Меню
Тесты
Тесты  /  История  /  10 класс  /  10 клас. Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.) (варіант ІІ)

Тест. 10 клас. Тема 4. БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (квітень 1918 — 1921 р.) (варіант ІІ)

06.02.2018
Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.

Підготовка до ЗНО: Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920)

Список вопросов теста

Вопрос 1

До яких заходів удавалися уряди УНР та Гетьманату в культурно-освітній сфері:

Варианты ответов
 • створення українських гімназій, розгортання мережі курсів української мови в державних установах
 • знесення з майданів та вулиць пам'ятників, збудованих царям та їхнім прибічникам
 • боротьба з неписемністю дорослих, запровадження всеобучу в шкільній освіті
 • ліквідація університетів, відкриття робітфаків
Вопрос 2

Що спричинило події, про які йдеться в джерелі:

"Пригадую перше засідання Трудового конгресу, яке відбулося в будинку київської опери, де не раз уже відбувалися селянські з'їзди. Вразила мене театральність цього першого засідання. Велика сцена була прибрана українськими килимами й великим жовто-блакитним прапором. Посередені проти трибуни був поставлений великий золотий тризуб. У глибині сцени п'ять укритих червоним оксамитом великих крісел для членів Директорії... Коли члени Директорії з'явилися на сцені, члени Конгресу встали, вітаючи їх покликами... національний гімн грала оркестра..."

Варианты ответов
 • більшовицьке повстання в Києві; збройний виступ робітників заводу "Арсенал"
 • реорганізація Директорії (виключення представників соцпартій) та союз з Антантою
 • утворення Директорії та перемога антигетьманського повстання
 • звільнення Києва від більшовиків частиною армії УНР та УГА, вступ до столиці армії А. Денікіна
Вопрос 3

Установіть відповідність:

Варианты ответов
 • Організатор і керівник повстання 1 листопада 1918 р. у Львові ("Листопадовий зрив"), державний секретар військових справ ЗУНР
 • Керівник селянського повстанського руху 1918-1921 рр. на півдні України проти німецьких окупантів та Гетьманату, згодом проти Директорії УНР, денікінців, більшовиків, зазнавши поразки від більшовиків, змушений був перейти до Румунії, згодом емігрував до Ф
 • Очільник Другого Зимового походу Армії УНР. У 1923 р. нелегально переїхав до УСРР, перейшов на бік радянської влади, згодом розстріляний
 • Відомий діяч міжнародного соціалістичного руху. У 1919-1923 рр. очолював український радянський уряд. Вимагав від більшовицького центру "реального" суверенітету УСРР, виступав проти плану "автономізації" респубік
 • Економіст, у 1928 р. опублікував статтю "До проблеми української економіки", в якій обгрунтував ідею економічного суверенітету УСРР. Стаття була засуджена більшовицьким керівництвом як прояв націоналістичного ухилу
Вопрос 4

У яких твердженнях ідеться про Симона Петлюру (3 правильні відповіді)

Варианты ответов
 • був головним отаманом Армії УНР
 • був першим головою Генерального секретаріату УЦР
 • від 1920 р. перебував в еміграції, очолював уряд УНР в екзилі
 • обстоював "радянську платформу". виступав за союз з більшовицькою Росією проти Антанти
 • у листопаді 1918 р. перебував в Берліні, де мав офіційні зустрічі з вищими посадовими особами Німеччини, зокрема з кайзером Вільгельмом ІІ
 • у лютому 1919 р. вийшов із УСДРП і став головою Директорії УНР
Вопрос 5

Укажіть характерні риси політики "воєнного комунізму" (3 правильні відповіді)

Варианты ответов
 • заборона приватної торгівлі
 • запровадження продрозкладки
 • масове створення колгоспів
 • підтримка вільного підприємництва
 • скасування трудової повинності
 • ліквідація товарно-грошових відносин
 • діяльність госпрозрахункових трестів
Вопрос 6

Про який період свідчать зображені на фотографії події

Варианты ответов
 • УНР за Центральної Ради
 • УНР за Директорії
 • Української держави
 • встановлення більшовицької влади
Вопрос 7

Якому періоду Української революції та боротьби за збереження державності найбільш характерне таке явище, як отаманщина

Варианты ответов
 • Українськії Народні Республіці часів УЦР
 • Українській Державі П. Скоропадського
 • УНР часів Директорії
 • Українській Соціалістичній Радянській Республіці
Вопрос 8

Яка подія увійшла в історію під назвою "Листопадовий зрив"

Варианты ответов
 • наступ військ ЗУНР у листопаді 1918 р. на Перемишль
 • повстання українських підрозділів у Львові 1 листопада 1918 р., встановлення української влади в місті
 • повстання проти гетьмана П. Скоропадського, очолюване Директорією
 • повстання робітників заводу "Арсенал" у Києві
Вопрос 9

Як між собою пов'язані Варшавська угода 1920 р. між УНР і Польщею і Ризький мирний договір 1921 р. між радянськими республіками та Польщею?

Варианты ответов
 • обидва договори були укладені після тривалої війни між сторонами
 • обидва договори вирішували долю Східної Галичини на користь Польщі
 • обидва договори передбачали встановлення союзницьких відносин між учасниками
 • обидва договори клали край бойовим діям на території України
Вопрос 10

У листопаді 1918 р. Український національний союз утворює Директорію з метою

Варианты ответов
 • підготовки Акта злуки УНР і ЗУНР
 • боротьби проти наступаючих частин Червоної армії
 • організації повстання проти гетьмана П. Скоропадського
 • боротьби проти білогвардійських військ А. Денікіна
Вопрос 11

Вищий законодавчий орган УНР доби Директорії - це

Варианты ответов
 • Український Національний союз
 • Всеукраїнські Установчі збори
 • Трудовий конгрес України
 • Головна Українська Рада
Вопрос 12

Верства населення, на яку орієнтувався гетьман

Варианты ответов
 • великі землевласники
 • висококваліфіковані робітники
 • дрібні підприємці
 • незаможні селяни
Вопрос 13

Варшавська угода між Директорією УНР та урядом Польщі передбачала

Варианты ответов
 • політичну підтримку в боротьбі проти гетьмана П. Скоропадського
 • військову допомогу в боротьбі проти військ генерала А. Денікіна
 • визнання ЗУНР та відмову від втручання в її внутрішні справи
 • спільні воєнні дії проти Червоної армії на території України
Вопрос 14

Територію якого державного утворення позначено на картосхемі жирною лінією

Варианты ответов
 • УНР згідно з ІІІ Універсалом
 • поширення влади Генерального Секретаріату згідно з "Тимчасовою інструкцією.." Тимчасового уряду Росії
 • Української Держави гетьмана П. Скоропадського
 • Української Соціалістичної радянської Республіки
Вопрос 15

Про який договір ідеться в уривку з історичного джерела:

"Безсумнівно, він був великою поразкою української дипломатії та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. Польща і більшовицька Росія поділились українськими землями, як в Андрусові в 1667 році..."

Варианты ответов
 • Брестський договір
 • Ризький договір
 • Варшавський договір
 • Рапалльський договір
Вопрос 16

Коли відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:

"Українська Держава стояла коло краю загибелі. Спаслася Вона дякуючи могутньому підтриманню центральних держав, які, вірні своєму слову, продовжують і по сей час боротись за цільність і спокій України. Як вірний син Україн я вирішив взяти на себе тимчасово всю повноту влади".

Варианты ответов
 • 26 січня 1918 р.
 • 21 лютого 1918 р.
 • 24 березня 1918 р.
 • 29 квітня 1918 р.
Вопрос 17

На ілюстрації зображений

Варианты ответов
 • командир легіону Українських січових стрільців М. Галущинський
 • командир Революційної повстанської армії Н. Махно
 • головнокомандуючий Української галицької армії М. Тарновський
 • головний отаман Армії Української Народної республіки С. Петлюра
Вопрос 18

Установіть відповідність:

Варианты ответов
 • М. Грушевський
 • П. Скоропадський
 • С. Петлюра
 • Є. Петрушевич
 • К. Левицький
Вопрос 19

Установіть послідовність:

Варианты ответов
 • Бій під Крутами
 • Вступ німецько-австрійських військ до Києва
 • Розпуск Української Центральної Ради
 • Створення Директорії
Вопрос 20

Рік проголошення Актк Злуки УНР і ЗУНР

Вопрос 21

Безоплатне вилучення в селян продовольчих надлишків.

Вопрос 22

Укажіть правильне твердження:

Варианты ответов
 • Акт злуки УНР і ЗУНР відбувся 22 січня 1918 р.
 • більшовицька політика в галузі власності називалася приватизацією
 • Конституанта - це Установчі збори ЗУНР
 • УЦР повалила Директорія УНР
Вопрос 23

Сутність поняття "Чортківська офензива"

Варианты ответов
 • арешт групи селян Чортківського повіту та судовий процес над нею
 • каральна експедиція польської влади проти українців міста Чорткова
 • стійка оборона військами ЗУНР міста Чорткова від величезної польської армії генерала Галлера
 • успішний наступ (прорив) галицької армії під командуванням генерала О. Грекова проти переважних сил польського війська
Вопрос 24

Укажіть діячів, які входили у склад Директорії

Варианты ответов
 • П. Андрієвський
 • Ісаак Мазепа
 • Андрій Макаренко
 • Борис Мартос
 • П. Скоропадський
 • В. Чехівський
 • Ф. Швець
Вопрос 25

Назва парламенту й уряду ЗУНР

Варианты ответов
 • Українська Народна Рада та Національний Секретаріат
 • Українська Національна Рада та Тимчасовий Державний Секретаріат
 • Українська Центральна Рада і Генеральний Секретаріат
 • Центральний Виконавчий Комітет і Народний Секретаріат
Вопрос 26

Які українські законодавчі органи влади існували в 1918-1920 рр.

Варианты ответов
 • Трудовий конгрес
 • Українська Центральна Рада
 • Національна Рада
 • Головна Українська Рада
 • Головна Руська Рада
 • Український національний конгрес
 • Установчі збори
Пройти тест
Сохранить у себя:

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт