

Тест. Геоэкология

Avatar
16.09.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Геоэкологиянын негиздери 11- класс Рават орто мектеби

Список вопросов теста

Вопрос 1

Эң жогорку рангадагы жаратылыш комплекси кайсы?

Варианты ответов
 • Океандар
 • Материктер
 • Атмосфера
 • Географиялык кабык
Вопрос 2

Жаратылыш комплексиндеги эн туруктуу компонент кайсы?

Варианты ответов
 • Өсүмдүктөр
 • Дарыялар
 • Рельеф
 • Көлдөр
Вопрос 3

Жаратылыш өз алдынча калыбына келүү же жоготкон бөлүгүн толуктоо мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калса эмнелер күтүлөт?

Варианты ответов
 • Эрозия
 • Циркуляция
 • Экологиялык тең салмактуулук
 • Экологиялык кризис
Вопрос 4

Эң назик компоненттер?

Варианты ответов
 • Жаныбарлар
 • Өсүмдүктөр
 • Шамал
 • Тоо тектери
Вопрос 5

1741- жылы Берингдин экспедициясы кайсы жаныбарды табышкан?

Варианты ответов
 • Динозаврды
 • Археоптериксти
 • Стеллер уюн
 • Чупакабра
Вопрос 6

Белгилуу бир аймактагы жаратылыш комплекстеринин өз ара байланыштарына жана көз карандылыктарына ылайыкташып,оз чойросу менен бирдиктуу функциялык бутунду тузгон жаныбарлар менен осумдуктордун тобу эмне деп аталат?

Варианты ответов
 • Экология
 • Экосистема
 • Экологиялык тең салмактуулук
 • Экологиялык кризис
Вопрос 7

Жаратылыш компоненттеринин сырткы кучторго туруктуулугунун касиети эмнеде?

Варианты ответов
 • Ийилгичтиги
 • Коргоого алынгандыгы учун
 • Суу менен камсыз болгондугу учун
 • ГМО колдонгону учун
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт