Меню
Разработки
Разработки  /  Алгебра  /  Презентации  /  Прочее  /  Натуралдык көрсөткүчтүү, бутүн корсөткүчтүү даража. Арифметикалык тамыр.

Натуралдык көрсөткүчтүү, бутүн корсөткүчтүү даража. Арифметикалык тамыр.

Натуралдык, бүтүн көрсөткүчтүү даражалар боюнча түшүнүк алышат. Арифметикалык тамыр боюнча малымат алышат.
28.04.2020

Содержимое разработки

Натуралдык көрсөткүчү бар даража. Бүтүн көрсөткүчтүү даража. Квадраттык тамырлар.  Конокбаева К.М.

Натуралдык көрсөткүчү бар даража. Бүтүн көрсөткүчтүү даража. Квадраттык тамырлар.

Конокбаева К.М.

Натуралдык көрсөткүчү бар даража Бир нече бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн даража деп аталуучу туюнтма түрүндө жазууга болот. Даражанын негизи 5⁸ 5·5·5·5·5·5·5·5= 5⁸ Даража көрсөткүч Жашоодо буюмдарды саноодо колдонулган сандарды натуралдык сандар дейбиз. N={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...} Даражалары бар туюнтманын даража көрсөткүчү натуралдык сандар болот.

Натуралдык көрсөткүчү бар даража

Бир нече бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн даража деп аталуучу туюнтма түрүндө жазууга болот.

Даражанын негизи

5⁸

5·5·5·5·5·5·5·5= 5⁸

Даража көрсөткүч

Жашоодо буюмдарды саноодо колдонулган сандарды натуралдык сандар дейбиз.

N={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...}

Даражалары бар туюнтманын даража көрсөткүчү натуралдык сандар болот.

Даражалары бар туюнтмалардын маанилерин эсептөө 1 10³= 10·10·10 =1000 2 4·10³= 4·10·10·10 =4000 =4·1000 3 (-2)¹= -2 4 (-2)²= -2·(-2)= 4 5 -8 (-2)³= -2·(-2)·(-2)=

Даражалары бар туюнтмалардын маанилерин эсептөө

1

10³=

10·10·10

=1000

2

4·10³=

4·10·10·10

=4000

=4·1000

3

(-2)¹=

-2

4

(-2)²=

-2·(-2)=

4

5

-8

(-2)³=

-2·(-2)·(-2)=

Туюнтманын маанисин тапкыла: 1 х = -1  8х³ =  2 х = 10  х⁵+х⁴+х³+ х²+х =  Көбөйтүндүнү негизи а болгон даража түрүндө көрсөткүлө: 1 2 а³а  а⁴а²  3 а³а⁶ 2  а²⁰а¹²

Туюнтманын маанисин тапкыла:

1

х = -1

8х³ =

2

х = 10

х⁵+х⁴+х³+ х²+х =

Көбөйтүндүнү негизи а болгон даража түрүндө көрсөткүлө:

1

2

а³а

а⁴а²

3

а³а⁶

2

а²⁰а¹²

Бүтүн көрсөткүчтүү даража Күндүн массасы : m=1,985·10³⁰ кг , ал эми суутектин атомунун массасы: m=1,674·10⁻²⁴ г Даража көрсөткүчү натуралдык сан 1,985 ·10·10 ·10 ·10 ... m=1,985·10³⁰ кг=   10 ду 30 жолу көбөйтүү Даража көрсөткүчү бүтүн сан 1,985 ·0,1·0,1 ·0,1 ... m=1,674·10⁻²⁴ г = 0,1 ди 24 жолу көбөйтүү

Бүтүн көрсөткүчтүү даража

Күндүн массасы : m=1,985·10³⁰ кг , ал эми суутектин атомунун массасы: m=1,674·10⁻²⁴ г

Даража көрсөткүчү натуралдык сан

1,985 ·10·10 ·10 ·10 ...

m=1,985·10³⁰ кг=

10 ду 30 жолу көбөйтүү

Даража көрсөткүчү бүтүн сан

1,985 ·0,1·0,1 ·0,1 ...

m=1,674·10⁻²⁴ г =

0,1 ди 24 жолу көбөйтүү

Бүтүн көрсөткүчтүү даражанын касиеттери: а ͫ ·аⁿ =а ͫ ⁺ ⁿ а ͫ :аⁿ =а ͫ ⁻ ⁿ (а ͫ )ⁿ =а ͫ ⁿ (а ·в )ⁿ =а ⁿ· вⁿ а ≠ 0, в ≠ 0 ( )ⁿ =    а ≠ 0, в ≠ 0

Бүтүн көрсөткүчтүү даражанын касиеттери:

а ͫ ·аⁿ =а ͫ ⁺ ⁿ

а ͫ :аⁿ =а ͫ ⁻ ⁿ

(а ͫ )ⁿ =а ͫ ⁿ

(а ·в )ⁿ =а ⁿ· вⁿ

а ≠ 0, в ≠ 0

( )ⁿ =

 

а ≠ 0, в ≠ 0

Туюнтмаларды бөлчөк түрүндө Туюнтмаларды эсептегиле: жазгыла: 8·4⁻³ = а²·а⁻⁴ = 1 1 10 · (   2⁻⁴·(2⁻²)⁻³ = 2 2   3⁻³ )⁻¹ = 3 х·2 у⁻¹ = 3   3⁻³ )⁻¹ = 4 ав· (ав)⁻² = 4

Туюнтмаларды бөлчөк түрүндө

Туюнтмаларды эсептегиле:

жазгыла:

8·4⁻³ =

а²·а⁻⁴ =

1

1

10 · (

 

2⁻⁴·(2⁻²)⁻³ =

2

2

 

3⁻³ )⁻¹ =

3

х·2 у⁻¹ =

3

 

3⁻³ )⁻¹ =

4

ав· (ав)⁻² =

4

Арифметикалык квадраттык тамыр Аныктама: а санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыр деп, квадраты а га барабар болгон терс эмес санды айтабыз.   1) а   2) а ≥ 0  Мисал :    2            (       

Арифметикалык квадраттык тамыр

Аныктама: а санынан алынган арифметикалык квадраттык тамыр деп, квадраты а га барабар болгон терс эмес санды айтабыз.

 

1) а

 

2) а ≥ 0

Мисал :

 

2

 

 

 

 

(

 

 

 

Арифметикалык квадраттык тамырдын касиеттери: а ≥ 0     М:   а ≥ 0 в≥ 0  М:   в≥ 0    а ≥ 0 М:  

Арифметикалык квадраттык тамырдын касиеттери:

а ≥ 0

 

 

М:

 

а ≥ 0

в≥ 0

М:

 

в≥ 0

 

а ≥ 0

М:

 

Квадраттын аянты 100дм² болсо, анда анын жагын тапкыла. S=100дм² а=? Берилди:   S        

Квадраттын аянты 100дм² болсо, анда анын жагын тапкыла.

S=100дм²

а=?

Берилди:

 

S

 

 

 

 

Туюнтманы эсептегиле:   = д   = а =   б =   е в     - = ж г   =

Туюнтманы эсептегиле:

 

=

д

 

=

а

=

 

б

=

 

е

в

 

 

- =

ж

г

 

=

-80%
Курсы повышения квалификации

Развитие пространственных представлений школьников в обучении математике в условиях реализации ФГОС

Продолжительность 36 часов
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
3000 руб.
600 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Натуралдык көрсөткүчтүү, бутүн корсөткүчтүү даража. Арифметикалык тамыр. (368.83 KB)