Меню
Тесты
Тесты  /  Математика  /  7 класс  /  Бурчтар менен аткарылуучу амалдар жана борбордук бурчтар

Бурчтар менен аткарылуучу амалдар жана борбордук бурчтар

Avatar
30.10.2020. Тест. Математика, 7 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Өтүлгөн темалар боюнча алган билимдерин бекемдөө.

Список вопросов теста

Вопрос 1

Жандаш бурчтардын бири 700  болсо, экинчи бурчун тапкыла.

Варианты ответов
 • 110 градус
 • 20 градус
 • 100 градус
Вопрос 2

Жандаш бурчтардын бири 45 градус болсо, экинчисин тапкыла.

Варианты ответов
 • 150 градус
 • 135 градус
 • 100 градус
Вопрос 3

Тик бурч канча градуска барабар?

Варианты ответов
 • 180 градус
 • 90 градус
 • 120 грдус
Вопрос 4

жайылган бурч канча градус болот?

Варианты ответов
 • 180 градус
 • 90 градус
 • 70 градус
Вопрос 5

Кең бурч канча градустан чоң?

Варианты ответов
 • 90 градустан чоң
 • 100 градустан чон
 • 180 градустан чон
Вопрос 6

\(\angle\)ВОС  борбордук бурчуна туура келүүчү .....  деп аталат.

Варианты ответов
 • диаметр
 • радиус
 • жаа
Вопрос 7

Айлананын эки радиусунун арасындагы бурч .......  деп аталат.

Варианты ответов
 • борбордук бурч
 • вертикалдык бурч
 • кең бурч
Вопрос 8

Карама каршы бурчтар барабар болсо ал бурчтар .........  бурчтар деп аталат.

Варианты ответов
 • жанаша жаткан бурчтар
 • жандаш бурчтар
 • вертикалдык бурчтар
Вопрос 9

Жарым айлана төрт барабар бөлүккө бөлүнгөн.Ар бир борбордук бурчтун чоңдугун эсептегиле.

Варианты ответов
 • 90 градус
 • 45 градус
 • 30 градус
Вопрос 10

109 градустук бурч кандай бурч деп аталат? 

Варианты ответов
 • кең бурч
 • тар бурч
 • тик бурч
Вопрос 11

1  градуста  канча минута бар?

Варианты ответов
 • 60 минута
 • 1 минута
 • 45 минута
Вопрос 12

240/    бурчтарынын ар бирин градус аркылуу туюнтуп жазгыла.

Варианты ответов
 • 6 градус
 • 4 градус
 • 24 градус
Вопрос 13

150  канча минутага барабар болот? 

Варианты ответов
 • 900 минута
 • 90 минута
 • 60 минута
Вопрос 14

Жайылган бурчтун  \(\frac{2}{5}\)бөлүгү канча градус болот? 

Варианты ответов
 • 112 градус
 • 36 градус
 • 72 градус
Вопрос 15

Тик бурчтун  \(\frac{7}{6}\)бөлүгү канча  градус болот?

Варианты ответов
 • 105 градус
 • 75 градус
 • 100 градус
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт