Меню
Тесты
Тесты  /  Биология  /  11 класс  /  Анатомия тест

Тест. Анатомия тест

Avatar
26.10.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Кайтарым байланыш. Курак жаш анатомия, физиология жана гигиена боюнча тест

Список вопросов теста

Вопрос 1

Кишинин сѳѳктѳрү кандай заттардан түзүлгѳн?

Варианты ответов
 • органикалык жана органикалык эмес заттардан түзүлгѳн.
 • жалан органикалык заттардан түзүлгѳн.
 • жалан органикалык эмес заттардан түзүлгѳн.
 • минералдык заттардан түзүлгѳн.
Вопрос 2

Кишинин сѳѳктѳрүнѳн органикалык эмес заттарды бѳлүп алса кандай ѳзгѳрүү болот?

Варианты ответов
 • морт болот
 • ийилчек болот
 • эч кандай ѳзгѳрүү болбойт
 • тез ѳсѳт
Вопрос 3

Кишинин омуртка тутуму кайсы бѳлүктѳн түзүлгѳн?

Варианты ответов
 • моюн жана арка.
 • моюн, арка, бел.
 • моюн, арка, бел, чычан
 • моюн, арка,бел, куймулчак, чычаң.
Вопрос 4

Кишинин кабыргалары кайсы омурткаларга  ашталган?

Варианты ответов
 • моюн
 • арка
 • бел
 • куймулчак
Вопрос 5

Кайсы органикалык заттар организмдеги бардык биохимиялык реакциялардын  үзгүлтүксүз катышуучусу?

Варианты ответов
 • гормондор
 • ДНК
 • углеводдор
 • ферментер
Вопрос 6

Кишинин канынын функциясы:

Варианты ответов
 • тутумдаштыргыч
 • сигналдык жана механикалык
 • Транспорттук жана коргонуу
 • пайда кылуу кѳбѳйүү
Вопрос 7

Кишинин канынын плазмасы эмнелерден турат?

Варианты ответов
 • 90% органикалык заттардан, 10%органикалык эмес заттардан
 • жалан органикалык заттардан
 • жалан органикалык эмес заттардан
 • 90% суудан, 10% органикалык жана минералдык заттардан.
Вопрос 8

Аталгандардын кайсынысы артериялык кан тамырга мүнѳздүү:

Варианты ответов
 • жүрѳкѳ куйган кан тамыр
 • жүрѳктѳн чыккан кан тамыр
 • газ алмашуу жүргѳн капилярлар
 • веналык канды алып жүргѳн кан тамыр
Вопрос 9

Аталгандардын кайсынысы веналык кан тамырга мүнѳздүү:

Варианты ответов
 • жүрѳкѳ куйган кан тамыр
 • жүрѳктѳн чыккан кан тамыр
 • артериялык канды алып жүргѳн кан тамыр
 • газ алмашуу жүргѳн капилярлар
Вопрос 10

Тынч туруп дем алганда чон кишинин ѳпкѳсунѳ канча см3  аба кирет?

Варианты ответов
 • 300см3
 • 400см3
 • 500см3
 • 600см3
Вопрос 11

 Кандын плазмасында ашыкча жана зыяндуу заттар кандай жол менен бѳлүнѳт?

Варианты ответов
 • журѳк аркылуу
 • ѳпкѳ кѳмүр кычкыл газды, бѳйрѳк ашыкча сууну жана зыяндуу заттарды бѳлүп чыгырат
 • боор уулуу заттарды бѳлүп чыгарат
 • кѳк боор аркылуу бѳлуп чыгарат
Вопрос 12

Кайсы белоктун азайышы аз кандуулук ооруусуна алып келет?

Варианты ответов
 • фибрин
 • гемоглобин
 • антитела
 • фибриноген
Вопрос 13

 Иммунитет деп ……………

Варианты ответов
 • кишини коргоочу механизм- антителдердин пайда болушу, фагоцитоз кубулушу
 • ак кан пластинкаларынын пайда болушу
 • кызыл кан клеткаларынын пайда болушу
 • тромбоциттердин пайда болушу
Вопрос 14

Эң чоң тамак сиңирүүчү без…..

Варианты ответов
 • уйку бези
 • гипофиз бези
 • бѳйрѳк үстүндѳгү без
 • боор бези
Вопрос 15

Пепсин ферменти кайсы заттарды ажыратат?

Варианты ответов
 • белоктор
 • майлар
 • углеводдор
 • суу
Вопрос 16

Аш болумдуу заттар кайсы жерде сиңирилет?

Варианты ответов
 • карында
 • он эки эли ичегиде
 • ичке ичегиде
 • жоон ичегиде
Вопрос 17

Күндүн таасири астында териде кайсы витамин пайда болот?

Варианты ответов
 • А
 • В
 • С
 • Д
Вопрос 18

Организмде кайсы химиялык заттын жетишсиздигинде богок оорусу пайда болот?

Варианты ответов
 • бром
 • хлор
 • иод
 • калий
Вопрос 19

Анализаторлор деген эмне?

Варианты ответов
 • рецептор жана сездиргич нерв
 • рецептор
 • баш мээ
 • сезүү органдары
Вопрос 20

. Бир суткада чоң кишиде канча литр сийдик пайда болот?

Варианты ответов
 • 1,5л
 • 2,5л
 • 1 л
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт