Меню
Разработки
Разработки  /  Химия  /  Тесты  /  11 класс  /  Готуємось серйоЗНО! Тести з теми:"Нітроген і фосфор. Амоніак. Солі амонію."

Готуємось серйоЗНО! Тести з теми:"Нітроген і фосфор. Амоніак. Солі амонію."

Тести з означеної теми можуть бути використані вчителями, які готують учнів до ЗНО та ДПА та учнями, які займаються самостійною підготовкою.

06.02.2017

Содержимое разработки

Нітроген і фосфор. Амоніак: будова молекули. Солі амонію. Фізичні та хімічні властивості.

ТЕСТИ

Варіант І

 У завданнях 1-9 позначте правильну відповідь:

1.Позначте кількість електронних рівнів у атома елемента Нітрогену:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

2.Обчисліть та позначте ступінь окиснення Нітрогену у формулі амоніаку:

А) +3; Б) -2; В) -3; Г) +1.

3.Позначте електронну формулу атома Фосфору:

А) 1s22s22p3; В) 1s22s22p63s2p63d34S2;

Б) 1s22s22p63s23p5; Г) 1s22s22p63s23p3.

4.Позначте властивість амоніаку, яку він має завдяки молекулярним кристалічним граткам:

А) висока реакційна здатність; В) висока розчинність у воді;

Б) невисока температура плавлення; Г) електропровідність.

5. Обчисліть та позначте кількість р-електронів у атома Нітрогену:

А) 3; Б) 4; В) 2; Г) 6.

6.Вкажіть в якій групі знаходиться елемент, вищий оксид якого має формулу R2O5?

А) І; Б) ІІІ; В) IV; Г) V.

7. Назвіть вищий оксид елемента з протонним числом 15:

А) R2O3; Б) R2O5; В) RO3; Г) R2O7.

8. Позначте та вкажіть кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні у атома Фосфору:

А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 6.

9.Над склянкою з розчином хлоридної кислоти розкрили колбу з амоніаком. Позначте процес, який пояснює появу білого туману між отворами обох посудин:

А) взаємодія амоніаку з парами води; Б) утворення солі;

В) окиснення амоніаку хлоридною кислотою; Г) конденсація амоніаку.

 У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами:

10.Установіть відповідність між масами реагентів та об’ємом (н.у) продуктів реакції:

Маса реагентів

Об’єм продуктів реакції

А) сірка (4г), кисень (4г)

1. 112 л

Б) азот (70г), водень (60г)

2. 224 л

В) азот (5,6г), кисень (6,4г)

3. 126 л

Г) вуглець (120г), кисень (180г)

4. 2,8 л

 

5. 8,96 л

11. Узгодьте реагенти та продукти реакції:

А)N2+3H2

1) 2NO2

Б) NH3+H2O

2) NH4CL

В) NH3+HCL

3. NH4OH

Г) NO+O2

4. 2NH3

12.Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

Назва речовин

Формули

А. Амоніак

1. Ca2(РO4)2

Б) Калій нітрат

2. NH3

В) Кальцій фосфат

3. NH4NO3

г) Амоній нітрат

4. K2SO4

 

5. KNO3

13.Установіть послідовність зростання кількості неспарених електронів у атомів елементів у стабільному стані:

А) С; Б) Al; В) Р; Г) Be.

14.Встановіть відповідність між процесами та хімічними рівняннями:

Процеси

Хімічні рівняння

А) каталітичне окиснення амоніаку

1. P+O2

Б) взаємодія азоту з магнієм

2. NH3+O2

В) взаємодія фосфору з киснем

3. N2+Mg

Г) взаємодія фосфор (V) оксиду з водою

4. P2O5+H2O

15.Установіть відповідність між атомом та числом протонів:

А) Атом Оксигену

1. 7

Б) Атом Фосфору

2. 16

В) Атом Нітрогену

3. 8

Г) Атом Сульфуру

4. 15

 

5. 31

16.Встановіть послідовність добування амоніаку:

А) сульфат амонію; В) нітрат амонію;

Б) азот; Г) амоніак.

17.Встановіть послідовність зменшення молярної маси газів:

А) вуглекислий газ; В) азот;

Б) кисень; Г) Сірководень.

18.Установіть послідовність зростання електронегативності елементів:

А) О; Б) Р; В) Cl; Г) Li.

19.Установіть послідовність процесів що здійснюються для збільшення виходу амоніаку:

А) видалення із зони реакції амоніаку, що утворюється;

Б) збільшувати концентрацію азоту і водню;

В) збільшувати тиск.

20.Розташуйте речовини в порядку збільшення ступеня окиснення Нітрогену:

А) NH3; Б) N2; В) NO2; Г) HNO3.

21.Визначіть та обчисліть найбільший вміст Нітрогену в оксиді:

А) N2O; Б) NO; В) NO2; Г) N2O3.

22.Обчисліть масу 2 моль фосфор (V) оксиду:

А) 160 г; Б) 284 г; В) 324 г.

23.Обчисліть та вкажіть масу осаду, що утвориться при змішуванні 15г плюмбум нітрату та 7 г сульфатної кислоти:

А) 13,73 г; Б) 15,73 г; В) 18 г.

24.Обчисліть та вкажіть суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння N2+H2:

А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами:

25.Вкажіть вихід амоніаку від теоретично можливого, якщо з азоту масою 9,24 кг одержали 8,19 кг амоніаку:

А) 70%; Б) 73%; В) 83%; Г) 90%.

26. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції літію з азотом:

А) 5; Б) 7; В) 9; Г) 11.

27.До розчину, який містить натрій сульфат масою 7,1 г, додали надлишок барій нітрату. Обчисліть та вкажіть масу отриманої в результаті реакції нерозчинної солі.

А) 11,65 г; Б) 15 г; В) 18 г; Г) 20.

28.Термохімічне рівняння має вигляд: 0,5N2+0,5O2=NO -21,6 кКал. Обчисліть та вкажіть, яку кількість енергії потрібно затратити для окислення 1,12 л азоту:

А) 84; Б) 62; В) 36; Г) 2,16.

29.Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у правій частині рівняння, схема якого: CuS+HNO3  CuSO4+NO2+H2O

А) 28; Б) 20; В) 13; Г) 7.

30.Обчисліть об’єм амоніаку, що добувається для утворення амоній сульфату масою 26.4 г., якщо амоніак може бути витрачений лише на 80%.

А) 2,2 л; Б) 5,2 л; В) 7,2 л; Г) 11,2 л.

 

 Варіант ІІ

 У завданнях 1-9 позначте правильну відповідь:

1.Визначіть тип хімічного зв’язку в молекулі амоніаку:

А) йонний; Б) ковалентний полярний;

В) ковалентний неполярний; Г) металічний.

2.Вкажіть тип кристалічної гратки амоніаку:

А) атомна; Б) молекулярна; В) йонна; Г) металічна.

3.Позначте фізичні властивості амоніаку:

А) безбарвний газ; Б) газ бурого кольору;

В) має різкий запах; Г) без запаху;

Д) добре розчинний у воді; Є) важчий за повітря.

4.Вкажіть відомий вам лабораторний спосіб одержання амоніаку:

А) синтез із азоту і водню;

Б) у результаті взаємодії кристалічних кальцій гідроксиду і амоній хлориду;

В) у результаті взаємодії розчинів амоній хлориду і калій гідроксиду;

Г) у результаті взаємодії розчинів амоній хлориду й аргентум нітрату.

5.Визначіть та вкажіть валентність катіона амонію:

А) І; Б) ІІ; В) ІІІ; Г) IV.

6.Визначіть та вкажіть ступінь окиснення фосфору у фосфор (V) оксиді:

А) -5; Б) +2; В) +5; Г) -2.

7.Вкажіть алотропні модифікації Фосфору:

А) фосфорит; Б) білий фосфор; В) апатит; Г) червоний фосфор.

8.Обчисліть та вкажіть кількість р-електронів у атома Фосфору:

А) 1 ;Б) 2; В) 3; Г) 4.

9.Визначіть тип реакції синтезу амоніаку з азоту і водню:

А) оборотна; Б) необоротна; В) екзотермічна; Г) ендотермічна.

У завданнях 10-24 відповідь записуйте цифрами або великими літерами:

10.Вкажіть характеристику для процесу:

Р0      Р-3:

А) окиснення Р0+3е   Р-3 ; Б) окиснення Р0-3е    Р-3;

В) відновлення   Р0-3е     Р-3; Г) відновлення Р0+3е      Р-3.

11.Узгодьте реагенти та продукти реакції:

Реагенти

Продукти реакції

А) Li+N2

1. PCl3

Б) P+Cl2

2. NH3 +HCl

В) NH4NO2

3. Li3N

Г) NH4CL

4. N2  +H2O

12.Встановіть відповідність між назвами речовин та їх хімічними формулами:

Назви

Хімічні формули

А) Нашатирний спирт

1. NH4Cl

Б) Амоній фосфат

2. NH3*H2O

В) Нашатир

3. Mg3P2

Г) Магній фосфід

4. (NH4)3PO4

13.Встановіть відповідність між атомами елементів та їх електронними формулами:

А) 2s22p4; Б) 3s23p3; В) 3s23p6; Г) 2s22p3. 1) Ar;    2) O;    3) N;     4) P.

14.Встановіть відповідність між формулами речовин та їх молярними масами:

Формули речовин

Молярні маси

NH4NO3

1) 182 г/моль

NH3

2) 142 г/моль

Ca3P2

3) 80 г/моль

P2O5

4) 17 г/моль

15.Встановіть відповідність між формулами речовин та йонами, що утворюються під час дисоціації:

А) Al(NO3)3

1. H+ i NO3

Б) NH4Cl

2. 2NH4+ i SO42-

В) HNO3

3. Al3+ i 3NO3

Г) (NH4)2SO4

4. Al3+ i NO3

 

5. NH4+ i Ce

16.Визначіть та обчисліть кількість відданих чи приєднаних електронів в зазначеній схемі: N-3      N0:

А) 2; Б) 5; В) 3; Г) 1.

17.Встановіть генетичний ланцюжок добування амоній сульфату:

А) амоніак; Б) азот; В) амоній сульфат.

18.Установіть послідовність стадії розчинення у воді твердого електроліту:

А) гідратація; Б) дифузія; В) руйнування кристалічної гратки.

19.Назвіть елемент: атом якого має  на 5 електронів більше ніж йон Натрію:

А) Al; Б) P; В) N; Г) O.

20.Обчисліть та вкажіть густину амоніаку за повітрям: А) 0,53; Б) 0,59; В) 0,33; Г) 1,12.

21.Встановіть генетичний ланцюжок добування фосфор (V) оксиду:

А) кальцій фосфід; Б) фосфор; В) фосфіт.

22.Розташуйте речовини в порядку зростання ступеня окиснення Фосфору:

А) P2O3; Б) PH3; В) P; Г) P2O5.

23.Обчисліть та вкажіть суму коефіцієнтів у правій частині рівняння  NH3+O2 :

А) 4; Б) 6; В) 8; Г) 12.

24.Встановіть послідовність збільшення числа зовнішніх електронів у атомах елементів:

А) F; Б) P; В) B; Г) Mg.

 У завданнях 25-30 відповідь записуйте великими літерами:

25.Обчисліть та вкажіть загальну суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння, схема якого CuO+NH3     Cu+N2+H2O:

А) 1; Б) 3; В) 5; Г) 7.

26.Змішали 20г гашеного вапна і 20г амоній хлориду. Який об’єм амоніаку (н.у) можна одержати при нагріванні цієї суміші?

А) 6 л; Б) 8,4 л; В) 10 л; Г) 11.

27. Вкажіть суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії фосфору з хлором:

А) 2; Б) 4; В) 6; Г) 7.

28.При дії на амоній хлорид надлишком розчину калій гідроксиду утворився газ об’ємом 11 л (н.у). Яка маса амоній хлориду прореагувала, якщо вихід реакції 76%?

А) 20 г; Б) 40 г; В) 60 г; Г) 80 г.

29.Обчислити густину азоту за повітрям:

А) 0,97; Б) 1,97; В) 2,97; Г) 3.97

30.Під кущ троянди необхідно внести фосфорне добриво у перерахунку на фосфор (V) оксид масою 5 г. Яку масу подвійного суперфосфату Ca(H2PO4)2 треба взяти?

А) 4 г; Б) 6 г; В) 8,23 г; Г) 10 г.

-70%
Курсы повышения квалификации

Система работы с высокомотивированными и одаренными учащимися по учебному предмету

Продолжительность 72 часа
Документ: Удостоверение о повышении квалификации
4000 руб.
1200 руб.
Подробнее
Скачать разработку
Сохранить у себя:
Готуємось серйоЗНО! Тести з теми:"Нітроген і фосфор. Амоніак. Солі амонію." (35.33 KB)
0
399
5

Комментарии 0

Чтобы добавить комментарий зарегистрируйтесь или на сайт