Меню
Тесты
Тесты  /  Право  /  9 класс  /  Адам жана коом

Тест. Адам жана коом

Avatar
22.12.2020
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
Адам жана коом сабагынан тесттик текшерүү иши,9-класс

Список вопросов теста

Вопрос 1

1.Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруучу бийлигин жүзөгө ашыруучу орган...

Варианты ответов
 • Жогорку кеңеш
 • Аткаруу бийлиги
 • Сот бийлиги
Вопрос 2

2.Баарлашуунун негизги каражаты...

Варианты ответов
 • Тил
 • Жазуу
 • Сөз
Вопрос 3

3.Өз муктаждыгы үчүн товарларды жана кызматтарды пайдаланган адам...

Варианты ответов
 • Өндүрүүчү
 • Керектөөчү
 • Жумушчу
Вопрос 4

4.Керектөөчүлөрдүн чектүү ресурстарды сарамжал пайдаланууну окутуп үйрөтүүчү илим...

Варианты ответов
 • Эканомика
 • Экалогия
 • Социология
Вопрос 5

5.“Эканомика“-грек тилинен которгондо кандай маанини берет...

Варианты ответов
 • Капитал топтоо
 • Үй-чарбасын башкаруу
 • Акча топтоо
Вопрос 6

6.“Коррупция“ -латын тилинен которгондо кандай маанини берет...

Варианты ответов
 • Сатып алуу
 • Ишкердик
 • Атаандаштык
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт