Меню
Тесты
Тесты  /  Биология  /  8 класс  /  8 класс Опкодо жана ткандарда газ алмашуу

8 класс Опкодо жана ткандарда газ алмашуу

Avatar
10.03.2021. Тест. Биология, 8 класс
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.
8 класс Опкодо жана ткандарда газ алмашуу темасы боюнча тесттик иш

Список вопросов теста

Вопрос 1

Опко плеврасын кайсы ткань тузот?

Варианты ответов
 • булчун тканы
 • нерв тканы
 • тутумдаштыргыч ткань
Вопрос 2

Эмне учун аялдардын уну эркектердин унуно салыштырмалуу бийик болот?

Варианты ответов
 • ун байламталары жоон
 • ун байламталары узун
 • ун байламталары кыска
Вопрос 3

Дем алган абаны жылытып, тазалоочу орган кайсы?

Варианты ответов
 • мурун кондойу
 • коко
 • кулкун
Вопрос 4

Ич жагында ун байланыштары жайгашкан орган кайсы?

Варианты ответов
 • опко
 • коко
 • колко
Вопрос 5

Дем алууга кайсы орган катышпайт?

Варианты ответов
 • курсак
 • кокурок
 • арка
Вопрос 6

Адамдын ун пайда кылуучу аппараты дем алуу системасынын кайсы болугундо жайгашкан?

Варианты ответов
 • кокодо
 • мурун кондойундо
 • ооз кондойундо
Вопрос 7

Опко кабы плевра канча катмарлуу?

Варианты ответов
 • 1
 • 2
 • 3
Вопрос 8

Плевранын катмарларынын арасында эмне бар?

Варианты ответов
 • суюктук
 • мезодерма
 • боштук
Вопрос 9

Дем алуу деп эмне аталат?

Варианты ответов
 • опкого кычкылтек отушу
 • кандын кычкылданышы
 • организм менен чойронун ортосундагы газ алмашуу
Вопрос 10

Организм учун энергиянын булагы эмне?

Варианты ответов
 • органикалык заттардын кычкылданышы
 • органикалык заттардын калыбына келиши
 • минералдык заттардын кычкылданышы
Вопрос 11

Дем алуу процессинде организм эмнени алат?

Варианты ответов
 • комур кычкыл газын
 • кычкылтекти
 • органикалык заттарды
Вопрос 12

Дем алуу органы...

Варианты ответов
 • булчун
 • бойроктор
 • опко
Вопрос 13

Дем алуу органына... кирбейт

Варианты ответов
 • опко
 • бойрок
 • колко
Вопрос 14

Мурун кондойундогу абанын температурасы катуу суукта дагы дененин температурасына жакын болот. Себеби...

Варианты ответов
 • ал кан менен тынымсыз жабдылат
 • ал былжыр кабыкча менен иштелген
 • былжыр менен жабылган
Вопрос 15

Мурун кондойуно былжыр ага жабышкан болукчолор менен чогуу... жардамы менен сыртка чыгарылып турат

Варианты ответов
 • кан тамырлардын
 • мерцателдик эпителийдин
 • дем алуу кыймылынан
Вопрос 16

Дем алуу менен дем чыгаруунун алышынын кайсы мээдеги дем алдыргыч борбо жонго салат?

Варианты ответов
 • аралык мээде
 • ортонку мээде
 • суйру мээде
Вопрос 17

Адам тынч турган абалда орто эсеп менен 1 минутада канча жолу дем алат?

Варианты ответов
 • 16
 • 20
 • 25
Вопрос 18

Кайсы мезгилде дем алдыргыч борбордо козголуу пайда болот?

Варианты ответов
 • О2 канда кобойгондо
 • канда СО2 кобойгондо
 • канда Н2О кобойгондо
Вопрос 19

Опконун сыйымдуулугун медицинада кандай аспаптын жардамы менен текшерилет?

Варианты ответов
 • УЗИ
 • спирометр
 • термометр
Вопрос 20

Адам дем алганда абанын канча процентин О2 тузот?

Варианты ответов
 • 16%
 • 25%
 • 21%
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт